Momskollen - kontrollera momsen

Momskollen ger dig kontroll över momshanteringen

Företag har ett stort ansvar att hantera mervärdesskatten korrekt. Moms i internationell handel och moms på fastigheter är två stora områden där det är lätt att göra fel. Det är inte heller lätt att ha kontroll över momsen när reglerna förändras i snabb takt. Misstag kan bli både tidskrävande och kostsamt för företagen. Därför har PwC tagit fram Momskollen.

Vad innebär tjänsten Momskollen?

Momskollen är PwC:s digitala tjänst för små och medelstora företag som behöver stöd i sin momshantering. Momskollen hjälper dig att få en överblick över vilka risker och förbättringsmöjligheter som finns i den nuvarande momshanteringen.

Momskollen passar små och medelstora bolag som

  • Har internationella varu- och tjänsteflöden
  • Bedriver fastighetsförvaltning med uthyrning av lokaler eller bostäder
  • Har blandad verksamhet i momshänseende, det vill säga både momspliktig och momsfri verksamhet
  • Är moderbolag eller holdingbolag i en koncern

Kontakta oss för att få veta mer om Momskollen.
 

I den här videon förklarar Hillevi Söderberg, momsjurist på PwC, vad Momskollen innebär och vilka företag som kan dra nytta av tjänsten.


Ladda ner tjänstebeskrivning


Kontakta oss

Henrik Ivarsson

Tax Director, PwC Sverige

Tel 010-212 85 25

Christina Aronson

Director Tax, PwC Sverige

Tel 010-2125208

Follow us

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide