Välkommen till Kunskapsdagen 2022

På Kunskapsdagen 2022 kan du ta del av trender, nyheter och insikter som hjälper dig att förvalta, utveckla och skapa tillväxt i ditt företag

Torsdagen den 24 november hälsar vi dig som arbetar i eller äger och driver företag med tillväxtplaner välkommen till den digitala Kunskapsdagen 2022.

Vi på PwC möter många företagare varje dag och ser återkommande att både du och andra ställs inför frågor som: Hur får man ihop vardagens måsten med företagets långsiktiga strategiarbete? Vilka åtgärder bör man ta till i en turbulent omvärld när marknaden dämpas? Och samtidigt inte tappa farten på hållbarhetsområdet?

Kunskapsdagen är ett sätt för oss att hjälpa dig att räta ut många av dessa frågetecken genom våra specialister som delar med sig av sin kunskap inom bland annat moms- och skatteområdet, cybersäkerhet, fastighetstransaktioner och rapporteringskrav utifrån EU:s taxonomi.

Du möter även två inbjudna talare, Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank, och Hélène Barnekow, partner ledarskapsbyrån Ascension. De belyser hur det rådande konjunkturläget kan påverka ditt företag och ger dig insikter och inspirerande spaningar om framtidens företagande.

När: Torsdag den 24 november 2022 klockan 9.00-15.00
Var: Digitalt

Anmäl dig här

Välkommen!

Inger Kollberg
PwC Sverige och ansvarig Kunskapsdagen
 

"Våra inbjudna talare och PwC:s specialister delar med sig av spaningar, högaktuella nyheter och insikter."

Anmäl dig till Kunskapsdagen

Anmäl dig här

Om gästtalarna

Gästtalare - Andreas Wallstrom

Andreas Wallström 
- prognoschef samt chef för makroanalys i Sverige, Swedbank

Med 20 års erfarenhet av makroekonomisk analys har Andreas hunnit fördjupa sig inom de flesta områden. Innan Andreas började på Swedbank 2019 arbetade han på finansdepartementet, EU-kommissionen och som chefsanalytiker på Nordea.

Gästtalare - Helene Barnekow

Hélène Barnekow
- partner på ledarskapsbyrån Ascension

Efter nästan 30 år i ledande positioner i it- och telekombranschen har hon tagit steget in i ledarskapsbyrån Ascension som hon driver med två kollegor. Hélènes mission är att hjälpa sina kunder att utveckla sina företag med fokus på innovation, ledarskap, kultur och digitalisering. Hon är styrelseledamot i bland annat Handelsbanken AB, GN Store Nord A/S och Svenska handelskammaren i Storbritannien.

Program och hålltider
(med reservation för eventuella ändringar)

Välj att lyssna in på de delar som passar bäst för dig. Du kan hoppa mellan de två kanalerna.

Kanal 1

09.00 Välkommen och introduktion
Moderator: Elin Kock, Inger Kollberg
och Måns Liljenlov, PwC
09.10

Trender på transaktionsmarknaden
Marknaden för företagstransaktioner har utvecklats oerhört starkt under de senaste åren. Du får höra om de senaste trenderna i Sverige och internationellt, inte minst effekterna av den turbulenta omvärlden och hur vi ser att det beaktas och analyseras i samband med transaktioner. Även vad köpare fokuserar på i en ESG Due Diligence och hur man som säljare kan förbereda sig för att skapa transparens och lyfta fram värdet av hållbarhetsdimensionerna i företaget tas upp.

Presentatörer: Magnus Karlsson och David Ringmar, specialister på PwC

9.50

Aktuella redovisningsfrågor K2/K3
Genomgång av aktuella frågeställningar inom redovisningsområdet samt nyheter från Bokföringsnämnden.

Presentatörer: Sune Edvardsson och Filip Wedlin, specialister på PwC

10.30 PAUS
10.40

Aktuella fastighetsfrågor i en ostadig omvärld 
Hur ser nutid och framtid ut för fastighetsbranschen? Och hur berörs den av de nyheter som kommit inom redovisning och skatter?

Presentatörer: Konstantin Belogorcev, Lena Josefsson och Niklas Tranäng, specialister på PwC

11.20

Momsfrågor 
Du får en genomgång av aktuella frågor inom momsområdet, bland annat nyheter, ställningstaganden från Skatteverket samt rättsfall från EU-domstolen, svenska domstolar och skatterättsnämnden.

Presentatörer: Nargiz Asker och Anders Carlbom, specialister på PwC

12.00 Lunch
12.45 Välkommen tillbaka
Moderator: Moderator: Elin Kock och Måns Liljenlov, PwC
12.50

Paneldiskussion: ESG - En naturlig del av företagets affärsstrategiska agenda 
Oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur behöver företag arbeta med strategiska frågor. Vilka dessa frågor är skiljer sig mellan företag utifrån såväl omvärldsfaktorer som det specifika företagets unika förutsättningar. Frågor inom hållbarhet/ESG bör dock alla företag inkludera i sitt affärsstrategiska arbete, bland annat hur företaget kan bidra, och varför detta är centralt för att framtidssäkra företaget.

Deltagare: Marcus Hammarstrand, Sofia Leffler Moberg och Sophie Nachemson Ekwall, specialister på PwC

13.30

Framtidens ekonomifunktion
En modern ekonomifunktion förväntas allt mer stödja verksamheten att navigera rätt genom att ge insikter och beslutsunderlag baserade på data och analys. Samtidigt ska man upprätthålla en effektiv och automatiserad hantering av transaktioner med en hög grad av kontroll. En balans som inte alltid är lätt.

Utifrån detta står ekonomifunktionerna inför stora förändringar och ställs inför frågan var man ska börja och vilken väg man ska välja. Detta kommer vi belysa och även lyfta exempel från de som påbörjat resan, hur de lyckats och vilka deras lärdomar är.

Presentatörer: Martin Lindqvist och Jan Nygård, specialister på PwC

14.10 PAUS
14.15 Inspirationsföreläsning - Andreas Wallström, Swedbank
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank om hur det rådande konjunkturläget kan påverka ditt företag och en prognos inför den närmaste framtiden.
15.00 Summering av dagen
Moderator: Elin Kock och Måns Liljenlov, PwC

Kanal 2

09.00 Välkommen och introduktion
Moderator: Elin Kock, Inger Kollberg
och Måns Liljenlov, PwC
09.10

Digital identitet
I dagens digitala värld använder vi vår digitala identitet till tjänster på nätet. Även medarbetare har en digital identitet som arbetsgivaren behöver hantera på ett säkert sätt. En effektiv identitetshantering kopplar samman HR- och IT-processer och säkerställer att medarbetare har rätt åtkomst till rätt information vid rätt tillfälle. Då kriminella ofta nyttjar brister i identitetshantering är det viktigt att ha god kontroll även ur ett säkerhetsperspektiv.

Presentatörer: Anders Carlsson och Stefan Sandell, specialister på PwC 

09.50

Internationell företagsbeskattning
Nyheter och en internationell utblick med fokus på initiativ inom OECD och EU, källskatt på utdelningar och ränteavdragsregler. Hur kan digitala verktyg förenkla, ge nya insikter och underlätta samarbete och kommunikation?

Presentatörer: Joackim Lundholm och Markus Pihlgren, specialister på PwC

10.30 PAUS
10.40 Inspirationsföreläsning - Hélène Barnekow
Hélène Barnekow, partner på ledarskapsbyrån Ascension pratar om hur man kan använda innovation, ledarskap, kultur och digitalisering för att bygga framtidens företag.
11.20

Rapportering i enlighet med EU:s taxonomi
Vilka företag ska tillämpa EUs gröna Taxonomi och räkna ut tre speciella nyckeltal som ska ingå i en hållbarhetsrapport? Hur hänger Taxonomin ihop med kommande krav på att göra hållbarhetsrapportering enligt det nya EU-direktivet CSRD? Det är några av de frågor som får svar under denna introduktionsföreläsning till EUs gröna Taxonomi.

Presentatör: Mikael Scheja, specialist på PwC

12.00 LUNCH
12.45 Välkommen tillbaka
Moderator: Elin Kock och Måns Liljenlov, PwC
12.50

Plånboksfrågor för delägare i fåmansbolag
Nyheter och tänkvärda påminnelser för dig som är delägare i fåmansföretag men även vad som är viktigt att tänka på inför årsskiftet när det gäller beskattning?

Presentatör: Stefan Asklöf och Sanna Borgman, specialister på PwC

13.30

Your cloud security responsibilities and essential capabilities to address them
You have security and compliance responsibilities in the cloud that you cannot avoid regardless of the size and scope of services you are consuming. On top of that, there are different security challenges companies face within each phase of your journey to the cloud. In order to be effectively prepared for and execute your `change´ and `run´ phases, you will need essential security capabilities that are properly designed and implemented. (In English with Swedish subtitle)

Presentatörer: Burak Özgirgin och Maria Nikic, specialister på PwC

14.10 PAUS
14.15

Inspirationsföreläsning - Andreas Wallström, Swedbank
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank om hur det rådande konjunkturläget kan påverka ditt företag och en prognos inför den närmaste framtiden.

15.00 Summering av dagen
Moderator: Elin Kock och Måns Liljenlov, PwC

Se filmerna från Kunskapsdagen 2021

Förra året fick deltagarna ta del av spaningar och insikter om bland annat ESG, fastighetstransaktioner, generationsskifte, förändringsarbete, framtidens kontor och arbete i "det nya normala".

Fastighetstransaktioner från olika perspektiv
Aktuella momsfrågor
ESG – från regelefterlevnad till värdeskapande
Customer Experience
Företagsbeskattning
Uppkopplad & trygg?
Planera för bolagets framtida ägande
Framtidens ekonomifunktion
Trender på transaktionsmarknaden
Aktuella redovisningsfrågor K2/K3
Internrapportering innan och efter IPO

Kontakta oss

Marie-Anne Brändström

Marie-Anne Brändström

Projektledare events, PwC Sverige

Tel 0723-53 05 00

Följ oss i sociala medier