Välkommen till Digitala Kunskapsdagen 2020

Se våra filmer från digitala kunskapsdagen

Aktuella redovisningsfrågor

PwC:s Sune Edwardsson och Filip Wedlin har koll på allt inom redovisning,de statliga stöden samt omställningsstöden i pandemins kölvatten. Här kan du ta del av deras sammanfattning kring det senaste inom nedströmsfusioner, vilka värderingsregelverk som gäller inom fusioner, fusion av mellanliggande holdingbolag, ekonomiska föreningar, gränsöverskridande fusioner och mycket mer.

Uppkopplad & trygg - vad du som beställare och användare bör förstå och göra

Cybersäkerhet är en av de största utmaningarna som företag och organisationer av alla storlekar står inför. Hur ska du agera om du blir utsatt för ett cyberangrepp? Nicklas Hallberg och Nur Nauti från PwC ger dig konkreta tips kring hur du kan minimera riskerna att drabbas och hur du ska göra när angreppet är ett faktum.

Hållbarhetsrapportering - nuläge, utmaningar och kommande förändringar

Hur hållbarhetsrapporterar företagen egentligen? PwC har undersökt hur 125 bolag rapporterar på sina hållbarhetsarbeten. Resultaten är minst sagt varierande. Inom vissa områden finns fortfarande stora brister. PwC:s Åsa Ekberg och Anton Andersson går igenom studien och belyser möjligheterna och utmaningarna. Du får här konkreta tips hur du kan förbättra din hållbarhetsrapportering. Studien kring bolagens hållbarhetsredovisningar hittar du här.

Bolagen och dess anställda i en förändrad värld - arbetsrätt och pension

Det händer mycket inom arbetsrätt och pension, särskilt nu i pandemi-tider. Fusioner, avknoppningar och carve outs är de förändringsåtgärder som många företag använder sig av för att effektivisera och tillföra värde i verksamheten. Lotta Abrahamsson och Sten Levin från PwC ger dig konkreta exempel på hur du ska göra

Så effektiviserar du rapporteringen till ägare, styrelse och ledning

PwC:s Karl Appelqvist, Sofia Lönnqvist och Gustaf Levander presenterar ett helt nytt verktyg för dig som vill förbättra rapporteringen till dina viktigaste stakeholders. Många IT-system pratar inte med varandra och missar att använda all data som finns tillgänglig. Detta är en utmaning men nu finns en smidig lösning. Här kan du titta på ett demo av CFO Office- skräddarsydd managementrapportering.

Aktuella skattefrågor för dig inom fastighetsbranschen

Konstantin Belogorcev, Morgan Furby och Lena Josefsson är skatteexperterna som lotsar dig igenom de senaste domstolsavgöranden kring projektering, investering, rivning och bygg. Vidare får du även ta del av det senaste inom ränteavdragsreglerna.

Nyheter på företagsskatteområdet och ekonomiskt arbetsgivarbegrepp
Aktuella momsfrågor

Moms, moms, moms! PwC:s Nargiz Asker och Hillevi Söderberg går igenom alla momsnyheter inför 2021, uppdaterar kring Brexit, kastar ljus på Skatteverkets ställningstaganden samt nya intressanta rättsfall.

Sociala medier i startup och scale up företag

Start up eller scale up i Västsverige? Välkommen till PwC:s Start up-forum. Vilka speciella förutsättningar gäller för start up- och scaleup-företagen? Hur kan man använda sociala medier på det mest effektiva sättet? Oscar Arthur, säljare och Fredrik Boberg, revisor på PwC har svaren. Möt också entreprenören Therese Ljungkvist från Nordish Market som berättar hur de arbetar med sociala medier. Du träffar också Gabriel Kamienny, Adfenix och Albin Johansson, från ehandelsföretaget Axel Arigato som delar med sig av sina insikter kring sociala medier.

Hög tid att transformera din ekonomifunktion. Men hur ska du göra?

Digitaliseringen, AI, nya regelverk och nya förväntningar från marknaden är bara några faktorer som snabbt omdefinierar ekonomifunktionen på företag. CFO:er och ekonomidirektörer måste ta omfattande strategiska och operativa beslut för att anpassa ekonomifunktionen till de nya förutsättningarna. PwC:s Martin Lindqvist går igenom de nödvändiga stegen du måste ta.

Västsverige i en turbulent tid

Hur ser företagsklimatet ut i Västsverige i corona-tider? Vilka akuta utmaningar står man inför? Johan Trouvé från Västsvenska handelskammaren bjuder in oss på en odyssé där vi utforskar förutsättningarna och utmaningarna som företagen i västra Sverige står inför i samband med pandemin.

Hur lyckas man med att skapa värde genom integrationer?

Går du i förvärvstankar? Då ska du tänka på detta för att säkerställa en lyckad företagsintegration. Marcus Johansson och Gustaf Levander går igenom fem nyckelfaktorer du bör beakta. Vidare kan du ta dela av en genomgång av PwC:s globala integrationsstudie och de aktuella makrotrenderna som påverkar integrationsklimatet och M&A. Studien hittar du här.

Navigera rätt i tider av osäkerhet - skattemässiga och civilrättsliga frågor för dig som företagare

Andreas Stranne och Karolina Palin från PwC levererar en gedigen förklaring kring styrelsernas ansvar, finansieringsfrågor, reglerna kring ägare och bolag samt aktuella skattemässiga och civlrättsliga frågor inom en koncern.

Satsa på datadrivna insikter! Har du en robust inköpsprocess?

Drabbas du av ineffektiva arbetsprocesser? Har du system för att kunna möta transparenstrenden? Hur kan du förbättra din likvididet och faktureringshantering? Datadriven insikter och visualiseringar är svaret. PwC:s Sofia Selstam Hagström och Mats Andersson exemplifierar med ett konkret case.

Ny kunskap och spännande insikter i höstmörkret

PwC:s Digitala Kunskapsdag den 24 november

Varmt välkommen till PwC:s Digitala Kunskapsdag den 24 november. Som vår gäst får du ta del av spännande digitala seminariepass inom ämnen som cybersäkerhet, utmaningar inom den offentliga sektorn och näringslivet i pandemins kölvatten. 

PwC:s Digitala kunskapsdag riktar sig till dig som är företagare och till dig som vill inspireras med ny kunskap och nya insikter. Därför kan du djupdyka i vitt skilda ämnen som: Hur påverkas världen och näringslivet av det amerikanska presidentvalet och pandemin? Hur kan du bäst skydda din verksamhet mot cyberattacker? Vilka är de hetaste momsfrågorna? För fullständig agenda se nedan!

Under en heldag får du möjlighet att se våra livesändningar med inspirerande föreläsare, experter och näringslivsprofiler som delar med sig av sin kunskap. Vi kommer även att erbjuda ett antal förinspelade föreläsningar som läggs upp inför livedagen. Självklart är eventet kostnadsfritt.

Har du frågor om Digitala Kunskapsdagen?
Kontakta Jennie Eriksgren, 010-213 11 74, se_kunskapsdagargbg@pwc.com
 

bild på höstskog

Under en heldag får du möjlighet att se våra livesändningar med inspirerande föreläsare, experter och näringslivsprofiler som delar med sig av sin kunskap.

Program

  KANAL ETT KANAL TVÅ
08.30 - 08.40 GEMENSAM INLEDNING AV DAGEN
08.40 - 09.20 1. Aktuella redovisningsfrågor 2. Aktuella skattefrågor för aktörer inom fastighetsbranschen

09.25 - 10.05
3. Uppkopplad och trygg - vad du som beställare och användare bör förstå och göra 4. Nyheter på företagsskatteområdet och ekonomiskt arbetsgivarbegrepp
10.20 - 11.00 5. Hållbarhetsrapportering - nuläge, utmaningar och kommande förändringar 6. Efter amerikanska valet och mitt i pandemin - vart är vi på väg?
11.05 - 11.45 7. Bolagen och dess anställda i en förändrad värld - arbetsrätt och pension 8. Aktuella momsfrågor
11.45 - 12.30 LUNCH
12.30 - 13.10 9. Hur lyckas man med att skapa värde genom integrationer? 10. Framtidens ekonomifunktion
13.15 - 13.55 11. Navigera rätt i tider av osäkerhet - skattemässiga och civilrättsliga frågor för dig som företagare 12. Västsverige i en turbulent tid
14.10 - 14.50 13. CFO Office - Fit for Purpose Management Reporting 14. Reagera, agera och kapitalisera på datadrivna insikter
14.50 - 15.00 GEMENSAM UPPSUMMERING AV DAGEN
15.10-15.50   Extra paneldebatt
Sociala medier i startup- och scaleup-bolag

Föreläsningar 2020

08.40 - 09.20, kanal 1

1. Aktuella redovisningsfrågor
Föreläsare: Filip Wedlin, Sune Edvardsson

Vi kommer under passet att diskutera huvuddragen i det nya allmänna rådet kring fusionsredovisning och de effekter det kan få på framtida fusioner. Vidare kommer vi diskutera ett antal aktuella frågeställningar inom redovisningsområdet som är relevanta att beakta inför årsbokslutet.

Ladda ner och läs presentationen

08.40 - 09.20, kanal 2

2. Aktuella skattefrågor för aktörer inom fastighetsbranschen
Föreläsare: Morgan Furby, Konstantin Belogorcev, Lena Josefsson

Vi summerar det gångna året och går igenom uppdaterade regelverk och Domstolsavgöranden inom fastighetsområdet där det kan vara lätt att känna viss oro inför årsskiftet, kommande skatteberäkningar och deklarationsperiod.  

På vårt fastighetspass kommer våra rådgivare med lång branscherfarenhet att gå igenom vad som är allra viktigast att fokusera på i nuläget samt ge tips och råd kring hur ni kan/bör tänka framåtriktat för att vara väl rustade.

Ladda ner och läs presentationen

09.25 - 10.05, kanal 1

3. Uppkopplad & trygg - vad du som beställare och användare bör förstå och göra
Föreläsare: Nicklas Hallberg, Nur Nauti

Cyber Security handlar om att förstå risken för intrång, sabotage och stöld i en värld där digitalisering och automatisering sker i ett allt snabbare tempo. Allt fler företag och organisationer drabbas av dataintrång och bedrägerier som en följd av ett ökat beroende till digital infrastruktur men utan att det investeras tillräckligt i effektiva underhållsrutiner, rätt säkerhetskompetens och anpassade tekniska skydd. Den säkerhetsskuld som byggts upp i många organisationer kan ta lång tid att investera och jobba bort så börja redan idag med att ställa rätt frågor; "Känner vi till våra digitala beroenden, cyberrisker och vilka konsekvenser det kan innebära för vår verksamhet om vår digitala infrastruktur blir utsatt för ett cyberangrepp, eller kanske bara ett eget mänskligt misstag?" 

En "sårbar / osäkrad" digitalisering och automatisering skapar nya förutsättningar för kriminella både inom och utanför landets gränser. För att hålla dig trygg och säker bör därför även du dra nytta av (hot-)information, effektiva skyddsmetoder och aktuell kompetens från din omvärld för att kostnadseffektivt hålla jämna steg med utvecklingen.Ta del av vad du som beställare och användare bör förstå och göra för att säkra upp din egen digitala arbetsplats och din organisations digitala infrastruktur.

09.25 - 10.05, kanal 2

4. Nyheter på företagsskatteområdet och ekonomiskt arbetsgivarbegrepp
Föreläsare: Örjan Berg, Christian Le Guillarme, Jenny Eklund, Tobias Lindgren

Välkomna till detta pass där vi dels pratar om nyheter på företagsskatteområdet, dels bjuder på information om det så kallade ekonomiska arbetsgivarbegreppet. 

Under den första halvan av passet gör vi ett axplock av skattenyheter från året som gått. Vi kommer bland annat prata om kommande förändringar i ränteavdragsreglerna och om vissa förslag i budgetpropositionen. Denna del av passet riktar sig främst mot större företag och koncerner.   

Den andra halvan av passet ägnas åt frågan om det så kallade ekonomiska arbetsgivarbegreppet. Regeringen överlämnade den 23 juni 2020 en proposition till riksdagen om att Sverige ska övergå till ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid tillämpning av den så kallade 183-dagarsregeln (montörsregeln) i intern rätt samt i svenska skatteavtal. I nuläget tillämpar Sverige ett formellt arbetsgivarbegrepp. För personer som åker på tjänsteresa till Sverige kan detta komma innebär en skattskyldighet från första dagen, vilket i sin tur leder till ökad rapporteringsskyldighet för er som företag. I vissa fall kan kortare resor till Sverige vara tillåtna, dock max 45 dagar under ett år. Reglerna förväntas träda i kraft 1 januari 2021.

Ladda ner och läs presentationen

10.20 - 11.00, kanal 1

5. Hållbarhetsrapportering - nuläge, utmaningar och kommande förändringar
Föreläsare: Åsa Ekberg, Anton Andersson

PwC:s rykande färska studie på hållbarhetsrapportering visar att svenska bolag har blivit bättre på att rapportera sitt hållbarhetsarbete, men att det finns potential för fortsatta förbättringar. Vi kommer att presentera resultatet från vår studie samt diskutera utmaningar som många företag upplever, till exempel avseende TCFD och mångfald. Vi kommer även att beröra aktuella hållbarhetsfrågor samt kommande lagförändringar för hållbarhetsrapportering. Seminariet riktar sig till dig som vill utveckla ditt bolags hållbarhetsrapportering och säkerställa att ni är förberedda för framtida förändringar.

Ladda ner och läs presentationen

10.20 - 11.00, kanal 2

6. Efter amerikanska valet och mitt i pandemin – vart är vi på väg?
Föreläsare: Olof Manner, Swedbank

Politiken, centralbanker, geopolitiken, räntor, hållbarhet och trender.
Olof Manner lotsar oss igenom aktuella ämnen.

Ladda ner och läs presentationen

11.05 - 11.45, kanal 1

7. Bolagen och dess anställda i en förändrad värld - Arbetsrätt och pension
Föreläsare: Lotta Abrahamsson, Sten Levin

Förändrade förutsättningar, nya arbetssätt, lönsamhetstapp? Önskan om en förenklad struktur eller återgång till kärnverksamheten och avknoppningar? Det är många förändringar som påverkar bolagen och dess anställda. Vi diskuterar frågeställningarna och dess konsekvenser i några case med utgångspunkt i arbetsrätt och tjänstepension.

Ladda ner och läs presentationen

11.05 - 11.45, kanal 2

8. Aktuella momsfrågor
Föreläsare: Hillevi Söderberg och Nargiz Asker

I detta seminarium kommer vi att bjuda på en genomgång av vad som är aktuellt inom momsområdet. Vi tittar närmare på nyheter, ställningstaganden från Skatteverket och rättsfall från EU-domstolen, svenska domstolar och skatterättsnämnden.

Ladda ner och läs presentationen

12.30 - 13.10, kanal 1

9. Hur lyckas man med att skapa värde genom integrationer?
Föreläsare: Marcus Johansson, Gustaf Levander

Hur lyckas man med att skapa värde genom integrationer? PwCs senaste internationella studie ger en tydlig bild av de kritiska faktorerna för att skapa värde i en integration - planering, exekvering och involvering är nyckelord för att säkerställa transaktionsvärde. Vårt integrationsteam kommer beskriva vägen till en lyckad integration med praktiska exempel.

Ladda ner och läs presentationen

12.30 - 13.10, kanal 2

10. Framtidens ekonomifunktion
Föreläsare: Martin Lindqvist

Den moderna ekonomifunktionen förväntas i allt större utsträckning stödja verksamheten att navigera rätt genom att tillhandahålla insikter och beslutsunderlag baserade på data och analys. Samtidigt skall man upprätthålla en effektiv och automatiserad hantering av transaktioner med en hög grad av kontroll. En balans som inte alltid är lätt.

Utifrån en förändrad roll och nya teknologiska möjligheter står Ekonomifunktionen inför en stor förändring. Frågan uppstår kring var man skall börja och vilken väg man skall välja. I detta seminarium pratar vi om hur framtidens ekonomifunktion ser ut och vilka vägval man står inför. Vi pratar om de som påbörjat resan, hur de lyckats och vilka lärdomar som finns.

Ladda ner och läs presentationen

13.15 - 13.55, kanal 1

11. Navigera rätt i tider av osäkerhet - skattemässiga och civilrättsliga frågor för dig som företagare
Föreläsare: Karolina Palin, Andreas Stranne

Regeringen presenterade tidigare i höstas en historisk budget i spåren av covid-19-pandemin. Totalt föreslås finanspolitiska stimulanser med reformer om drygt 105 miljarder 2021 och ytterligare drygt 85 miljarder kronor för 2022. Trots detta kan det ta lång tid innan det är full fart i näringslivet igen och det är många företag som påverkas av både en vikande efterfrågan och betalningsförmåga i sina affärsrelationer. 

När ett företag befinner sig i en finansiellt ansträngd situation kan frågor om ansvar för styrelsen, VD och andra ledande befattningshavare aktualiseras. Det är även ett antal skattemässiga frågor som kan bli aktuella att hantera.

Under detta webbinarium kommer vi fokusera på några olika inkomstskatte- och civilrättsliga frågor som är viktiga att ha koll på i osäkra tider för att kunna säkerställa ett långsiktigt och framgångsrikt företagande.

Ladda ner och läs presentationen

13.15 - 13.55, kanal 2

12. Västsverige i en turbulent tid
Föreläsare: Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren

14.10 - 14.50, kanal 1

13. CFO Office - Fit for purpose management reporting
Föreläsare: Sofia Lönnqvist, Karl Appelqvist, Gustaf Levander

PwC:s "Fit for purpose management reporting" är en skräddarsydd rapporteringstjänst med de senaste verktygen som gör det möjligt för företag att samla alla relevanta datakällor i en rapport på ett automatiserat sätt samt dela valda delar av rapport paketet med berörda stakeholders. På så vis kan både ägare och företagsledning enkelt följa upp och förstå affären djupare och snabbare utifrån just deras specifika strategi för värdeskapande vare sig det är inför en exit eller i ett långt perspektiv.

Ladda ner och läs presentationen

14.10 - 14.50, kanal 2

14. Reagera, agera och kapitalisera på datadrivna insikter
Föreläsare: Sofia Selstam Hagström, Mats Andersson

Förändringen i vårt samhälle är snabb och dagligen påverkas vi av kundernas nya beteenden, förändringar i leverantörsledet, teknikdrivet gör att vi arbetar annorlunda och förändringar på makroplanet gör att vår strategi måste hålla jämn takt med hur vi arbetar inom organisationen. 

Hur vet jag i min yrkesroll att vi arbetar på rätt sätt och använder tillgänglig data på rätt sätt? Fattar vi beslut baserat på rätt data? Exempel på frågeställningar där rätt data ger dig insikter är kundernas betalningsmönster, hur effektiv din inköpsprocess är och hur det påverkar er likviditet. Vi visar dig hur data ger dig insikter du kan reagera på, var det är lämpligt att agera och hur du kan kapitalisera på detta framåt. 

Vi kommer guida er kring nyttjandet av datadrivet stöd och ta datadrivna beslut, och utöver att vi delar med oss av våra erfarenheter kommer ni få ta del av en praktisk demonstration

15.10 - 15.50, kanal 2

Extra paneldebatt
Sociala medier i startup- och scaleup-bolag

Att marknadsföra sitt företag i sociala medier kan både vara billigt och effektivt om du gör det på rätt sätt. Vi har bjudit in ett antal startup- och scaleup-bolag för att diskutera och dela med sig av sina erfarenheter av hur de arbetar med sociala medier.

Se våra förinspelade webbinarier

Playback of this video is not currently available

0

Ekonomiska oegentligheter

Playback of this video is not currently available

0

Elefanten i styrelserummet

Playback of this video is not currently available

0

Grundläggande skatteregler

Playback of this video is not currently available

0

Covid-19-krisen som drivkraft

Kontakta oss

Jennie Eriksgren

Jennie Eriksgren

Ansvarig praktiska frågor, PwC Sverige

Tel 010-213 11 74

Följ oss i sociala medier