Pharma och life sciences

Revolutionen inom pharma och life science fortsätter

Få branscher har genomgått så övergripande förändringar som pharma- och läkemedelsindustrin. Nya regleringar, framsteg inom forskning, digitaliseringen och en stark demografisk utveckling är alla faktorer som i grunden påverkar förutsättningar för hela pharma- och läkemedelsindustrin. Lägg därtill den globala pandemin, de omvälvande genombrotten inom genforskning, AI och medicinteknik och vi kan konstatera att vi står inför en pharmarevolution som bara har börjat. För dig som är verksam inom branschen gäller det att identifiera vägen framåt och att aktivt välja rätt processer, strategier och verktyg för att nå dina mål. Till din hjälp har du oss vid din sida.
 

Ny rapport: 2024 Outlook Global M&A Trends in Health Industries

Hårdare konkurrens om innovativ teknik kommer att öka antalet fusioner och förvärv i healthcarebranschen under 2024.

Läs hela rapporten

Dags att prioritera hjärnhälsa!

En av tre svenskar kommer någon gång att drabbas av en hjärnsjukdom och försämrad hjärnhälsa. Hur kan ett revisions- och rådgivningsföretag tillsammans med ett läkemedelsföretag bidra till forskning, hjärnhälsa och ett bättre liv?

#Hjärnhälsa2030 ska öka kunskapen kring hjärnans sjukdomar och bidra till att hjärnhälsa prioriteras i hela samhället.

Länk till #Hjärnhälsa2030

illustration hälsovård

Erfarenheterna från pandemin – en verktygslåda för framtidens vård

Baksidan med pandemin har varit tydlig inom sjukvården, med hög belastning och allt längre vårdköer. Men nu visar en ny rapport, framtagen av PwC i samarbete med AbbVie och Telia, att delar av den svenska sjukvården även har påverkats positivt av pandemin. Det handlar bland annat om att nyttan med digital vård har synliggjorts, minskad byråkrati och en tydligare kärnverksamhet.

Ladda ner och läs rapporten
 

Pharma i morgon börjar i dag

Det globala behovet av innovativa, kostnadseffektiva läkemedel fortsätter att öka medan tillsynsmyndigheter, vårdgivare och patienter kräver högre effektivitet hos produkter, mer öppenhet och tillgång till information.

– För att möta dessa krav söker företag nya vägar att förbättra FoU-arbetet, öka effektiviteten, rationalisera utgifterna för försäljning och marknadsföring och förbättra den ekonomiska utvecklingen. Inom dessa har områden har vi på PwC en spetskompetens och vi hjälper många av världens globala läkemedelsföretag – både stora och nyetablerade – att navigera in i framtiden med starkast möjliga medvind, kommenterar Johan Engstam, pharmaledare på PwC.
 

kvinna håller i paket med läkemedel

Hur ser framtiden ut för medtech och bioteknik?

Inom medtech, medicinteknik och bioteknik sker omvälvande förändringar och nya innovationer på nästan daglig basis. För branschen gäller det att ha fokus på rätt saker i rätt tid. PwC har sedan många år tillbaka ett samarbete med Swedish Medtech och Sweden Bio där vi tar del av de senaste nyheterna och delar med oss av våra insikter som vi skaffar oss lokalt och globalt via uppdrag åt några av världens ledande medtech- och bioteknikaktörer. Ta del av våra insikter genom att höra av dig till oss.

Framgång når vi tillsammans

PwC:s svenska och internationella nätverk av specialister hjälper företag, organisationer och myndigheter inom Pharma & Life Science-industrin (läkemedel, bioteknik, diagnostik och medicinteknik) med allt från redovisning till corporate finance, riskhantering och skatterådgivning. Vi hanterar frågor kring finansiering, värdering, samarbetsavtal, licensiering och transaktionsstöd vid företagsförsäljning eller köp. Du kan få hjälp med:

  • Incitamentsprogram

  • Strukturering inför expansion

  • Riskanalys

  • Strategi och system för intern kontroll

  • Skattefrågor på lokal och global nivå

  • Licensiering

  • Processutveckling
     

Kontakta oss

Johan Engstam

Johan Engstam

Partner, branschansvarig Pharma och Life Sciences , PwC Sverige

Tel 0709-29 40 26

Följ oss i sociala medier