Finansiell analys för trygga förvärv

I samband med köp av bolag är det viktigt att ha insikter i målbolagets finanser och affär för att du som köpare ska förstå bolaget du köper och få betala rätt pris för det. Se här hur PwC:s tjänst Finansiella förvärvskollen hjälper dig.

Begär offert

Playback of this video is not currently available

Se hur du kan få en förenklad finansiell genomlysning av bolaget vilket ökar er trygghet och förbättrar ert förhandlingsläge.

Vad ska man tänka på när man ska köpa ett företag?

Har ditt företag planer på att göra ett förvärv? Vet du vilket pris du ska betala för bolaget och vilka risker som är förknippade med köpet? Vet du hur du ska förhandla?

Om du funderar på att köpa ett bolag är det viktigt att du har insyn i och förståelse för bolagets tillgångar och skulder, vilka delar av bolaget som är lönsamma och hur det underliggande resultatet faktiskt ser ut. 

Det är av stor vikt att du lär känna bolaget som ni ska förvärva och att ni har en plan klar för integrationen redan när förvärvet sker. Rapporten "Creating value beyond the deal" som PwC släppte i mars 2019 visar att företag som förvärvats presterar sämre två år efter förvärvet vilket beror på att fokus har varit på själva affären och inte på det som händer efteråt.  

Att göra en grundlig genomlysning ger dig ökad trygghet och kan jämföras med att genomföra en besiktning innan du köper ett hus, den hjälper dig helt enkelt att förstå vad du köper. En översiktlig genomlysning gör du också för att skapa ett bättre förhandlingsläge och för att du inte ska riskera att betala för mycket för målbolaget. Med en professionell genomlysning av målbolagets ekonomi och verksamhet får du tillförlitlig information om bolaget och hjälp med att förstå bolagets affär och underliggande resultat bättre. 

En genomlysning ger

  • god insyn i finanser och affär

  • bättre förhandlingsläge

  • förutsättningar för en lyckad integration.
     

"Om du funderar på att köpa ett bolag är det viktigt att du har insyn i och förståelse för bolagets tillgångar och skulder, vilka delar av bolaget som är lönsamma och hur det underliggande resultatet faktiskt ser ut."

Prisexempel Finansiella förvärvskollen

Förenklad genomlysning och rapport:
100 000 kronor.

Vill du veta mer om hur Finansiella förvärvskollen kan hjälpa ert företag?

Fyll i formuläret.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.


Ladda ner tjänstebeskrivning

Spar pengar med Finansiella förvärvskollen

Med tjänsten Finansiella förvärvskollen får du som företagare eller entreprenör en översiktlig finansiell analys i samband med att ni ska göra ett förvärv. PwC:s rådgivare inom företagstransaktioner hjälper dig att skapa bättre förutsättningar att göra en lönsam affär och i bästa fall pressa priset på ditt förvärv.

Så här är tjänsten uppbyggd

Tjänsten är uppbyggd av fyra olika moduler som tillsammans utgör en heltäckande men förenklad finansiell genomlysning. Antalet analyser anpassas efter behov och typ av bolag. 

De fyra modulerna analyserar följande områden:

Modul 1 - utgör hörnstenarna i en genomlysning och ger dig övergripande underlag inför en förhandling

Modul 2 - fokuserar på resultaträkningen och ger dig bättre förståelse för vad som driver lönsamheten och bolagets kostnadsstruktur

Modul 3 - fokuserar på balansräkningen och ger dig insikter om varulager, kundfordringar, leverantörsskulder och bolagets likviditet

Modul 4 - fokuserar på utfall jämfört med budget. 

Hörnstenarna i modul 1 kan kompletteras med valfria tilläggsmoduler för djupare insikter, det vill säga modul 2, 3 och 4.

Slutleveransen består av en sammanställning av rapport och databok med tydliga kommentarer och slutsatser från PwC:s specialister.
 

Förvärvskollen eller finansiell due diligence?

Ska du förvärva ett bolag som omsätter mindre än 100 miljoner kronor? Behöver du underlag till att förhandla slutpriset? Finns det konkreta fokusområden som du skulle vilja förstå bättre innan ett förvärv? Då är Finansiella förvärvskollen modul 1, 2, 3 och eller 4 en tjänst för dig. 

Behöver du underlag till bankfinansiering? Är målbolaget en koncern? Ser du många risker i verksamheten som du behöver skaffa dig kunskap om? Då behöver du en fullständig finansiell due diligence (FDD), läs mer här >>

Behöver du hjälp med annan typ av transaktionsrådgivning, läs mer här >>
 

Kontakta oss

Andreas Sjögren

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 60

Kontakta oss

Är du intresserad av våra SME-tjänster. Fylll i nedanstående formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide