Ta kontroll över avtalsvillkoren

Har ni koll på era avtal och vilka rättigheter och skyldigheter ni har? PwC:s tjänst Legal Checkup ger en fördjupad förståelse för villkoren i era viktigaste avtal och råd kring hur ni ska arbeta för att förhindra att kostsamma problem uppstår.

Begär offert

Playback of this video is not currently available

Se videon om hur du kan skapa kontroll över dina avtal och kontrakt med PwC:s tjänst Legal Checkup.

Alla företag har en mängd olika sorters avtal att rätta sig efter. Det kan vara interna avtal som exempelvis aktieägaravtal, vd-avtal och anställningsavtal och externa avtal som till exempel distributionsavtal, konsultavtal och samarbetsavtal. Är du företagets bolagsjurist, ekonomiansvarige, ägare eller har du en annan roll som innebär ansvar för era avtal? Har du full koll på samtliga avtal som finns eller borde finnas i verksamheten? Känner du till avtalsvillkoren och vad som skulle kunna hända om något går fel?

Avtalsgranskning i dag hjälper dig i morgon

Att ha full kontroll över företagets avtal kan vara utmanande. Det är viktigt att man har koll på vilka avtal man har och vad dessa avtal innebär för verksamheten. En del avtal är man skyldig att ha enligt lag. En del är frivilliga. I en del fall kan det saknas avtal som man borde ha. Ibland använder man muntliga avtal istället för skriftliga. Muntliga avtal innebär ett betydligt sämre utgångsläge vid en eventuell tvist. Tänk därför på att alltid ha skriftliga avtal så det går att bevisa vad ni har kommit överens om. Om ni använder standardavtal bör ni se över villkoren så att de tydligt anpassas för ändamålet och er specifika verksamhet. 

En annan utmaning är otydliga avtal med svårtolkat språk. Otydliga avtalsvillkor leder i många fall till att företag inte känner till vilka rättigheter och skyldigheter de har. Det kan leda till ekonomiska konsekvenser, skadat förtroende och tvister med såväl personal som externa intressenter.

Skapa kontroll genom att 

  • se över avtalsvillkoren

  • använd skriftliga avtal

  • se upp med standardavtal

  • ta reda på de största riskerna i era avtal.

"Muntliga avtal innebär ett betydligt sämre utgångsläge vid en eventuell tvist. Tänk därför på att alltid ha skriftliga avtal så det går att bevisa vad ni har kommit överens om."

Prisexempel Legal Checkup

Nulägesanalys, avtalsgranskning och rapport 20 000 kronor.

Vill du veta mer om hur Legal Checkup kan hjälpa ert företag?

Fyll i formuläret.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.


Ladda ner tjänstebeskrivning

Det här får du

Med PwC:s tjänst Legal Checkup får du fördjupad förståelse för villkoren i era viktigaste avtal och råd kring hur ni ska arbeta framåt för att förhindra att problem uppstår.

Så här går det till

Inledningsvis får ni en enkät med enkla frågor om er verksamhet och om vilka avtal ni har som våra jurister har tagit fram. Baserat på era svar kommer ni att få en rekommendation om vilka avtal som PwC önskar få granska. PwC kommer därefter att göra en förfrågan om att få tillgång till dessa. Våra jurister ser över villkoren i avtalen som skickats in och sammanställer en rapport med åtgärdsplan som presenteras för er på ett möte.
 

Legal Checkup skapar klarhet

  • kring villkoren i era viktigaste avtal

  • i hur ni minskar riskerna framåt

Kontakta oss

Anders Hejdeman

Anders Hejdeman

Manager, PwC Sverige

Tel 0729-80 98 70

Kontakta oss

Är du intresserad av våra SME-tjänster. Fylll i nedanstående formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide