K3-regelverket

Information om redovisningsregelverket K3

Med vår hjälp i K3 får ni högre kvalitet i redovisningen 

Vi hjälper dig att följa redovisningsregelverket K3 på rätt sätt. Med våra erfarna redovisningsspecialister ger vi dig vägledning i och tillämpning av regelverket K3.

Att gå över till K3 kan vara en utmaning. Inte minst resursmässigt. Vi avlastar er i den resursmässiga utmaning som det innebär att gå över till K3 - från nulägesanalys med förslag på förbättringar till upprättande av er första K3-årsredovisning. Vi ser till ni får tillräcklig kompetens och är uppdaterade i den utveckling och förändringar som löpande sker.
 

Kontakta oss

Marcus Johansson

Redovisningsexpert kommunal redovisning och ledamot av RKR:s expertgrupp, PwC Sverige

Tel 010-213 01 03

Följ oss i sociala medier