Rådgivning för små och medelstora företag

Vi hjälper dig att driva och utveckla din verksamhet oavsett om det gäller att starta, växa eller avyttra ditt företag. Ta del av följande rådgivningstjänster för att fånga möjligheter, minska risker och få kontroll över svåra frågor.

Fånga möjligheterna genom strategiskt arbete

Strategiformulering

Strategiformuleringen inkluderar såväl en analys av ditt bolags nuläge, som en planering av strategin framåt.


Om Strategiformulering

Styrelsecoaching

Med styrelsecoaching får du en utvärdering och en workshop som kombinerar utbildning med övningar. Det ger förutsättningar för ett framgångsrikt styrelsearbete framåt.

Om Styrelsecoaching

Ägardirektiv

Här får du en kort beskrivning av hur du med PwC:s tjänst Ägardirektiv kan skapa en gemensam målbild och strategi för företaget.
 

Ägardirektiv

IT-kollen

Med IT-kollen får du en fördjupad förståelse för era styrkor och svagheter inom IT och prioriterade rekommendationer på hur du tar arbetet vidare.

Om IT-kollen

Nyckeltalsanalys

Nyckeltalsanalysen ger dig en uppfattning om ditt bolags finansiella, och operationella nyckeltal jämfört med branschen och dina konkurrenter.

Om Nyckeltalsanalys

Gör en bra affär

Värdesimulering

Värdesimulering ger dig en bild av ditt bolags värde, som kan användas till exempel vid interna diskussioner mellan delägare.

Om Värdesimulering

Finansiella förvärvskollen

Se hur du kan få en förenklad finansiell genomlysning av bolaget vilket ökar er trygghet och förbättrar ert förhandlingsläge.

Om Finansiella förvärvskollen

Minska riskerna i företaget

Riskanalys

Hur ser riskbilden ut? Riskanalysen hjälper dig att identifiera och prioritera företagets största risker.

Om Riskanalys

GDPR gap-analys

Gap-analysen hjälper dig att förbättra din efterlevnad av den nya GDPR-lagstiftningen och undvika tråkiga konsekvenser.

GDPR gap-analys

Bisysslekollen

Bisysslekollen minskar risker för bedrägerier, ökar bolagets säkerhet och skapar kontroll.
 

Om Bisysslekollen


Trygga betalningar

Trygga betalningar ökar din interna kontroll över betalningar och leverantörer samt förbättrar dina ekonomirutiner.

Om Trygga betalningar

Trygga leverantörer

Trygga leverantörer säkerställer att uppgifterna om dina leverantörer stämmer kartlägger vilka som kan utgöra risker för din verksamhet.

Om Trygga leverantörer

Trygga löner

Med trygga löner får du kontroll över löneutbetalningarna, minimerar riskerna för fel och får insikter som kan öka er lönsamhet.

Om Trygga löner

Cyberkollen

Se hur du skapar en trygg verksamhet, rustad mot hot och risker i en alltmer digitaliserad tillvaro, med PwC:s tjänst Cyberkollen.

Om Cyberkollen

Legal Checkup

Se hur du kan skapa kontroll över dina avtal och kontrakt med PwC:s tjänst Legal Checkup.

Om Legal Checkup

Ta kontroll över svåra skattefrågor

Fastighetskollen

Fastighetskollen ger dig en korrekt och effektiv överblick av skatterelaterade frågor avseende dina fastigheter.
 

Om Fastighetskollen

Momskollen

Momskollen identifierar förbättringsmöjligheter och risker inom momshantering.
 
 

Om Momskollen

Pensions Insight

Pensions Insight hjälper dig att identiferia och ta kontroll över era tjänstepensioner.

 

Om Pensions Insight

Kontakta oss

Pontus Tonning

Pontus Tonning

SME Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 12 12

Follow us

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide