Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Så får du kontroll över era löneutbetalningar

Genom att göra en lönekartläggning och skaffa kontroll över löneutbetalningarna minimerar du riskerna för fel och får insikter som kan öka er lönsamhet och göra er till en attraktivare arbetsgivare. Med tjänsten Trygga löner får du koll.

Begär offert

Vilka risker finns vid utbetalning av lön?

Det är resurskrävande att löpande och manuellt bevaka att löneutbetalningar sker på rätt sätt. Bristande kontroll eller stress kan lätt leda till felaktiga utbetalningar som att lön betalas ut två gånger, lön skickas till fel person eller att fel belopp betalas ut. Att detta får konsekvenser för lönsamheten är uppenbart men det finns hjälp att få.

Bristande kontroll kan leda till

 • Dubbelbetalningar

 • Felaktiga belopp

 • Betalningar till icke anställda

Hur kan koll på löneutbetalningar öka lönsamheten?

Genom att ha en total översyn av löneutbetalningarna, och veta med säkerhet att de går till på rätt sätt, går det att se affärsnyttiga nyckeltal. Ett viktigt exempel på det är hur man kan öka lönsamheten och jobba mer proaktivt med jämställdhet, vilket i sin tur kommer att göra er till en attraktivare arbetsgivare.

PwC hjälper er att hålla koll på löneutbetalningarna

Genom att använda PwC:s tjänst Trygga löner får ni kontroll över era löneutbetalningar. Dessutom hjälper ni ekonomiavdelningen att göra rätt. Trygga löner ger er enkla och tydliga rutiner som innebär att ni underlättar arbetet för personalen, minimerar riskerna för felaktiga utbetalningar och ökar säkerheten i företaget.
 

Prisexempel Trygga löner

Analys, rapport och genomgång för en koncern eller bolag med 150 anställda:
19 000 kronor.

Vill du veta hur du får kontroll över löneutbetalningarna?

Fyll i formuläret.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Trygg ekonomihantering

Förhindra att både mänskliga och maskinella fel begås genom att ta kontroll över betalningarleverantörsregisterlöneutbetalningar och anställdas eventuella bisysslor.
 

Detta ingår i tjänsten Trygga löner

Till en låg fast månadskostnad får ni hjälp med att kontrollera och analysera era löneutbetalningar. Analysen sker automatiskt och säkert utan komplicerade system eller krångliga installationer. Slutresultatet är en rapport som ger er svar på hur perioden sett ut. Ni ser vilka eventuella felbetalningar som gjorts, samt relevanta nyckeltal för ert jämställdhetsarbete och er lönsamhet.

Trygga löner ger er

 • Ett enkelt, automatiserat och kostnadseffektivt stöd för utveckling av er interna ekonomiska kontroll.

 • Minimerade risker för felutbetalningar och bedrägerier.

 • Ett verktyg som underlättar för personalen på ekonomiavdelningen.

 • En koncernövergripande bild över betalningar via lönefiler.

 • Intressanta nyckeltal för exempelvis arbetet kring jämställdhet.


Du och din ekonomiavdelning har mycket att vinna på att använda tjänsten Trygga löner. Trygga löner är relevant för företag som vill följande:

 • Säkerställa att lön betalas ut korrekt

 • Få en koncernövergripande bild över utbetalningar

 • Få en överblick över och öka jämställdheten

 • Öka lönsamheten

Kontakta oss

Daniel Vamos Fecher

Daniel Vamos Fecher

Manager, PwC Sverige

Tel 010-212 76 57

Kontakta oss

Är du intresserad av våra SME-tjänster. Fylll i nedanstående formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide