Stor ökning av ekobrott samt oroväckande höga mörkertal

Crime and Fraud Survey 2018

47 procent av de svenska respondenterna har utsatts för ekobrott de senaste två åren, men få har en fullständig bild av risken att drabbas av ekonomiska oegentligheter. Är du förberedd på de hot och utmaningar som väntar?

Mörkertal av drabbade organisationer


Naiviteten kring ekobrott är ett omfattande problem. Endast 47 procent av de svenska respondenterna uppger att de har utsatts för ekonomiska oegentligheter de senaste två åren. Har övriga 53 procent inte tillräckliga kontroller i sin verksamhet eller är de naiva som tror att de skonats från ekobrott?

Undersökningen visar dessutom att antalet mutåtal har tredubblats i Sverige.

 

Ladda ner rapporten här   

 


graf Andelen som drabbats av ekonomiska oegentligheter

Kontakta oss

Vill du veta mer om Forensic Services? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Oroväckande höga mörkertal

Vår undersökning visar på en markant ökning av rapporterad kännedom av ekonomiska oegentligheter, vilket inte ger en rättvis bild. Vi har goda skäl att anta att denna siffra borde vara högre. De flesta organisationer har på ett eller annat sätt blivit utsatta för ekonomiska oegentligheter varje år, men få har en fullständig bild av risken att drabbas av ekonomiska oegentligheter.

• Har du kännedom om hur din organisation kan skadas av ekonomiska oegentligheter?

• Har din organisation genomfört en riskanalys kring ekonomiska oegentligheter de senaste två åren? Om svaret är nej kan vi hjälpa dig att bilda dig en uppfattning av dina risker.

Hög tid att prioritera cybersäkerheten

Att cyberbrottsligheten redan är etablerad i samhället råder det ingen tvekan om. Dessvärre har vi bara sett början på en trend som väntas accelerera under 2018 och 2019.

Enligt både de globala och svenska respondenterna är cyberbrott den typ av ekonomisk brottslighet som kommer att skada organisationerna mest under de kommande två åren. Drygt var fjärde medverkande i undersökningen lyfter upp cyberbrott som det största hotet. I Sverige är resultaten än tydligare där 31 procent anger cyberbrott som det största orosmomentet framöver.

• Arbetar din organisation med att proaktivt förebygga cyberbrottslighet?

Hitta gärningsmannen på rätt ställe

Den typiska interna förövaren beskrivs som en mellanchef med lång erfarenhet inom organisationen och en insyn i verksamheten med kunskap om rutiner och system.

Enligt de svenska respondenterna uppges kunder vara 60 procent av förövarna. Organisationer förväntar sig ofta en viss trovärdighet i tredje parter och därför anser vi att detta är en "blindspot" när det kommer till förövare.

• Har du kännedom om den typiska förövaren inom just din organisation och bransch? 

• Misstänker du en intern eller extern förövare som begår ekonomiska oegentligheter inom din organisation?

Att investerera i medarbetare gör skillnad

Många organisationer väljer att lägga allt mer resurser på teknologi för att förebygga och upptäcka ekonomiska oegentligheter, men man ska inte glömma den mänskliga faktorn när det kommer till att bekämpa förövaren. 

En av de kritiska faktorerna till att begå oegentligheter avser mänsklig motivation. Regelbunden och ändamålsenlig utbildning är instrumentell, dels för att bygga en sund organisationskultur, men också för att konkret kunna förebygga brott. Om medarbetare förstår vad oegentligt beteende avser, och varför, är det mindre sannolikt att människan rationaliserar eventuella framtida brott. 

• Har din organisation genomfört en utbildning kring affärsetik och efterlevnad de senaste två åren?
Om svaret är nej, varför inte?


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Ulf Sandlund

Executive Director Forensic Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 07

Jakob Bundgaard

Cyber Security Leader & Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 23

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide