New world. New skills.

Upskilling for a digital world

Vi stärker våra digitala kunskaper till nytta för oss själva, våra kunder och samhället i stort

Digital upskilling är ett populärt begrepp, men vad innebär det egentligen och varför är det så viktigt att upskilla sina medarbetare? Inom PwC driver vi ett program som omfattar över 284 000 medarbetare i 155 länder i hela det globala nätverket. Syftet är att stärka våra kunskaper och förmågor inom digitala ämnen och teknologier för att se till att vi är relevanta både idag och i framtiden. Genom att kompetensutveckla oss själva digitalt, kan vi på ett bättre sätt hjälpa våra kunder med deras egen digitala transformation. Här delar vi med oss av några reflektioner och tips på hur du kan tänka runt digital upskilling för dina medarbetare och berättar varför vi tycker att det är så viktigt.

Arbetsmarknaden är i ständig förändring, och det blir allt svårare för både företag och individer att gå i takt med den digitala revolutionen. Effekterna börjar först nu slå igenom på bred front, och klyftan växer mellan individens kompetens och de färdigheter som företag och samhälle behöver. 

Digitalisering och ökad automatisering transformerar redan både näringsliv och samhälle, och pandemin har ökat takten i den utvecklingen. För PwC är det här ett strategiskt fokusområde med flera dimensioner. Vår utgångspunkt är att det är kombinationen av ny teknik och mänskliga relationer som skapar ett större värde i den digitala eran.

 

Så vad krävs då för att stå redo för att möta morgondagens utmaningar?

Vad är egentligen digital upskilling och hur kan du driva och skala ett digital upskilling-initiativ? Det är frågor som många företag ställer sig, särskilt i ljuset av pandemin när digitaliseringen har tagit ett jättesprång och förflyttat oss flera år framåt i den digitala utvecklingen.

I korthet handlar vårt program, som vi kallar “New world. New skills.”, om att samtids- och framtidssäkra våra medarbetare och hela företaget genom att stärka våra kunskaper och förmågor inom digitalisering. Det inbegriper allt från “hårda” kompetenser, som digitala verktyg och plattformar, till“mjukare” förmågor som growth mindset, ledarskap och affärsmannaskap – samt hur vi sedan kombinerar och implementerar detta i nya tjänster och leveranssätt. 

Med hjälp av våra nya förmågor kan vi leverera bättre insikter och mer värde genom att jobba annorlunda, framför allt med data, och även skapa en bättre kundupplevelse. Vi vill också släppa lös och accelerera den kollektiva innovationskraften i hela organisationen, och för att ännu bättre kunna sätta oss in i våra kunders behov kopplat till digital transformation använder vi oss själva som “customer zero“.

 

Framgångsfaktorer för digital transformation

En viktig framgångsfaktor när det gäller digital transformation är att sätta människan före teknologin. Vi brukar tala om att vi ska “make work more fun and rewarding”. Att utföra repetitiva, okvalificerade uppgifter kännetecknar inte en attraktiv arbetsplats anser många – inte minst de som kommer direkt från högskola och universitet. Och med hjälp av teknologin blir vi smartare. Vi får en möjlighet att hantera stora mängder data som vi kan analysera och resonera kring på ett helt annat sätt än vad vi hade kunnat göra utan teknologin.

Vi som företag behöver erbjuda och uppmuntra alla att ta del av möjligheter till utveckling, vilket skapar större engagemang och motivation bland våra medarbetare – vilket i sin tur snabbar på den digitala omställningen. Vi behöver skapa förutsättningar för alla våra medarbetare att testa för att lära och att göra det med uthållighet, och här är ledarskapet viktigt. Som ledare behöver vi stå bakom förändringen som en samlad kraft och gå i täten för exempelvis nya arbetssätt, och vi behöver se till att alla känner sig inkluderade.

En annan central insikt är att inte se det som ett tidsbegränsat program. Vi lär aldrig hamna i ett läge där vi bedömer oss vara färdigutbildade, det kontinuerliga lärandet är här för att stanna. Vi behöver hela tiden lära nytt, lära om och “lära av” för att flytta fram positionerna och ligga i framkant, som individer, som konsulter och revisorer och som företag.

 

Initiativet New word. New skills.

Initiativet New world. New skills. omfattar samtliga över 284 000 medarbetare i 155 länder i det globala nätverket. Syftet är att stärka våra kunskaper och förmågor inom digitala ämnen och tekniker för att se till att vi är relevanta både idag och i framtiden. Genom att kompetensutveckla oss själva digitalt, kan vi på ett bättre sätt hjälpa våra kunder med deras egen digitala transformation.

Arbetsmarknaden är i ständig förändring, och det blir allt svårare för både företag och individer att gå i takt med den digitala revolutionen. Effekterna börjar först nu slå igenom på bred front, och klyftan växer mellan individens kompetens och de färdigheter som företag och samhälle behöver. Genom det här programmet hoppas vi även kunna påverka miljontals människor via vårt globala nätverk, våra kunder och genom vårt samhällsengagemang – samt nästa generation via relationer med skolor och lärare. 

Digitalisering och ökad automatisering transformerar redan både näringsliv och samhälle, och pandemin har ökat takten i den utvecklingen. För PwC är det här ett strategiskt fokusområde med flera dimensioner. Vår utgångspunkt är att det är kombinationen av ny teknik och mänskliga relationer som skapar ett större värde i den digitala eran.

 

Se hela sändningen här.

I vår Linkedin Live-sändning den 21 maj delade vi med oss av erfarenheter från vår digitala resa och tips på hur företag kan arbeta med digital upskilling – och varför det är så viktigt att göra det. Ta del av hela sändningen här.

Fem tips för dig som ska driva ett digitalt upskillingprogram

Den som står inför starten på ett upskillingprogram kan ta med sig de här fem råden på vägen.

1. Driv förändringen nära verksamheten.
2. Säkerställ bredd i programaktiviteterna så att alla känner sig inkluderade.
3. Gör lärandet lustfyllt.
4. Sätt tydliga mål och uppdatera målen efter hand - börja med att mäta aktiviteter och fokusera sedan på resultatet av aktiviteterna.
5. Tänk brett kring “digitalt” -  ta med teknologi och verktyg, och även ledarskap, arbetssätt, mindset och beteende.

Upskilling är en viktig samhällsfråga. Vad händer med människor, företag och samhällen om den digitala kunskapsklyftan där allt fler inte hänger med blir för stor? I den nya PwC-rapporten Hopes and fears 2021 där 32 500 “workers” runt om i världen svarar på frågor om framtidens arbetsliv så är 64 procent positiva till teknikens frammarsch, men samtidigt oroar sig 60 procent för att automatisering leder till utslagning av många jobb. Man kan inte skydda jobb, men man kan skydda människor genom upskilling. 

Genom New world. New skills. hoppas vi kunna påverka miljontals människor via vårt globala nätverk, våra kunder och genom vårt samhällsengagemang – samt nästa generation via relationer med skolor och lärare. 

Kontakta oss gärna om ni vill veta hur om hur vi kan hjälpa er!

 

För att tillgodose framtidens behov satsar PwC både globalt och i Sverige på det stora kunskapslyftet New world. New skills. för alla våra medarbetare. Det innebär att vi kompetensutvecklar oss i digitala ämnen och tekniker för att på bästa sätt möta framtidens behov.

Sofia Götmar-Blomstedt, vd PwC Sverige

I den här tolv minuter långa dokumentären ger akademiker, NGO:er (icke-statliga organisationer), beslutsfattare, företagsledare och globala PwC-ledare sin syn på varför upskilling för en digital värld är en högprioriterad fråga för samhälle, organisationer och regeringar.

Redan före pandemin oroade sig många företag över att hitta rätt kompetens framåt. Nu blir detta i kombination med hög anpassningsförmåga helt avgörande för att lyckas, eller ens finnas kvar. Sammanfattningsvis gör det här “digital upskilling” och kontinuerligt lärande mer relevant än någonsin, eftersom det i slutänden handlar om att alla ska kunna leva, lära, arbeta och delta i den digitala världen.

Playback of this video is not currently available

Bridging the Digital Divide

Kontakta oss

Bo Karlsson

Bo Karlsson

Auktoriserad revisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 17

Christina Lindskog

Christina Lindskog

Programansvarig New world. New skills., PwC Sverige

Tel 0729-80 93 33

Följ oss i sociala medier