Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

PwC i nytt samarbete med Generation Pep

2022-09-15

PwC i samarbete med Generation Pep

Under våren 2022 tecknade vi ett nytt samarbete med organisationen Generation Pep. Vi är stolta och glada över att vi får möjlighet att bidra till deras vision – att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Det Generation Pep står för är verkligen hjärtat av det vi på PwC vill åstadkomma med vårt samhällsengagemang och i linje med vårt syfte: att bidra till att skapa förtroende och lösa viktiga problem.

Insikterna från resultaten i Pep-rapporten 2022 är något som såväl näringsliv och samhälle verkligen behöver ta på allvar och kraftsamla kring, där vi vill vara med och påverka utvecklingen i en positiv riktning.

För att engagera oss i Generation Pep:s verksamhet medverkar våra medarbetare på deras olika events, som den årliga Pep Dagen som arrangeras i olika delar av landet. Genom att ge möjligheter till och inspirera barn och unga att hitta sin rörelseglädje, äta hälsosammare, samt få ny kunskap om goda levnadsvanor, tror vi att deras vilja och möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv ökar.

Under vårt eget företagsevent, TUR 2022, med olika hållbarhetsaktiviteter i fokus, medverkade drygt 500 medarbetare på en workshop med Carolina Klüft där en uppgift var att skriva brev till olika beslutsfattare för att sprida Generation Peps värderingar. Vi medverkade också på en Pep Challenge där vi spred kunskap och information om Generation Peps viktiga verksamhet till allmänheten.
 

Kontakta oss

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Följ oss i sociala medier