Svensk och internationell affärsjuridik

Vi erbjuder affärsjuridisk rådgivning som är anpassad till hela affärsverksamheten

Tillsammans löser vi dina affärsutmaningar

I den snabbrörliga internationella miljö där många företag och organisationer verkar krävs en proaktiv och flexibel affärsjuridisk samarbetspartner med helhetssyn på verksamheten.

Affärsjuridisk rådgivning bidrar med störst värde när den är anpassad till företagets strategi och affärsverksamhet och när de affärsmässiga konsekvenserna beaktas utifrån legala, finansiella och skattemässiga perspektiv.

Att ta ett helhetsgrepp om affären och samarbeta mellan flera olika discipliner är en av våra styrkor. Tack vare vårt internationella nätverk behöver du heller inte anlita olika typer av rådgivare i flera länder.

 

Kontakta oss

Martin Morén Jönsson

Martin Morén Jönsson

Ansvarig partner Legal Advisory, PwC Sverige

Tel 0703-26 65 04

Karolina Palin

Karolina Palin

Partner, Legal Advisory, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 15

Följ oss i sociala medier