Family Business Survey 2023

Tillväxt i fokus men inte till vilket pris som helst

En turbulent omvärld har ritat om spelplanen för många familjeföretag och gjort dem mer pessimistiska inför framtiden. Trots det har de en ambition att fortsätta växa samt kraft och vilja att ställa om för att utvecklas i en mer hållbar riktning. Vår förhoppning är att den här rapporten kan bidra till att ge en klarare bild av de svenska familjeföretagen, deras ambitioner och deras betydelse i samhället.

Webbinarium: "Tillväxt, förtroende och hållbarhet i svenska familjeföretag"

I detta panelsamtal diskuterar Magnus Thorling, PwC och Annelie Karlsson, vd Family Business Network tillsammans med Ulf Spendrup, Spendrups och Alice Andersson, EAB resultatet av den svenska delen av undersökningen.

Ladda ner Family Business Survey

Fyll i dina uppgifter och få en länk till rapporten.

Minskad försäljning men relativt stabil utveckling

Färre familjeföretag i Sverige har haft en positiv försäljningsutvecklingen det senaste räkenskapsåret, både jämfört med för två år sedan och med det globala genomsnittet. 

Samtidigt uppger 8 av 10 att tillväxt är viktigt för att de ska kunna investera för företagets framtid men de vill inte göra vinst på bekostnad av kunder och anställda.

Kvalitet, kundbehov och minskad miljöpåverkan

Alla företag behöver prioritera hur deras resurser ska fördelas. Under de kommande två åren prioriterar svenska familjeföretag främst att växa på nya marknader, erbjuda nya produkter och tjänster samt säkerställa att kostnaderna täcks. Men även att leverera med hög kvalitet, öka kundnöjdheten och minska företagets klimatpåverkan är viktigt för dem.

Kundernas förtroende är viktigast

En majoritet av de svenska familjeföretagen anser att det är viktigast att ha kundernas förtroende, därefter de anställdas och familjemedlemmarnas. Samtidigt upplever en fjärdedel av dem att negativa rykten om deras bransch är en utmaning för att bygga förtroende. Även hur en styrelse är sammansatt kan bidra till att öka förtroendet för företaget. I de svenska styrelserna är det bland annat fler kvinnor och yngre ledamöter samt större spridning på branschkunskap än i det globala genomsnittet.

Stor omställningsförmåga i de svenska familjeföretagen

En majoritet av de svenska familjeföretag uppger att de har en hög förmåga att ställa om när förutsättningarna ändras. Många lägger även mycket kraft på att anpassa företaget utifrån nya marknadsförhållanden. För att lyckas i det här arbetet behövs tydliga roller och strukturer, acceptans för förändring men även digital kapacitet. Detta är i stor utsträckning på plats i de svenska familjeföretagen.

Många familjeföretag har ett stort samhällsengagemang

Undersökningen visar att det finns en stark vilja att vara med och bidra till att lösa samhällsutmaningar och nästan 7 av 10 tror att familjeföretag likt dem själva har möjlighet att bli ledande inom hållbara affärer. Dessutom säger en majoritet att de för att nå framtida framgång måste bidra mer till planeten och samhället.

"De som lyckas få ihop ekvationen att skapa intäkter för att växa med att attrahera kunder och medarbetare för att de ska fortsätta vilja göra affärer med eller arbeta för företaget är också de som kommer ha en långsiktig hållbar lönsamhet."

Andreas Stranne, skatterådgivare till familjeföretag hos PwC Sverige

Om undersökningen

I "Family Business Survey 2023" intervjuades 2 043 ägare och ledare i familjeföretag från 82 länder, varav 60 från Sverige. Syftet med undersökningen är att få deras syn på aktuella frågor som påverkar företagens verksamhet. Intervjuerna genomfördes oktober 2022 – januari 2023. Den här rapporten bygger på svar från familjeföretag i Sverige men det görs även jämförelser med de sammanvägda svaren från samtliga familjeföretag som deltog i undersökningen, här kallat det globala genomsnittet. Årets undersökning är den elfte i ordningen.

Definitionen av familjeföretag

I den här undersökningen har den allmänt vedertagna definitionen använts att familjeföretag antingen är börsnoterade och 30 procent eller mer av aktierna innehas av ägarfamiljen eller ett ej börsnoterat/privat företag där ägarfamiljen kontrollerar mer än 50 procent av företagets röstberättigade aktier.

Kontakta oss

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Entrepreneurial & Private Business Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 47

My Lidén

My Lidén

Entrepreneurial & Private Business Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 92

Följ oss i sociala medier