Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Välkommen till ESG-dagen

20 oktober Stockholm/virtuellt

Utforska ESG-världen med oss! Några platser är kanske välbekanta, andra är okänd mark. Gör dig redo för en resa som ger dig nya insikter och fyller dig med ny inspiration! Välkommen till ESG-dagen, antingen fysiskt i Filadelfiakyrkan i Stockholm eller virtuellt via din dator/mobil. Eventet är kostnadsfritt.

Under ESG-dagen får du träffa några av de främsta experterna som arbetar med ESG och hållbarhet. Du får även ta del av inspirationsföreläsningar med namnkunniga samhällsprofiler. Passa även på att nätverka och knyta nya kontakter!

Eventet är indelat i fem delar:  

 • ESG och finansvärlden
 • ESG och klimatvärlden
 • ESG och vår gemensamma värld
 • ESG och energivärlden
 • ESG och den undre världen

Under varje värld har vi samlat ihop spännande och angelägna ämnen där du får ta del av insiktsfulla samtal och debatter.

Anmäl dig till ESG-dagen

 • Datum: Torsdag 20 oktober 2022
 • Tid: 09.00 - 18.00
 • Plats: Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5, Stockholm och digitalt

Anmäl dig här!


ESG och finansvärlden

Finansbranschen är central i att förflytta kapitalflöden mot hållbara verksamheter. Hur resonerar finansiella aktörer kring att göra skillnad? Hur ser trenderna kopplade till hållbarhet ut inom kapitalförvaltning? Hur lyckas bolagen möta nya rapporteringskrav från investerare? Hur ökar man kundupplevelsen samtidigt som man implementerar hållbarhet i investeringsrådgivningen? Varmt välkommen till ett spännande samtal!
 

ESG och klimatvärlden

Klimatförändringarna hotar vårt samhälle och nu görs stora insatser för att minska vårt CO2-avtryck. Hur uppnår vi net zero och hur kan företag bli mer effektiva med sitt miljöarbete? Hur ska vi hantera klimatfrågorna utifrån ett socialt, ekonomiskt, och regulatoriskt perspektiv? Energikrisen – hur ska vi agera egentligen?

 


ESG och vår gemensamma värld

Det sociala perspektivet inom hållbarhet och alla dess dimensioner är viktiga för att attrahera och behålla talang, stärka varumärket och säkra företagens hållbarhetsarbete. Men många företag upplever att vägen till framgång inom detta område är svår. Under detta pass får du veta mer hur du kan

 • attrahera framtidens talanger

 • stärka medarbetarupplevelsen utifrån företagets hållbarhetsvärderingar 

 • leva upp till målsättningar inom social hållbarhet genom hela värdekedjan


ESG och energivärlden

Energifrågan utgör en central del i ESG och hållbarhet. Kärnkraft har varit en hörnsten i det svenska energisystemet. Med anledning av skenande energipriser och elektrifieringen av samhället har kärnkraft blivit en högaktuell fråga för svenska hushåll, industrier och svensk säkerhetspolitik. Samtidigt är kärnkraft ett kontroversiellt kraftslag, som mobiliserat både samhällsrörelser och politik. Kan man bygga ett fossilfritt kraftsystem utan kärnkraft? Är kärnkraft miljövänligt med tanke på uranbrytning, reaktorbygge, utsläpp och slutförvar? Är kärnkraft dyrt och konkurrenskraftigt? Finns det ett perfekt kraftslag överhuvudtaget? Tillsammans med en expertpanel reder vi ut myter och fakta kring kärnkraft. Väkommen!

 

ESG och den undre världen

Vi ser en ökad aktivitet bland kriminella organisationer och statsfinansierad brottslighet, inte minst på grund av den ökade digitaliseringen. Hur ska vi bättre kunna bekämpa penningtvätt, välfärdsbrotten i våra kommuner och regioner, cyberattacker och korruptionen? Hur kan effektiva whistleblowingsystem hjälpa företagens ESG-arbete?
 

Agenda

9.00-9.15 Välkommen
9.15-10.15 Finansvärlden
10.15-11.15 Klimatvärlden
11.15-12.15 Lunch
12.15-13.00 Gästföreläsning
13.00-14.00 Vår gemensamma värld
14.00-14.30 Kaffe
14.30-15.30 Energivärlden
15.40-16.30 Den undre världen
16.30-16.45 Avslut
16.45-18.00 Mingel

Kontakta oss

Marie-Anne Brändström

Marie-Anne Brändström

Projektledare events, PwC Sverige

Tel 0723-53 05 00

David Ringmar

David Ringmar

Head of ESG Strategy & transformation, PwC Sverige

Tel 0702-06 31 69

Följ oss i sociala medier