Moms - mervärdesskatt

Vi hjälper er med effektiv och korrekt hantering av moms

Uppfyll lagkraven, undvik onödiga skattekostnader och minimera skatterisken. 

Vi hjälper er att uppnå en optimal momshantering oavsett om ni bedriver verksamhet i Sverige eller utomlands.

Våra specialister på moms hjälper er gärna med riskhantering, tekniska lösningar och med att uppnå en effektiv och korrekt momshantering. Resultatet blir en minimerad skatterisk, minskad administration och att ni undviker onödiga skattekostnader. PwC:s rådgivare har goda kunskaper om momslagen och rådande praxis och en god förståelse för de förutsättningar och utmaningar som finns i olika branscher och verksamheter.

 


Vad är moms?

 • Moms eller mervärdesskatt är en skatt som betalas till staten vid inköp av varor och tjänster. Momssatserna är 25, 12 och 6 procent beroende på vilken typ av vara eller tjänst som mervärdesskatten ska påföras. Vanligast är 25 procent.
 • Momssatsen 12 procent gäller för försäljning och import av konstverk, camping och rumsuthyrning, livsmedel samt restaurang- och cateringtjänster.
 • Momssatsen 6 procent gäller för böcker, tidningar, noter, broschyrer, vissa entréavgifter och idrotts-, musei- och biblioteksverksamhet, persontransport såsom buss, flyg- och taxiresor, transport i skidliftar och försäljning av vissa rättigheter.

Moms, undantag

Vissa varor och tjänster är inte är momspliktiga:

 • Sjukvård, tandvård och social omsorg
 • Utbildning inom grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet
 • Bank- och finansieringstjänster
 • Försäkringstjänster
 • Artistarvoden
 • Studieförbundens studiecirklar
 • Läkemedel som lämnas ut mot recept eller säljs till sjukhus
 • Skepp för yrkesmässig sjöfart
 • Framställning av medlemsblad, personaltidningar och liknande
 • Lotteri, vadhållning och andra former av spel
 • Köp och hyra av fastigheter
 • Konstverk som konstnären/konstnärens dödsbo säljer själv för högst 300 000 kronor under ett beskattningsår.

Vad är ingående moms?

Ingående moms betalas när en vara eller tjänst köps in. Den ingående momsen utgör ingen kostnad för företaget eftersom företaget får den tillbaka av staten då den kvittas mot den utgående momsen i skattedeklarationen.

Vad är utgående moms?

Utgående moms är den moms som ett företag lägger på försäljningssumman för en vara eller tjänst.

Kontakta oss

Mikael Carlén

Ansvarig partner Skatt, PwC Sverige

Tel 0709-29 52 12

Följ oss i sociala medier