The Experience Center

Stockholm

På PwC:s Experience Center arbetar vi med kundupplevelser och digitalisering av varumärken. Vi sätter människan i fokus när vi löser viktiga problem.

Vad händer på Experience Center?

Vi ger riktning och mening till varumärken och skapar upplevelserna som identifierar dem. Här jobbar vi med:

  • Innovation
  • Digital transformation
  • Digital och fysisk prototyping

Detta är Experience Center

Experience Center - PwC:s kreativa arm

PwC:s Experience Center är allt det du vill att det ska vara – och mer. Här möts affären, teknik och kreativitet. Och här skapas morgondagens möjligheter i dag.

Experience Center är en fysisk plats, men också en förmåga och ett nytt arbetssätt. I en värld där affärsutmaningar är mer komplexa än någonsin tidigare är innovation, snabbhet och genomförande nyckeln till framgång. 

 

View more

Experience Center är en plats

Ett dedikerat utrymme – Experience Center. I våra fem olika verkstäder (bygg, elektronik, printstudio, testlabb och filmstudio) har vi allt som behövs för att gå från idé till färdig prototyp på bara fem dagar.

På Hudiksvallsgatan 6 i Stockholm hittar du Experience Center. På 1 280 kvadratmeter arbetar 70 medarbetare med att hjälpa kunder att hitta morgondagens lösningar på dagens utmaningar. Här prototypar vi och jobbar i designsprintar. Välkommen!

View more

Experience Center är en förmåga

Experience Center erbjuder en effektiv kapacitet i form av kreativa talanger i realtid. På Experience Center förverkligar vi PwC:s strategiska modell BXT - Business, eXperience och Technology.

  • Strategiskt ramverk kring affärsupplägg och business
  • Användarcentrerad design
  • Kundupplevelser och kundresan i centrum
  • Tekniskt labb för att testa idéer

View more

Experience Center är ett arbetssätt

Vår metod handlar om att tro på styrkan av att använda flera olika perspektiv. En gemensam uppsättning mål och överenskomna principer för hur projektet ska köras. Det innebär att vi strävar efter affärs-, teknik- och kundupplevelsekompetenser för att spela en aktiv roll samtidigt när du löser problem. Det innebär också att bjuda in externa experter och andra typer av utomstående. För att inte tala om slutanvändarna.

Experience Center är en plats där visionärer, innovatörer och beslutsfattare samarbetar i hög hastighet för att måla upp framtiden och för att idéer, prototyper och validera lösningar på viktiga problem.

View more


Fyra zoner med fyra sorters olika funktionalitet

Galleriet

Använd konst för att öppna ögonen och stimulera kreativiteten. Här undersöker vi hur konst och konstnärer tänker, vilket vi använder i processer för att hitta lösningar på komplexa problem. Konsten kan ge oss möjlighet att öppna våra sinnen, gräva djupare och avslöja emotionella sanningar bortom rationella argument. Det kan hjälpa oss att nå nya insikter baserade på känslor och inte bara fakta.

Sandbox

Ett område där man snabbt utvecklar lösningar på olika problem.

Galleriet

Makers lane

Verkstaden där vi bygger prototyper.


Kontakta oss

Fredrik Lindblad

Digital Transformation Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 18

Dan Josefsberg

Managing Partner Pond, PwC Sverige

Tel +46 8 407 07 00

Petra Stenqvist

Partner Experience Center, PwC Sverige

Tippu Mahmood

Chief Experience Officer, PwC Sverige

Tel 0729-80 93 07

Följ oss i sociala medier