Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Legal – svensk och internationell affärsjuridik

Vi erbjuder kvalificerad juridisk affärsrådgivning med tillgång till specialistkompetens från hela PwC:s globala nätverk. Fokus är att vara en snabbfotad och flexibel juridisk partner med förmåga att förstå och lösa våra kunders affärsutmaningar. PwC har det geografiskt största legala nätverket med över 3 500 jurister i 90 länder.

Affärsjuridisk rådgivning med helhetssyn

I den föränderliga miljö där många företag och organisationer verkar, krävs en flexibel affärsjuridisk samarbetspartner med en helhetssyn på kundens verksamhet.

Affärsjuridisk rådgivning bidrar med störst värde när den är anpassad till företagets strategi och affärsverksamhet, om den kombineras med kunskap om den aktuella branschen och om de affärsmässiga konsekvenserna beaktas utifrån flera olika perspektiv, till exempel legala, finansiella och skattemässiga perspektiv.

Att kunna ta ett helhetsgrepp om affären och samarbeta mellan flera olika discipliner är en av PwC:s Legals styrkor. En annan är vårt stora internationella nätverk. Fördelen för dig som kund är tydlig, du behöver inte anlita olika typer av rådgivare i flera länder.
 

The Opportunity of a Lifetime

PwC:s Legal Services växer och vi är alltid på jakt efter nya kollegor som vill vara med och förbättra våra kunders vardag. Vår ambition är att tiden på PwC ska bli den bästa och mest utvecklande tiden i var och ens karriär, på PwC kallar vi det “The Opportunity of a Lifetime”.

Läs mer på våra karriärsidor och skicka in en spontanansökan

Kombination av jurister, konsulter och bolagsjurister

Inom PwC:s Legal Services är vi affärsjuridiska konsulter. Vi kombinerar kvaliteterna hos traditionella advokater, konsulter och bolagsjurister. Precis som traditionella advokater levererar vi högkvalitativ juridisk rådgivning. Liksom konsulter har vi kompetens, processer och tekniskt stöd för att hantera komplexa projekt.

På samma sätt som bolagsjurister arbetar vi tillsammans med andra kompetensområden som finans, skatt, strategi, compliance, revision, riskhantering, marknadsföring och HR. Våra affärsjurister är djupt specialiserade inom sitt gebit och blir samtidigt inspirerade av att arbeta som en del i ett bredare sammanhang ihop med många andra specialister.
 

"Vi kombinerar kvaliteterna hos traditionella advokater, konsulter och bolagsjurister."

Internationellt nätverk, marknadskunskap och benchmarking

Som en del av det globala PwC-nätverket arbetar vi kontinuerligt med affärer och rådgivning som sträcker sig långt utanför Sveriges landsgränser. Vi har stor kunskap om marknader och har möjligheter till benchmarking långt utöver vad de flesta traditionella advokatbyråerna kan erbjuda. Även i dessa sammanhang har vi ett brett perspektiv.

PwC:s Legal har såväl lokal kompetens och närvaro som internationell räckvidd och kapacitet. Våra jurister är vana vid och tycker om att arbeta med internationella kunder tillsammans med andra medlemmar i PwC nätverket eftersom det ofta innebär spännande och kvalificerade arbetsuppgifter.
 

Kontakta oss

Martin Morén Jönsson

Martin Morén Jönsson

Ansvarig partner Legal Advisory, PwC Sverige

Tel 0703-26 65 04

Patric Forsell

Patric Forsell

Partner PwC Legal, PwC Sverige

Tel 0709-29 52 09

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp?

Fyll i formuläret om du vill ha hjälp med affärsjuridisk rådgivning

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide