Värdegrunden – nyckeln för familjeföretag att lyckas med tillväxt och digital omställning

2018-11-26

mor och dotter vid laptop och mobil ser över familjeföretagets tillväxt.

I en tid då hållbarhet och förtroende blir allt viktigare för hur verksamheter bedrivs har familjeföretag en klar konkurrensfördel jämfört med andra företag. Det visar en färsk studie från PwC.
 
Publiceringen av den nionde "PwC Family Business Survey" kommer i en tid av extremt hög förändringstakt. Den teknologiska utvecklingen förändrar snabbt förutsättningarna för många branscher. Hållbarhet blir en alltmer central faktor för hur verksamheter bedrivs och i både näringslivet och den finansiella världen blir förtroende viktigare än det någonsin varit tidigare. Utöver det kommer allt fler yngre in på arbetsmarknaden vilket ställer helt nya krav på förmåner, arbetstider, ansvarstagande och arbetsvillkor.

"Svenska familjeföretagare uttrycker en optimism om framtida tillväxt. De största utmaningarna är förmågan att både locka till sig och behålla medarbetare med rätt kunskaper samt att hänga med när det gäller innovation och digitalisering."

Pontus Tonning, SME Markets Leader, PwC Sverige

Familjeföretag bygger ofta på en stark värdegrund och ett tydligt syfte. Över tre fjärdedelar av respondenterna i undersökningen upplever att de skapat konkurrensfördelar genom att arbeta aktivt med sina värderingar. "Edelman Trust Barometer 2017" visar att tillit, som bland annat handlar om förutsägbarhet, förtroende och trygghet, är högre vad gäller familjeföretag jämfört med andra företag. Familjeföretag har ofta en mer långsiktig syn på verksamheten och fokuserar mer på andra värden som exempelvis värderingar och har mindre fokus på kortsiktiga finansiella mål.

Ett återkommande resultat sedan vi började med den här studien 2002 är att många familjeföretag inte har lyckats dra nytta av de inneboende fördelarna som ägarledda bolag har genom att skapa en vinnande strategi för att säkra en långsiktig och lönsam utveckling.

– Vi är övertygade om att familjeföretagen, har en stark konkurrensfördel i dessa tider av förändring. Årets undersökning visar att det finns stora möjligheter här, säger Pontus Tonning.
 

Om rapporten

Den globala studien bygger på 2 953 svar från ledande befattningshavare i familjeföretag i 53 länder, varav 78 svar från Sverige. Svaren täcker in ett brett spann av sektorer från lantbruk till IT.

Ladda ner PwC:s rapporter och få djupare insikter om familjeföretagare

Ta del av svenska familjeföretagares möjligheter och utmaningar i den nionde upplagan av Family Business Survey 2018:
Värdegrunden – nyckeln för familjeföretag att lyckas med tillväxt och digital omställning

Vill du läsa mer om familjeföretagare och ta del av kundcase från olika delar av världen? Klicka här:
Global Family Business Survey 2018

 

 

Kontakta oss

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

Följ oss i sociala medier