Pensions Insight - kontroll över tjänstepensionerna

Pensions Insight ger dig kontroll över tjänstepensionerna

Tjänstepensioner kan upplevas som en svår förmån att förstå. Därför har PwC skapat Pensions Insight, ett verktyg som hjälper företag att ta kontroll över pensionerna.

Som ansvarig för pensioner på företaget har du ett stort och viktigt ansvar. För att handläggningen, redovisningen och rapporteringen ska följa de avtalsvillkor som är reglerade i pensionsavtalen, måste organisationen kunna tolka och förstå de pensionsavtal som erbjuds. Det är dock inte alltid helt lätt.

Det är vanligt att arbetsgivare går fel i administrationen av pensionsplaner vilket riskerar att leda till att anställdas pension påverkas. Majoriteten av svenska tjänstepensionsplaner har dessutom ingen retroaktivitetsgräns. Bristande internkontroll kan därför även få stora konsekvenser på arbetsgivarens kostnad för pensioner.

PwC är marknadens största pensionsrådgivare och vi kan hjälpa er att säkerställa avtalsefterlevnad och god internkontroll.

Vad innebär tjänsten Pensions Insight?

Pensions Insight från PwC är en prisvärd rapport och ett kvitto på att internkontrollen fungerar – eller en signal om vad som inte fungerar med möjlighet att åtgärda de brister som identifieras och redogörs för i rapporten. Med vår hjälp kan du, efter genomfört uppdrag, istället lägga din tid på att utveckla kärnverksamheten.

Efter en genomförd Pensions Insight får ni

  • Ökad kunskap och förståelse om de tjänstepensionsplaner som erbjuds inom företaget
  • Bekräftelse på att administrationen, redovisningen och skatterapporteringen följer aktuella avtal, regler och lagar
  • Veta förbättringsområden för stärkt internkontroll och styrning

Pensions Insight passar företag som

  • Erbjuder tjänstepension till samtliga anställda, grupper av anställda eller enskilda individer
  • Upplever pensioner som en svår fråga
  • Har en otydlig ansvarsfördelning

Kontakta oss för att få veta mer om Pensions Insight.
 

I den här videon förklarar Anna Gustring Boman, pensionsrådgivare på PwC, vad Pensions Insight innebär och vilka företag som kan dra nytta av tjänsten.


Ladda ner tjänstebeskrivning


Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

Sten Levin

Sten Levin

Senior Manager, PwC Sverige

Tel 0708-93 70 90

Kontakta oss

Är du intresserad av våra SME-tjänster. Fylll i nedanstående formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide