Återupplev ESG-dagen!

Den 20 oktober kunde du och 1 800 andra besökare ta del av ESG-dagen. Se alla filmer och presentationer här!

Vill du veta mer om hur du kan effektivisera ditt ESG-arbete? Låt oss kontakta dig! Fyll i formuläret nedan.


Jan Blomgren förklarar hur elkrisen uppstått och hur vägen framåt kan se ut

Jan Blomgren

Jan Blomgren är professor i tillämpad kärnfysik, företagare och författare. På ESG-dagen förklarade Jan dagens energisituation och beskrev hur krisen uppstått och hur vi kan komma ur denna situation. Se hans föreläsning här till höger.

Hållbarhetsrapportering - en hörnsten i ditt ESG-arbete.

Läs mer om:

Vill du veta mer om hur du kan effektivsera din ESG-rapportering? Kontakta Isabelle Hammarström!

isabelle.hammarstrom@pwc.com
Isabelle på LinkedIn

 

ESG och finansvärlden

Finansbranschen är central i att förflytta kapitalflöden mot hållbara verksamheter. Hur resonerar finansiella aktörer kring att göra skillnad? Hur ser trenderna kopplade till hållbarhet ut inom kapitalförvaltning? Hur lyckas bolagen möta nya rapporteringskrav från investerare?  Dessa och många andrar frågor diskuterades av våra gäster Karin Stenmar, Folksam, Karin Reuterskjöld, Danske Bank och Katarina Skalare från Heimstaden. 

Våra finansspecialister inom ESG hjälper dig att räta ut alla frågetecken! Kontakta oss idag.  

Hanne Setane, 
Financial Services, Risk & Regulation

hanne.setane@pwc.com
Hanne på LinkedIn

Elisabet Brodin,
ESG-specialist 

elisabet.brodin@pwc.com
Elisabeth på LinkedIn

ESG och klimatvärlden

Klimatförändringarna hotar vårt samhälle och nu görs stora insatser för att minska vårt CO2-avtryck. Hur uppnår vi net zero och hur kan företag bli mer effektiva med sitt miljöarbete? Hur ska vi hantera klimatfrågorna utifrån ett socialt, ekonomiskt, och regulatoriskt perspektiv? Scope 3- hur ser utmaningarna ut? Klimatvärlden gästades av Lars Lundström, H2 Green Steel, Göran Nyström, Ovako och Madeleine van der Veer från WWF. 

Läs mer om:

Vill du veta mer hur du kan effektivisera ditt arbete inom Net Zero och Scope 3? Kontakta oss idag!

Johan Jacobsson,
klimatrådgivare

johan.jacobsson@pwc.com
Johan på LinkedIn

Thea Brorson, 
ESG-specialist

thea.brorson@pwc.com
Thea på LinkedIn


ESG och vår gemensamma värld

Det sociala perspektivet  är viktigt för att attrahera talanger och leva upp till målsättningar inom social hållbarhet genom hela värdekedjan. Men många företag upplever att vägen till framgång inom detta område är svår. Under ESG-dagen fick publiken ta del av många intressanta insikter och konkreta tips från Théo Jaekel, Ericsson, Christina Båge-Friborg, SSAB, Atusa Rezai, Brunswick Reals Estate samt PwC:s Sophie Nachemsson-EkwallAlexandra Furst och Johanna Glimmerbeck. Se filmen till höger!

Läs mer om:

Kontaktpersoner:

Alexandra Furst, 
Head of People & Organisation, 
Consulting

alexandra.furst@pwc.com
Alexandra på LinkedIn

Johanna Glimmerbeck, 
Skatterådgivare

johanna.glimmerbeck@pwc.com
Johanna på LinkedIn

Sophie Nachemson-Ekwall, 
Social sustainability,
reporting & financing

sophie.nachemson-ekwall@pwc.com
Sophie på LinkedIn


ESG och energivärlden

Energifrågan utgör en central del i ESG och hållbarhet. Kärnkraft har varit en hörnsten i det svenska energisystemet, men samtidigt är kärnkraft ett kontroversiellt kraftslag. Kan man bygga ett fossilfritt kraftsystem utan kärnkraft? Är kärnkraft miljövänligt med tanke på uranbrytning, reaktorsbygge, utsläpp och slutförvar? En panel bestående av Sonja Berljin, professor KTH, Desirée Comstedt, Vattenfall, Marie Knutsen-Öy, Svenskt Näringsliv och David Ringmar, PwC, levererade värdefulla insikter.

Läs mer om:

Vill du veta mer om hur du ska arbeta med energifrågorna? Kontakta oss idag!

Sebastian Waldenström,
ESG-specialist

sebastian.waldenstrom@pwc.com
Sebastian på LinkedIn

David Ringmar,
ESG-specialist

david.ringmar@pwc.com
David på Linkedin

ESG och den undre världen

Hur ska vi bättre kunna motverka och bekämpa ekonomisk brottslighet penningtvätt, välfärdsbrott i våra kommuner och regioner, cyberattacker och korruption? Dessa och många andra frågor debatterades av en panel bestående av Jonas Myrdal och Jan Leopoldsson, båda från Ekobrottsmyndigheten, Per Wadhed, Polisen och Christina Kiernan, SKR.  

Läs mer om:

Våra specialister hjälper dig! Kontakta oss idag.

Cecilia Cederberg,
Partner Financial Crime,
Forensic Services

cecilia.cederberg@pwc.com
Cecilia på LinkedIn

Lena Salomon, 
Partner och certifierad kommunal revisor

lena.salomon@pwc.com
Lena på LinkedIn

Magnus Lindkvist, 
Partner Cyber Security
 

magnus.indkvist@pwc.com
Magnus på LinkedIn

Kontakta oss

Marie-Anne Brändström

Marie-Anne Brändström

Projektledare events, PwC Sverige

Tel 0723-53 05 00

David Ringmar

David Ringmar

Head of ESG Strategy & transformation, PwC Sverige

Tel 0702-06 31 69

Följ oss i sociala medier