Kunskapsdagen 2023

Här kan du titta på årets event igen och ta del av nyheter och insikter som hjälper dig att förvalta, utveckla och skapa hållbar tillväxt i ditt företag.

– Nu när vi genomfört årets kunskapsdag kan vi konstatera att kunskapstörsten är stor bland företagare. Drygt 2 600 hade anmält sig till att ta del av vårt dignande smörgåsbord av insikter live i november 2023 och nu finns möjligheten att se sändningen i efterhand. Jag hoppas att vi även ses nästa år, säger Inger Kollberg, revisor på PwC och ansvarig för Kunskapsdagen 2023. 

På Kunskapsdagen 2023 delade våra specialister med sig av sin kunskap inom allt från AI, NIS2-direktivet och företagstransaktioner till visselblåsarlagen, bokslutsprocesser, redovisning, hållbarhet, moms och andra skattefrågor. 

Under sändningen kan du även lyssna på ett panelsamtal om företagsklimatet i Sverige och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank, som i sitt pass utgår från frågan “Svensk ekonomi – hur illa är det?”

Se sändningen från Kunskapsdagen

Kanal 1

Kanal 2


Program

9.30 - 9.40: Välkommen och introduktion - Inger Kollberg, ansvarig Kunskapsdagen samt moderatorerna Elin Kock och Måns Liljenlov. PwC
Lokal: Draken Live
9.40 - 10.20: Svensk ekonomi – hur illa är det? (börjar 5:30 minuter in)
Talare: Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank
Ladda ner presentation (pdf)
Lokal: Draken Live
Kanal 1 Kanal 2
10.30 - 11.00: NIS-direktivet – så påverkas du (börjar 49 minuter in)
Ladda ner presentation (pdf)
Det EU-omfattande NIS2-direktivet som träder i kraft 2025 utökar kraven på cybersäkerhetsnivån, men ska även harmonisera cybersäkerhetsarbetet inom EU. Med detta höjs resiliensen mot cybersäkerhetshot på en nationell och internationell nivå. En framgångsfaktor är att redan nu proaktivt utföra en beredskapsbedömning och kartlägga gap som finns och utifrån det vidta åtgärder för att se till att er verksamhet effektivt kan möta de nationella föreskrifterna som träder i kraft oktober 2024.
Talare: Maria Nikic och Jelena Minic, specialister, PwC
10.30 - 11.00: Aktuella redovisningsfrågor K2/K3 (börjar 15:50 minuter in)
Ladda ner presentation (pdf)
Genomgång av aktuella frågor inom redovisningsområdet samt nyheter från Bokföringsnämnden.
Talare: Sune Edvardsson och Filip Wedlin, specialister, PwC

11.10 - 11.40: Skatt kopplat till hållbar transformation? (börjar 1:17 timme in)
Ladda ner presentation (pdf)
De flesta företag måste se över sin värde- eller leveranskedja för att säkerställa att deras verksamhet är hållbar ur ett mångfacetterat perspektiv. Den transformation som ofta blir följden av detta arbete får skattekonsekvenser, vilka bör inkluderas i den underliggande analysen. Skatt kan dessutom vara orsaken bakom själva transformationen. Under detta pass kommer vi att beröra omställningsresan samt visa på hur skatt blir en faktor att beakta.

Talare: Marcus Hammarstrand, specialist,  PwC

11.10 - 11.40: Smartclose – vad kännetecknar en effektiv bokslutsprocess med hög kvalitet? (börjar 54:40 minuter in)
Ladda ner presentation (pdf)
Vilka förbättringar kan företag göra för att höja kvaliteten på boksluten och effektivisera bokslutsprocessen? Hur kan ekonomifunktionen frigöra tid till andra värdeskapande aktiviteter utanför denna process? Och hur kan de minska arbetsbelastningen i samband med boksluten?

Talare: Rebecka Freij och Cecilia Sjögren, specialister PwC11.40 - 12.30: Lunch

12.30 - 13.00: Panelsamtal: Är det ett gynnsamt företagsklimat i Sverige?  (börjar 1:46 timme in)
I panelen: Andreas Stranne och My Lidén PwC, Maria Fuxborg, näringspolitisk chef Västsvenska Handelskammaren, Andreas Jaldevik, vice vd och ägare, RO-Gruppen AB, Jonus Bartholdson, vd Pulsen AB. Moderator: Elin Kock
Lokal: Draken Live

Kanal 1 Kanal 2

13.10 - 13.40: Skatte- och momsnyheter inom fastighetsbranschen (börjar 2:17 timmar in)
Ladda ner presentation (pdf)
Vi kommer att presentera nyheter och rättsfall som kan ha en väsentlig bäring på företag verksamma inom fastighetsbranschen.  

Talare: Rebecka Fröjd,  Lena Josefsson och Konstantin Belogorcev, PwC

13.10 - 13.40: Har du koll på visselblåsarlagen? (börjar 2:14 timmar in)
Ladda ner presentation (pdf)
Från den 17 december i år måste alla privata arbetsgivare med fler än 49 anställda uppfylla lagkrav om en visselblåsarfunktion. Har du koll på vad du behöver göra för att hinna klart i tid? Vilka krav uppställer visselblåsarlagen? En väl fungerande visselblåsarfunktion är ett viktigt verktyg för att i tid upptäcka och agera på misstänkta missförhållanden, exempelvis korruption och misstänkta brott.

Talare: Jeanette Siwerman-Kjellqvist och Lisa Löfgren, specialister,  PwC

13.50 - 14.20: Trender på transaktionsmarknaden (börjar 2:45 timmar in)
Ladda ner presentation (pdf)
Vi kommer att presentera utvecklingen på transaktionsmarknaden, de senaste trenderna och hur marknaden påverkas av omvärlds- och konjunkturläget. Vi kommer även att prata om varför hållbarhet ökar i relevenas på transaktionsmarknaderna och hur aktivt ESG-arbete kan skapa värde för både köpare och säljare.
Talare: Henric Ingemarsson, Magnus Karlsson och Philip Wrangberg, specialister, PwC

 

13.50 - 14.20: Vad ligger på den skattemässiga agendan för ägare i fåmansföretag? (börjar 3:36 timmar in)
Ladda ner presentation (pdf)
Detta pass riktar sig till dig som är ägare i ett fåmansföretag och som träffas av de särskilda 3:12-skattereglerna när du plockar ut kapital. Reglerna är komplexa och det finns en mängd praxis på området att ta hänsyn till. På passet får du ta del av den senaste rättsutvecklingen och agendan framåt. Vi kommer även att ge tips på vad du som ägare ska tänka på inför årsskiftet och när du tar ut kapital.
Talare: Karin Ekman och Emelie Samuelsson och Alexander Esberg, specialister PwC

14.50 - 15.20: AI och Business Technology (börjar 3:13 timmar in)
Ladda ner presentation (pdf)
Artificiell intelligens är i ropet, vi börjar se de första konkreta tillämpningarna få effekt på marknaden och revolutionerande möjligheter utlovas framöver.

Men vad är egentligen AI, vilka möjligheter finns och hur långt har AI egentligen kommit? Var och hur används det? Och framför allt: när bör man som verksamhet överväga att tillämpa det, var börjar man i så fall?
Talare: Ragnar Bergvik, specialist PwC

 

14.50 - 15.20: Aktuellt om moms  (börjar 4:34 timmar in)
Ladda ner presentation (pdf)
Du får en genomgång av aktuella frågor inom momsområdet, bland annat nyheter, ställningstaganden från Skatteverket samt rättsfall från EU-domstolen, svenska domstolar och Skatterättsnämnden.

Talare: Lena Josefsson och Anders Carlbom, specialister PwC


Kontakta oss

Marie-Anne Brändström

Marie-Anne Brändström

Projektledare events, PwC Sverige

Tel 0723-53 05 00

Följ oss i sociala medier