Rådgivning för små och medelstora företag

Vi hjälper dig att driva och utveckla din verksamhet oavsett om det gäller att starta, växa eller avyttra ditt företag. Ta del av tio rådgivningstjänster för att fånga möjligheter, minska risker och få kontroll över svåra frågor.

Tio tjänster som  skapar värde för dig och ditt bolag!

Det är utmanande att driva företag i dag med lagkrav, nya regleringar, snabb teknikutveckling och höga krav från kunder. Som företagare blir det många frågor och kanske svårt att hantera allt själv i takt med att frågorna blir allt komplexa och tempot allt högre. Därför har vi utvecklat tio tjänster inom olika områden som hjälper dig som företagare och ditt företag oavsett storlek och utmaningar.

Prisvärda tjänster

Med rätt specialistkompetens och smarta verktyg får du ett prisvärd tjänst som direkt gör skillnad.

Tydliga erbjudanden

Varje tjänst är lätt att förstå och löser ditt uttalade behov. Du vet alltså vad som ingår. Redan innan vi startat.

 

Kvalitetssäkrat

PwC:s rådgivare ser till att du får en effektiv lösning som skapar trygghet för ditt företag.

Har du en minut?

Klicka in på respektive tjänstesida där du får mer information, en kort introduktionsfilm och kontaktuppgifter.

 

Fånga möjligheterna genom strategiskt arbete

Strategiformulering

Strategiformuleringen inkluderar såväl en analys av ditt bolags nuläge, som en planering av strategin framåt.

Styrelsecoaching

Med styrelsecoaching får du en utvärdering och en workshop som kombinerar utbildning med övningar. Det ger förutsättningar för ett framgångsrikt styrelsearbete framåt.

Hållbarhetskollen

Med hållbarhetskollen får du konkreta förslag till hur ni kan skapa affärsnytta genom att utveckla ert företag på ett hållbart sätt.

Värdesimulering

Värdesimulering ger dig en bild av ditt bolags värde, som kan användas till exempel vid interna diskussioner mellan delägare.

Nyckeltalsanalys

Nyckeltalsanalysen ger dig en uppfattning om ditt bolags finansiella, och operationella nyckeltal jämfört med branschen och dina konkurrenter.

 

IT-kollen

Med  IT-kollen får du en fördjupad förståelse för era styrkor och svagheter inom IT och prioriterade rekommendationer på hur du tar arbetet vidare.

Minska riskerna i företaget

Riskanalys

Hur ser riskbilden ut? Riskanalysen hjälper dig att identifiera och prioritera företagets största risker. 

GDPR gap-analys

Gap-analysen hjälper dig att förbättra din efterlevnad av den nya GDPR-lagstiftningen och undvika tråkiga konsekvenser.

Bisysslekollen

Bisysslekollen minskar risker för bedrägerier, ökar bolagets säkerhet och skapar kontroll.

Ta kontroll över svåra frågor

Fastighetskollen

Fastighetskollen ger dig en korrekt och effektiv överblick av skatterelaterade frågor avseende dina fastigheter.

Momskollen

Momskollen identifierar förbättringsmöjligheter och risker inom momshantering.

Pensions Insight

Pensions Insight hjälper dig att identiferia och ta kontroll över era tjänstepensioner.

Trygg ekonomi

Trygga betalningar

Trygga betalningar ökar din interna kontroll över betalningar och leverantörer samt förbättrar dina ekonomirutiner.

Trygga leverantörer

Trygga leverantörer säkerställer att uppgifterna om dina leverantörer stämmer kartlägger vilka som kan utgöra risker för din verksamhet.

Trygga löner

Med trygga löner får du kontroll över löneutbetalningarna, minimerar riskerna för fel och får insikter som kan öka er lönsamhet.