ESG- och Hållbarhetsdagen 2023

Dags att gå från ord till handling

Se sändningarna från ESG- och Hållbarhetsdagen

Välkommen till ESG- och Hållbarhetsdagen 2023

“Ett viktigt syfte med den här dagen är att skaffa kunskap men också att skapa nätverk så att vi gemensamt kan accelerera transformationen mot en mer hållbar framtid”. Så inleder PwC:s vd Sofia Götmar-Blomstedt ESG- och Hållbarhetsdagen 2023.

Hur man lyckas med innovation och bygger förtroende genom ansvarsfull AI

Det finns ett väldigt tydligt samband mellan lyckosamma innovationer och förtroende. Företag som har ett högt förtroende har också bättre förutsättningar att lyckas med sina innovationer. Det menar Fredrik Lundberg från PwC, som under cirka 40 minuter delar med sig av sina erfarenheter kring hur man använder sig av AI för att bygga förtroende och innovation.

CSRD: revolution i stället för evolution

Vi vet att många bolag har påbörjat sin CSRD-resa, men vi vet också att många inte riktigt är framme än. Så inleder PwC:s hållbarhetsexpert Isabelle Hammarström det här passet, som fokuserar helt på det nya regelverket. Under ledning av Isabelle diskuterar också Eric Lindholm från Ericsson, Fanny Sjödin från Skistar och Klara Tengstrand från Office management, hur implementeringen av CSRD ser ut på deras bolag.

Det brottsförebyggande arbetet – kan social impact vara en del av lösningen?

“Skjutningar och högbelånade fastighetsbolag i Sverige leder till att utländska investerare säljer svenska kronor. Svenskt näringsliv pratar om att det här kostar näringslivet 98 miljarder kronor. Det finns alltså starka incitament för näringslivet att engagera sig” inleder PwC:s Sophie Nachemson Ekwall. Tillsammans med Mikael Franzen, Head of Real Estate Coverage Sweden å SEB, Chris Österlund, vd på Botkyrkabyggen, Johannes Nilsson, vd på Rädda Barnen Välfärd och Cecilia Safaee, vd på Hemmaplan diskuterar hon sedan hur social impact kan vara ett medel i det brottsförebyggande arbetet.

Future Proofing the Electronics Industry – the case for circular business models

“Somebodys' trash is somebody elses treasure in the circular economy”. Det menar Natalia Lopez, PwC:s expert på cirkulär ekonomi, i sin dragning om ämnet. Hon delar också insikter från en ny rapport från PwC om cirkulär elektronik. Resultaten visar att nya cirkulära modeller ger bättre kostnadseffektivitet och betydande minskningar av koldioxidutsläpp. Men hur arbetar bolag idag med cirkulär ekonomi? Det berättar Andreas Nobel från TCO Certified, Ove Lidström från Foxway, Tomohiko Sakao, professor på Linköping universitet och Stefan Larsen från Lenovo i ett avslutande panelsamtal.

ESG Due Diligence: processen som rätar ut frågetecken till utropstecken

David Ringmar, ledare för PwC:s affärsområde Sustainability pratar om vad en ESG Due Dilligence (DD) är och hur det kan öka företagets affärsvärde. På scen har vi också en panel som består av Fran Owen, Sustainability Value Creation Manager på Alton, Ivan Gjoshevski, Sustainability Value Creation Manager på Capman och Mattias Gunnarsson från PwC som tillsammans med David diskuterar hur affärsvärdet kan öka genom att ha ESG DD-processer i samband med transaktionsaffärer.
“Sustainability is no longer sitting in this compliance or risk management space. I think a lot of investors are now seeing the value creation and the opportunity that it brings.“
Fran Owen, Sustainability Value Creation Manager, Alton

Företagens åtgärder för mänskliga rättigheter en förutsättning för ett hållbart samhälle

Sofia Leffler Moberg är hållbarhetsexpert på PwC och sätter här scenen kring näringslivets viktiga roll i arbetet för mänskliga rättigheter. En stund in i presentationen lämnar hon över till PwC:s Theodora Frisk som modererar ett spännande panelsamtal tillsammans med Kristina Areskog Bjurling, Hållbarhetsansvarig varor på Axfood, Fredric Nyström, Hållbarhetschef, på Tredje AP-fonden och Mathieu Vervynckt, Head of Unit Value Chains på Swedwatchr. I samtalet diskuteras hur företag kan stärka respekten för människor i sin verksamhet och hur nya regelverk kan hjälpa till.

Hållbarhet ur ett skatteperspektiv

Här går Marcus Hammarstrand och Femke Van der Zeijden från PwC igenom hur företag kan se sina skattefrågor som en viktig del i företagets hållbarhetsarbete. Utöver lagar, policys och regelverk finns också andra aspekter, som etik, att förhålla sig till. Hur kan en viss skattestrategi uppfattas? Vilken är den rätta skattevägen att gå? Det är frågor som som panelen Anders Tegelberg från Vattenfall och Helena Areschoug från Swedbank reflekterar över och delar sina erfarenheter kring hur hållbarhet kan integreras i skattefrågor.

Hållbara medarbetarfrågor

Medarbetarfrågor har på ett eller annat sätt genomsyrat alla de områden som har diskuterats under ESG- och Hållbarhetsdagen. Men i det här passet djupdyker vi i ämnet hållbara medarbetare då Johanna Glimmerbeck och Mårten Grenfors från PwC reflekterar över hur regelverk som CSRD kan påverka medarbetarfrågor. Till exempel har data kopplat till medarbetarfrågor länge varit en utmaning, men Johanna menar att allt fler företag ser ett värde i datan och utifrån CSRD kommer frågan bli ännu viktigare.

Teknologin som möjliggör hållbarhet

Allt fler intressenter efterfrågar rapporter kopplat till företagens hållbarhetsarbete. Vi kommer vilja ha dem frekvent och ad hoc, vi kommer be om prognoser och uppföljningar. Därför är data och systemval viktiga frågor för att kunna arbeta rätt med regelverk som CSRD och åtaganden som nettonollutsläpp. Magnus Sjöström från PwC, berättar på vilket sätt tekniken är nyckeln till hållbarhet och med sig på scen har han Rikard Ellbrant från Collibra och Henrik Sandin från Workiva som ger sin syn på hur vi kan använda teknik som möjliggörare.

Hållbar transformation genom aktivt ägande

Riskkapitalägda bolag växer snabbare än konkurrenterna. Det är en av slutsatserna i den rapport som PwC nyligen släppte i samarbete med SVCA (The Swedish Private Equity & Venture Capital Association). Lyssna in när Monalotte Theorell Christofferson, ordförande SVCA, presenterar några av insikterna från rapporten. Vi följer sedan upp med ett panelsamtal där vi ställer oss frågan: Kan arbetssätten i riskkapitalbranschen inspirera till hur övriga näringslivet kan få en hållbar omställning? Medverkar gör Reynir Indahl från Summa Equity, Monalotte Theorell Christofferson från Stena Sessan AB, Elin Ljung från Nordic Capital och Fredrik Lindblad från PwC.

Net Zero: vägen framåt

Det sker stora investeringar inom klimat och energi i Sverige, med spännande utveckling inom till exempel fossilfri betong, grönt stål och koldioxidavskiljning. Men det är varken helt riskfritt eller oproblematiskt. Johan Jacobsson och Sebastian Waldenström från PwC modererar detta panelsamtal där Karin Comstedt Webb från Heidelberg Materials, Ola Hansén från H2GS och Anders Egelrud från Stockholm Exergi diskuterar vad som krävs inom energi- och teknikutveckling för att minska energirelaterade koldioxidutsläpp och nå Net Zero.

Se hela sändningarna i respektive kanal

Kanal 1

Kanal 2

Den 15 november anordnade PwC ESG- och Hållbarhetsdagen. Den här dagen är till för dig som vill gå från ord till handling. Den här dagen är till för dig som redan vet varför, men vill veta hur

Under en intensiv heldag medverkade ESG- och hållbarhetsprofiler från såväl privat som offentlig sektor. PwC:s ESG- och hållbarhetsspecialister bidrog med värdefull kunskap utifrån fyra huvudteman:  insikterna, regelverken, strategierna och processerna.

Agenda

9.40-10.20: Hur man lyckas med innovation och bygger förtroende genom ansvarsfull AI
Talare: Fredrik Lundberg, PwC
AI har stor potential att förbättra samhället. Men en förutsättning för att lyckas med innovation är att vi känner förtroende för dess aktörer. En nyligen gjord undersökning visar att 78% av svenska folket misstror AI, vilket är en dålig förutsättning för att lyckas med innovation genom AI. Kommande lagstiftningar och förordningar fokuserar på att identifiera riskerna med AI och hur dessa ska bemötas. PwC har under många år fokuserat på att skapa arbetssätt för att företag och organisationer ska kunna utveckla AI-produkter på ett ansvarsfullt sätt. PwC:s ramverk hjälper samhällsaktörer att följa lagstiftningar, riktlinjer, övriga normer och råd för att i slutändan innovera AI-produkter som är ansvarsfulla och bidrar till att förflytta samhället i en positiv riktning.

Panelister:
Daniel Akenine, National Technology, Microsoft
Hanna Kjellman, AI legal expert, PwC

10.20-11.00: CSRD: revolution i stället för evolution
Talare: Isabelle Hammarström, PwC
CSRD är så mycket mer än ytterligare ett hållbarhetsregelverk. För bolag gäller det nu att ta hänsyn till hållbarhet i alla delar av verksamheten. För första gången någonsin gör man nu konkreta insatser för att lyfta hållbarhetsrapporteringen till samma nivå som den finansiella rapporteringen. Vilka strategier och processer fungerar bäst? Hur långt har bolagen kommit? Vilka lärdomar kan man ta från EU-taxonomin? I den här paneldiskussionen får du unika insikter i hur några namnkunniga bolag av olika storlekar och verksamheter arbetar med implementeringen av CSRD.

Panelister:
Eric Lindholm, Ericsson
Fanny Sjödin, Skistar
Klara Tengstrand, Office management

11.30-12.10: Det brottsförebyggande arbetet – kan social impact vara en del av lösningen? 
Talare: Sophie Nachemson Ekwall och Fredrik Birkeland, PwC
Under 2023 har den organiserade brottsligheten blivit allt mer synlig i hela samhället. Oskyldiga människor drabbas hänsynslöst, där allt yngre människor involveras. Samtidigt riktas fokus mot välfärdsbrottsligheten som årligen kostar samhället miljarder kronor. Nu ser vi att allt fler aktörer samlar sig för att bidra till att vända utvecklingen. Den 1 juli 2023 fick Sveriges kommuner ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Kommunerna behöver samverka med polis, fastighetsägare, näringsliv och civilsamhälle för att kunna möta och stå emot brottsligheten. Det sker samtidigt som nya krav på hållbarhetsrapportering lyfter fram socialt ansvarstagande i näringslivet och på finansmarknaden. Vad innebär nya regler och lagar för kommuner och privata fastighetsägare när det rör engagemang i det brottsförebyggande arbetet? Hur kan impact finance kunna vara ett medel i det brottsförebyggande arbetet? Dessa frågor diskuterar vi tillsammans med representanter från näringslivet och den offentliga sektorn.

Panelister:
Mikael Franzen, Head of Real Estate Coverage Sweden, SEB 
Chris Österlund, vd, Botkyrkabyggen
Johannes Nilsson, vd, Rädda Barnen Välfärd
Cecilia Safaee, vd, Hemmaplan
Fredrik Birkeland, PwC
Sophie Nachemson-Ekwall, PwC

Kanal 1
13.00-13.45: Future Proofing the Electronics Industry – the case for circular business models
Talare: Natalia Lopez, PwC
Electronics have become an integral part of our daily lives. The increase in demand coupled with the current predominance of linear business models within the electronics industry give rise to a potentially significant increase in negative environmental impacts. The circular economy offers a wide range of benefits, including: resource efficiency, reduced waste, product longevity and lower greenhouse emissions. In an unique study, PwC has scrutinized the electronics Industry, where circularity as a strategy is constantly gaining ground and becoming an integral part of major electronics companies. In this session, you will take part in a thorough presentation of our report. Furthermore, our invited guests from TCO Development, Foxway and Lenovo will join us to discuss their roles in the circular economy.  We are also honored to have Professor Tomohiko Sakao from Linköpings universitet as an invited guest. This session will be held in English.

Panelister:
Andreas Nobel, Development manager, TCO Certified
Ove Lidström, Business Development and Innovation, Foxway
Stefan Larsen, Global Head of Environmental Services, Lenovo
Tomohiko Sakao, professor, Linköping university

Kanal 2
13.00-13.45: ESG Due Diligence: processen som rätar ut frågetecken till utropstecken
Talare: David Ringmar, PwC
En ESG DD är en viktig process som företag och investerare genomför för att bedöma och utvärdera de miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade faktorer som påverkar ett företag. Genom att bedöma ESG-faktorer kan man identifiera och hantera potentiella risker som kan påverka företagets verksamhet.Här går vi igenom hur du bäst gör en ESG DD och hur du kan skapa ökat affärsvärde genom att involvera ESG DD-processer i samband med M&A-affärer.

Panelister:
Fran Owen, Sustainability Value Creation Manager, Alton
Ivan Gjoshevski, Sustainability Value Creation Manager, Capman
Mattias Gunnarsson, partner Transaction Services, PwC

 

Kanal 1
13.55-14.45: Företagens åtgärder för mänskliga rättigheter: en förutsättning för ett hållbart samhälle

Respektfull behandling av människor är en grundläggande förutsättning för att uppnå ett hållbart samhälle. Näringslivet spelar en central roll i detta och nu ökar förväntningarna och kraven från konsumenter på företag att respektera mänskliga rättigheter. Företag behöver förstå sin verksamhet utifrån den kontext de verkar i och sätta människan i centrum. Utifrån den förståelsen behöver frågor ställas: vad orsakar vi? Vad påverkar vi? Vad har vi möjlighet att bidra till? Här träffar du representanter från näringsliv och civilsamhälle som diskuterar företagens ansvar för mänskliga rättigheter. Paneldiskussionen fokuserar på hur företag kan stärka respekten för människor i sin verksamhet samt vad de nya regelverken betyder för verksamheten.

Talare:
Sofia Leffler Moberg, PwC

Panelister: 
Kristina Areskog Bjurling, Hållbarhetsansvarig varor, Axfood
Fredric Nyström, Hållbarhetschef, Tredje AP-fonden
Mathieu Vervynckt, Head of Unit Value Chains, Swedwatch

Kanal 2
13.55-14.45: Hållbarhet ur ett skatteperspektiv
Talare: Marcus Hammarstrand, Femke Van der Zeijden, PwC
ESG, hållbarhet och skattefrågor är direkt kopplade genom företagsstyrning, transparens, miljömässig påverkan, sociala faktorer och riskhantering. ESG-investerare och intressenter betraktar hur ett företag hanterar sina skattefrågor som en viktig del av sin bedömning av företagets hållbarhet och ansvarstagande. Idag ser vi hur intresset för företagens transparens på skatteområdet ökar alltmer som ett sätt att mäta ett företags sociala bidrag och dess inverkan på samhället och människor. Under detta pass får du träffa skatteexperter som beskriver utmaningarna och möjligheterna kopplade till skattestrategierna.

Panelister:
Anders Tegelberg, Vattenfall
Helena Areschoug, Swedbank

Kanal 1
15.10-15.45: Hållbara medarbetarfrågor
Talare: Lisa Haglund, Johanna Glimmerbeck, PwC
I företagens rekryteringsprocesser blir hållbarhetsfrågor en viktig faktor. Dagens talanger tar allt oftare den potentiella arbetsgivarens hållbarhetsprofil vid beaktning i valet av framtida arbetsgivare. Men precis som övriga hållbarhetsfrågor, är medarbetarrelaterade hållbarhetsfrågor både mångbottnade och flerdimensionella. För att prioritera rätt är det därför viktigt att utgå från just företagens specifika verksamhet och väsentlighetsanalyser. Under detta pass får du ta del av insikter kring de områden som dagens medarbetare värdesätter högst i arbetsgivarens arbete kring hållbar personal. Till exempel är jämställdhet idag ett viktigt hållbarhetsområde som bör prioriteras. Ett konkret åtagande är att erbjuda lika lön mellan kvinnor och män. Vi delar med oss av insikter och erfarenheter från våra kunddialoger kring hur man kan arbeta med hållbara medarbetarstrategier.

Panelister:
Jasmin Danziesen, Sustainable Workforce, PwC Switzerland
Jane Hoskisson, Talent, Learning, Engagement and Diversity, International Air Transport Association (IATA)

Kanal 2
15.10-15.45: Teknologin som möjliggör hållbarhet
Talare: Magnus Sjöström, PwC
Rätt data = rätt beslutsunderlag. Denna princip gäller i allra högsta grad hållbarhetsarbetet och rapporteringen enligt regelverk som CSRD och åtaganden som Net Zero – två viktiga områden som kräver precisa, faktabaserade underlag. Samtidigt gäller det att nu mer än någonsin samla in rätt data i allt större volymer, och framför allt veta hur man ska hantera datan för att kunna analysera och fatta rätt beslut utifrån ett helhetsperspektiv som inkluderar inte bara den egna verksamheten, utan även samarbeten med underleverantörer.

Panelister:
Rikard Ellbrant, Collibra
Henrik Sandin, Workiva
Karin Juslin, PwC
Magnus Sjöström, PwC
    

Kanal 1
16.05-16.45: Hållbar transformation genom aktivt ägande
Det privata kapitalet har kommit att bli en central del av den hållbara omställningen. Private Equity-bolagen är organiserade för att öka värdet i sina innehav på en tidshorisont om 5 till 7 år. FN:s Agenda 2030 och dess 17 målsättningar för en hållbar utveckling ska vara uppfyllda 2030. Kan arbetssätten hos bolag i riskkapitalbranschen inspirera till hur näringslivet kan accelerera en hållbar omställning? I så fall hur? Vi bjuder in till spännande panelsamtal och delar med oss av insikter från en ny rapport framtagen av PwC i samarbete med SVCA (The Swedish Private Equity & Venture Capital Association).

Panelister:
Reynir Indahl
, founder and managing partner, Summa Equity
Monalotte Theorell Christofferson
, CFO Stena Sessan AB, ordförande SVCA
Elin Ljung, hållbarhet- och kommunikationschef, Nordic Capital
Fredrik Lindblad, advisory partner och strategy & innovation leader, PwC

Kanal 2
16.05-16.45: Net Zero: vägen framåt
Talare: Johan Jacobsson, Sebastian Waldenström, PwC
Net Zero Economy Index är PwC:s årliga indikator som belyser de framsteg som görs för att minska energirelaterade koldioxidutsläpp. Resultaten av årets upplaga pekar på en tydlig uppmaning: vi måste uppnå en årlig takt för utsläppsminskning på hela 17,2 procent fram till år 2050, om vi ska följa Parisavtalets mål att begränsa global uppvärmning till 1,5 grader. Men även om utmaningarna är omfattande så finns det hopp: en ökande användning av förnybar energi och den fortsatta accelerationen av vind- och solkraft är naturligtvis positiva nyheter, och vi ser att många länder faktiskt minskar sitt fossila beroende. I detta seminarium får du konkreta förslag på hur man kan påskynda Net Zero-arbetet samt hur du kan arbeta mer effektivt med utmaningarna inom scope 3.

Panelister:
Karin Comstedt Webb, Heidelberg Materials
Ola Hansén, H2GS
Anders Egelrud, Stockholm Exergi

Följ oss i sociala medier