Ta pulsen på cybersäkerheten

Hur står det till med cybersäkerheten på företaget? Känner du till riskerna? PwC:s tjänst Cyberkollen ger en bild över vilka risker ni kan vara utsatta för och vad ni kan göra för att komma till rätta med dem.

Begär offert

Playback of this video is not currently available

Se hur du skapar en trygg verksamhet, rustad mot hot och risker i en alltmer digitaliserad tillvaro, med PwC:s tjänst Cyberkollen.

Cybersäkerhet på allas agendor

Företag av alla storlekar utsätts dagligen för skadliga angrepp mot sin infrastruktur. Mobiltelefoner, datorer, servrar, nätverk och elektroniska system är måltavlor för attacker från illasinnade aktörer. Enligt en forskningsrapport från Ponemon Institute utsattes 61 procent av små- och medelstora företag för en cyberattack under 2017. Av dessa attacker var den vanligaste typen phisingattacker. Lösenordsfiske, phishing på engelska, har blivit ett vanligt fenomen som inte bara tekniskt kunniga medarbetare utan samtliga medarbetare måste vara uppmärksamma på. Samtidigt sker det också misstag av mänskliga faktorer. Oavsett vad det handlar om kan det få stora konsekvenser för både företagets ekonomi och förtroende.

I PwC:s globala rapport Digital Trust har 3 000 företagsledare från företag i olika storlekar blivit tillfrågade om huruvida de är förberedda på att hantera de risker som digitaliseringen medför.  Rapporten visar att det finns brister i riskhantering och företagen har inte fullt ut den kompetens som krävs för att arbeta med informations- och cybersäkerhet.

"Cybersäkerhet handlar om att skapa rätt förutsättningar för din verksamhet i en värld där digitaliseringen sker i en snabb takt. Vidare handlar det också om att bygga en motståndskraftig och kompetent organisation som på ett effektivt sätt hanterar de utmaningar de står inför."

Arbeta metodiskt med cyber och ligg steget före

Med ett proaktivt säkerhetsarbete minskar du risken för en cyberincident och de konsekvenser som följer på detta. Du stärker även förtroendet för säkerhetsarbetet både internt och externt, något som allt mer krävs från både konsumenter och myndigheter.

Det är därför viktigt att skapa en förståelse för hur digitaliseringen och särskilt cyberhotet påverkar din verksamhet. Hur lätt är det för en hacker att göra intrång? Nyttjar ni systemlösningar och processer som VPN (virtuellt privat nätverk), och behörighetskontroller som försvårar för hackers att göra intrång? Hur snabbt skulle ni upptäcka en läcka? 

Cybersäkerhet förstärks genom att

  • skapa överblick över nuläget

  • identifiera hot och risker

  • identifiera förutsättningar för att hantera riskerna

  • tillämpa regelverk.

Prisexempel Cyberkollen

Nulägesanalys och rapport: 30 000 kronor.

Vill du veta mer om hur Cyberkollen kan hjälpa ert företag?

Fyll i formuläret.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.


Ladda ner tjänstebeskrivning

Skapa en robust säkerhetsorganisation med PwC:s tjänst Cyberkollen

Att bygga en robust säkerhetsorganisation kräver samspel mellan människor med olika kompetenser i organisationen, organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. Alla tre aspekter behöver vara inkluderade i arbetet. Med PwC:s tjänst Cyberkollen får du en analys av nuvarande status. 

Det här får du

Med tjänsten Cyberkollen får du förståelse för hur mogen din organisation är utifrån ett informations- och cybersäkerhetsperspektiv. Du får insikter i era styrkor och förbättringsområden samt vilka metoder som hjälper er att driva och utveckla en säker verksamhet. Cyberkollen ger er stöd att antingen påbörja, systematisera och/eller förankra arbetet med cybersäkerhet. 

Så här går det till

Specialister från PwC genomför intervjuer med personer från olika kompetensområden hos er för att ta reda på nuläget. Därefter sker analysarbete och sammanställning av rapport. Det blir er guide framåt. 

Tjänsten är baserad på PwC:s erfarenhet inom informations- och cybersäkerhetsområdet och tar avstamp i en rad internationella standarder som PwC arbetar med vardagligen. 

Läs mer här: Cyber Security, Säkerhetsskyddslagen, dataskyddsförordningen GDPR.
 

Kontakta oss

Fredrika Jönander

Fredrika Jönander

Cyber Security Consultant, PwC Sverige

Tel 0728-80 94 53

Kontakta oss

Är du intresserad av våra SME-tjänster. Fylll i nedanstående formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide