Rådgivning för små och medelstora företag

Vi hjälper dig att driva och utveckla din verksamhet oavsett om det gäller att starta, växa eller avyttra ditt företag. Ta del av tio rådgivningstjänster för att fånga möjligheter, minska risker och få kontroll över svåra frågor.

Tio tjänster som  skapar värde för dig och ditt bolag!

Det är utmanande att driva företag i dag med lagkrav, nya regleringar, snabb teknikutveckling och höga krav från kunder. Som företagare blir det många frågor och kanske svårt att hantera allt själv i takt med att frågorna blir allt komplexa och tempot allt högre. Därför har vi utvecklat tio tjänster inom olika områden som hjälper dig som företagare och ditt företag oavsett storlek och utmaningar.

Prisvärda tjänster

Med rätt specialistkompetens och smarta verktyg får du ett prisvärd tjänst som direkt gör skillnad.

Tydliga erbjudanden

Varje tjänst är lätt att förstå och löser ditt uttalade behov. Du vet alltså vad som ingår. Redan innan vi startat.

 

Kvalitetssäkrat

PwC:s rådgivare ser till att du får en effektiv lösning som skapar trygghet för ditt företag.

Har du en minut?

Klicka in på respektive tjänstesida där du får mer information, en kort introduktionsfilm och kontaktuppgifter.

 

Fånga möjligheterna genom strategiskt arbete

Strategiformulering

Strategiformuleringen inkluderar såväl en analys av ditt bolags nuläge, som en planering av strategin framåt.

Styrelsecoaching

Med styrelsecoaching får du en styrelseutvärdering och en workshop där vi kombinerar utbildning med övningar. Detta ger förutsättningar för ett framgångsrikt styrelsearbete framåt.

Värdesimulering

Värdesimulering ger dig en bild av ditt bolags värde, som kan användas till exempel vid interna diskussioner mellan delägare.

Nyckeltalsanalys

Nyckeltalsanalysen ger dig en uppfattning om ditt bolags finansiella, och operationella nyckeltal jämfört med branschen och dina konkurrenter.

 

Minska riskerna i företaget

Riskanalys

Hur ser riskbilden ut? Riskanalysen hjälper dig att identifiera och prioritera företagets största risker. 

GDPR gap-analys

Gap-analysen hjälper dig att förbättra din efterlevnad av den nya GDPR-lagstiftningen och undvika tråkiga konsekvenser.

Trygga betalningar

Trygga betalningar ökar din interna kontroll över betalningar och leverantörer samt förbättrar dina ekonomirutiner.

Ta kontroll över svåra frågor

Fastighetskollen

Fastighetskollen ger dig en korrekt och effektiv överblick av skatterelaterade frågor avseende dina fastigheter.

Momskollen

Momskollen identifierar förbättringsmöjligheter och risker inom momshantering.

Pensions Insight

Pensions Insight hjälper dig att identiferia och ta kontroll över era tjänstepensioner.