Game of Threats™ - träna ledningen på cyber

Cyber Security – är du redo för en cyberattack?

Digitalisering står högt på ledningars agenda idag och skapar nya  förutsättningar för verksamheter inom både privat och offentlig sektor. Vi  får hela tiden anpassa oss efter nya arbetssätt, spelregler och affärsmodeller. Den digitala transformeringen ger oss oändliga möjligheter, samtidigt som den för med sig nya risker, inte minst inom cybersäkerhet.

Träna ledningen med Game of Threats

Nu lanserar vi Game of Threats, ett digitalt spel för att träna och utmana ledningar och styrelser i att hantera och utveckla sitt cybersäkerhetsarbete. Genom att simulera och skapa bästa möjliga upplevelse av effekten av cyberrelaterade incidenter, kriser eller attacker får ni en bättre förståelse för riskerna och kunskap om vilka verktyg som krävs för  att hantera cyberrelaterade hot.

Träna på att ta avgörande beslut vid en cyberattack

Game of Threats ger en unik upplevelse genom att låta dig som deltagare utmanas och ta avgörande beslut samt ta del av eventuella konsekvenser av era handlingar i realtid. Du som deltagare tränas i att göra aktiva val för hur du vill skydda din verksamhet med begränsad tillgång till information och resurser. Spelet konfigureras och anpassas utifrån er verklighet och ger er en ökad förståelse för vilka åtgärder som behöver vidtas för att skydda er verksamhet

Vägledning från cyberspecialister

Deltagarna spelar under ledning av våra cyberspecialister, och ni får direkt feedback på val av strategi och beslutsfattande. Spelmiljön är utvecklad för att skapa en realistisk upplevelse där båda sidor tvingas ta snabba och avgörande beslut med minimal information. Du får som deltagare ökade kunskaper genom direkt återkoppling i realtid, möjlighet till diskussion om alternativa cybersäkerhetsstrategier, beslut samt analys av resultaten av era val.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur ni kan ta kontrollen över ert cybersäkerhetsarbete.

Träna ledningen med Game of Threats?

Vill du veta mer om Games of Threat?

loading-player

Playback of this video is not currently available

Game of Threats – ett digitalt spel inom cybersäkerhet

Kontakta oss

Baris Färnman

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0766-37 61 19

Jessica Garpvall

Senior Associate, PwC Sverige

Tel 010 213 27 33

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med din cyberstrategi?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Tjänster mot stora företag och myndigheter

Cybertjänster mot små och medelstora företag

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide