Post Brexit – dags att agera!

Vad har hänt egentligen efter Storbritanniens utträde ur EU? PwC reder ut begreppen och ger tips på hur företag bör förhålla sig.

Brexit – avtal på plats, men vad gäller nu?

Den 24 december 2020 enades EU och Storbritannien äntligen om ett handels- och samarbetsavtal. Eftersom avtalet godkänts av båda parter tillämpas avtalet provisoriskt från och med den 1 januari 2021. Avtalet är, ur ett EU-rättsligt perspektiv, ett stort steg framåt för att skydda europeiska intressen, säkerställa rättvis konkurrens och etablera ett nära samarbete inom områden av ömsesidigt intresse.

Så påverkar handelsavtalet svenska företag och deras tullhantering


Vad innebär brexit och vad är bakgrunden?

Följ skattebloggen Tax matters

Playback of this video is not currently available

Så förhåller du dig till förändringarna

Att lämna EU är det första steget inför en lång period med förändringar av Storbritanniens handelsförhållanden gentemot EU och resten av världen. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för affärer med Storbritannien bör du se över sitt förhållningssätt så att du står redo att gå in i en mer dynamisk miljö. Detta nya fokus bör integreras i verksamheten. 

 

"Vi hjälper dig att förbereda dig för en eventuell negativ påverkan, men även med att identifiera möjligheter som den här förändrade marknaden kommer att erbjuda."

Sara Lörenskog, partner Tax, PwC Sverige

Brexit medför krav på ändringar av registrerade företrädare i svenska företag

En brexit medför konsekvenser för många svenska företag som har företrädare (styrelseledamöter, vd eller särskilda firmatecknare) som bor i Storbritannien.

För bland annat svenska aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrätts- föreningar finns det krav på bosättning inom EES-området (det vill säga EU, Norge, Island och Liechtenstein) för företagets registrerade företrädare enligt nedan:

 • Minst hälften av företagets ordinarie styrelseledamöter ska vara bosatta inom EES. Detsamma gäller för eventuella styrelsesuppleanter.
 • Företagets eventuella vd och vice vd ska vara bosatta inom EES.
 • Minst en särskild firmatecknare (om företaget har valt att registrera sådan) ska vara bosatt inom EES.

Även för utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige genom filial gäller att filialens vd och eventuella vice vd ska vara bosatta inom EES.

Bolagsverket kan dock i ett enskilt fall besluta om undantag från bosättningskravet om det finns särskilda skäl för detta. En ansökan om undantag behandlas som ett dispensärende, där Bolagsverket beaktar alla relevanta omständigheter. Normalt sett ställs kravet för dispens högre för en vd än för exempelvis en styrelsesuppleant.

Ett svenskt företag som exempelvis har en vd som bor i Storbritannien eller en styrelse där mer än hälften av ledamöterna bor i Storbritannien eller andra länder utanför EES, måste således vidta åtgärder i händelse av en brexit utan övergångsregler. Detta kan innebära att söka dispens från bosättningskravet, välja nya företrädare som bor inom EES eller entlediga företrädare som bor utanför EES. Det är med andra ord mycket viktigt för företag som har registrerade företrädare som bor i Storbritannien att tänka på att brexit kan medföra krav på åtgärder inom kort.

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera styrelsefrågor i allmänhet eller eventuella frågor om vad bosättningskravet innebär för ditt företag.

 

"Det är mycket viktigt för företag som har registrerade företrädare som bor i Storbritannien att tänka på att brexit medför krav på åtgärder."

Övergripande frågeställningar

 • Import/export – vem har ansvar för att att sköta hanteringen? Ni eller er affärspartner i Storbritannien? Kan ert affärssystem få fram all nödvändig information för att fullgöra import/exportformaliteter?

 • Leveranser – kan era affärspartners utföra leveranser i enlighet med överenskomna tidplaner? Brexit kommer att innebära att varorna måste passera tullen och gå igenom ett tullförfarande, vilket kommer att ta tid.

 • Beredskapslager – behöver ni eller er affärspartner ett beredskapslager för att minimera eventuella problem med produkttillgänglighet?

 • Economic Operator Registration and Identification – har er affärspartner ett EORI-nummer? Detta är nödvändigt för att skicka produkter mellan Storbritannien och EU.

 • Ursprungsintyg – har ni undersökt om förutsättningarna för att utfärda ursprungsintyg förändras efter brexit? Om ni exempelvis exporterar varor med insatsvaror från Storbritannien kan det innebära att det inte längre är möjligt att utfärda ursprungsintyg när varan sedan exporteras från Sverige till ett land utanför EU.
   

Vilka är konsekvenserna av brexit?

Exakt vad konsekvenserna blir av brexit finns det fortfarande osäkerhet kring. Framgångsrika företag drar nytta av förändring genom att inkorporera denna i sina strategiska processer. Det finns ett antal steg som som du kan ta för att förbereda dig.

 

Tips på saker du behöver förbereda

 • Ta reda på vilka konsekvenser förändringar avseende moms, tullar och punktskatter får på din verksamhet.
 • Ta reda på vad brexit innebär från ett regulatoriskt perspektiv om du är verksam inom en bransch som är tungt reglerad från EU-håll, som till exempel pharma eller finansiell sektor.
 • Se över dina anställda – brexit kommer att ha en inverkan på möjligheten för medborgare i EU-länder att arbeta i Storbritannien, samt på möjligheten för brittiska medborgare att arbeta i andra EU-länder.
 • Se över dina leverantörskedjor – finns det något led i kedjan som påverkas av brexit?
 • Se över dina avtal – behöver dessa förhandlas om med hänsyn till de kommande förändringarna? Är din verksamhet till exempel tidskänslig och kan påverkas av tidsödande gränskontroller?
 • Se över din data – kräver din verksamhet till exempel att personlig data flyttas mellan EU och Storbritannien? Behöver du uppdatera dina Enterprise Resource Planningsystem (ERP)?
   

"Framgångsrika företag drar nytta av förändring och redan nu finns ett antal steg som du kan ta för att förbereda dig." 

Sara Lörenskog, partner Tax, PwC Sverige

Brexit-frågor

Detta är de viktigaste områdena som våra kunder har mest intresse kring i samband med Brexit:

Handel och tull

Hur ser handeln ut mellan Storbritannien och resten av världen efter brexit och vilka konsekvenser har detta på din verksamhet?

Lär dig mer

Navigera säkert

Vi går in i en period med okända förändringar inom handel, politik och ekonomi. Resultatet av brexit-förhandlingarna är svårt att förutse. En analys av olika scenarier kan hjälpa företag att förbereda sig, förstå möjligheterna och att vidta praktiska åtgärder för att minska riskerna. De företag som har förberett sig kommer att vara bättre rustade i samband med och efter brexit.

Ekonomi och policies

Hur kommer brexit påverka den brittiska ekonomin och värdet av bruttonationalproduktionen? Hur kan ändringar i lagstiftningen påverka företagets förmåga att göra affärer över gränserna?

Lär dig mer

Om du har någon fråga kring brexit är du välkommen att kontakta oss här.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog

Partner Tax, PwC Sverige

Tel 010-2133556

Marcus Hammarstrand

Marcus Hammarstrand

Partner, Transfer Pricing, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 34

Följ oss i sociala medier