Vårdens recept för storskalig AI-implementering

Illustration hälsovård

Vården behöver fortsätta att effektiviseras för att säkerställa och förbättra patientsäkerheten, vårdkvaliteten samt medarbetarnas arbetsmiljö. Kan AI vara en nyckel för utvecklingen? Hur övervinner man i så fall de utmaningar som gör att det storskaliga införandet av olika AI går så trögt? I en ny rapport som PwC Sverige tagit fram i samarbete med Blackwell Medtech, Microsoft Sverige och Sectra Sverige visar vi hur Vårdsverige bäst kan nyttja möjligheterna med AI.

Generellt utmanas vården i Sverige av en växande och åldrande befolkning, fler patienter som lever längre med en eller flera diagnoser, stram budget och minskad tillgång till rätt kompetens. Som en lösning på detta, och som en möjlighet att förbättra såväl patientvården som arbetsmiljön, används AI i flera vårdverksamheter, både i Sverige och globalt.

Att införa AI brett i vården går dock i vissa delar långsamt och sägs bland annat bero på att det varken finns en samordning eller nationell vägledning. 

Om den svenska vården inte tar en aktiv roll i implementeringen och användningen av AI riskerar den att pressas till att använda lösningar som är utformade efter behov i andra länder i stället för till en svensk kontext. Det menar en representant från Läkemedelsverket som vi har talat med.

Det är därför hög tid att se över hur den svenska vården kan nyttja möjligheterna med AI, och, där det passar, implementera det i stor skala.

omslag healthcare-rapporten 2024

Ladda ner rapporten "Vårdens recept för storskalig AI-implementering – hänger Sverige med?"

Fyll i dina uppgifter och få en länk till rapporten.

Vården vill använda AI

Vår enkätundersökning visar att 97 procent av de läkare och sjuksköterskor som deltog är positiva till att nyttja möjligheterna med AI. De främsta anledningarna till att medarbetare vill använda AI är för att förbättra arbetsmiljön och att förbättra vårdkvaliteten. Utifrån svaren finns det dock skillnader mellan vad sjuksköterskor och läkare uppger som den främsta anledningen till att använda AI. 38 procent av sjuksköterskorna uppger att det är för att öka vårdkvaliteten medan endast 16 procent av läkarna ger samma svar.

Diagram över hur medarbetare i vården vill använda AI

Även en stor andel av invånarna är positiva till att AI används i vårdrelaterade ärenden. Andelen invånare som vill att AI och robotar används i vården har även ökat sedan en rapport vi publicerade 2017. Läs rapporten

illustration hälsovård

Välkommen på seminarium

Titta på seminariet “AI i vården: Dags att maxa potentialen – vårdens recept för storskalig implementering” som tar sin utgångspunkt i rapporten som presenteras här.
Se seminariet

Slutsatser och rekommendationer

Med utgångspunkt i vår undersökning kan vi konstatera att vårdprofessionen och invånarna är positiva till att använda AI. Så om vården kan skapa tillit till lyckade AI-implementationer, samt arbetar mot en kultur där det digitala kommer först och vågar investera tid hos medarbetarna, kan AI kan vara en nyckelkomponent för att lösa vårdens utmaningar och därmed kommer såväl patienter som medarbetare tillgodo. Utifrån vårdens perspektiv vill vi ge förslag på hur en storskalig implementering av AI bör gå till:

1. Bevisa inte det som redan är bevisat

2. Ansvara för alternativkostnaden

3. Rusta medarbetarna för samverkan

illustration hälsovård
illustration hälsovård

Om rapporten

I rapporten presenteras identifierade tillämpningsområden för AI i vården samt förslag på hur storskalig implementering av AI bör gå till.

Rapportens innehåll och slutsatser grundas på två enkätundersökningar genomförda i mars 2024. Den ena besvarades av 150 läkare och sjuksköterskor verksamma på sjukhus och vårdcentraler och den andra besvarades av 1 058 invånare i Sverige i åldern 18 till 79 år. Dessutom intervjuades tio experter inom svensk vård och/eller digitalisering inklusive AI samt gjordes omvärldsbevakning och dokumentstudier som också ligger till grund för rapporten.

Läs mer om PwC:s tjänster inom hälso- och sjukvård

illustration hälsovård

Kontakta oss

Jon Arwidson

Jon Arwidson

Partner, branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Cecilia Fornstedt

Cecilia Fornstedt

Branschexpert hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0728-80 92 16

Alex Johnston

Alex Johnston

Rådgivare hälso-och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0728-80 94 75

Följ oss i sociala medier