Regtech

RegTech – 5 steg för en smidig implementering

Genom RegTech blir aktörer mer konkurrenskraftiga i en sektor som i allt större utsträckning styrs och kontrolleras av komplexa regelverk. När en RegTech-lösning väl är beslutad, kan det vara svårt att uppskatta och genomföra den långa perioden av testning och dokumentation som krävs innan produktionssättning. Här listar vi fem viktiga steg att ha i åtanke när du överväger en RegTech-lösning:

1. Tänk som ett Tech-bolag

Hos de flesta aktörer drivs innovation av affärsbehov. Tänk mer som Tech-bolag och låt innovation driva vissa verksamhetsbeslut. Det finns inget enskilt svar på hur detta ska gå till, men en metod är att skapa ett dedikerat RegTech-team som arbetar nära affären för att identifiera lösningar, övervaka genomförandet och bedöma effektiviteten. RegTech-teamet kommer också att stödja i beslut om hur man digitaliserar andra funktioner, exempelvis risk och compliance.

2. Definiera "varför"

RegTech-lösningar möter väldigt specifika behov. Därför är det viktigt att förstå exakt vilka uppgifter som kan hanteras av den föreslagna RegTech-lösningen och hur effektiviteten ska mätas. Metodiken bör definieras och dokumenteras för att möjliggöra uppföljning i syfte att skapa underlag för bredare implementering.

3. Förstå nuvarande infrastruktur och kapacitet

Förståelse för nuvarande IT-infrastruktur och kompetenser är viktig för den planerade integrationen av RegTech. Utvärdera systemen för att avgöra om och var en RegTech-lösning kan passa in i den befintliga IT-infrastrukturen. Om IT-systemen är föråldrade bör man fundera på om en uppdatering av infrastrukturen är värd investeringen. När man bestämmer sig för implementering är det dags för bolaget att bedöma om de har den kunskap som krävs, eller om ytterligare kompetens är nödvändig.

4. Använd ett testlabb för att optimera lösningarna

För att minska tid och resurser för en teknisk och funktionell due diligence bör ett internt eller ett tredjeparts-testlabb användas. Testerna bygger ett starkare case och minimerar både tid och resurser.

5. Tänk på RegTech som långsiktigt och hållbart

RegTech skapar förutsättningar för långsiktiga lösningar för risk- och regelefterlevnad. Det är därför viktigt att ledningen tror på den långsiktiga lönsamheten hos en RegTech-lösning. Säkerställ att implementeringen har stöd hos ledningen och att den har en stabil finansieringsstruktur som kan hantera oväntade problem. Det är också viktigt att det finns en god förståelse för de utmaningar som kan uppstå vid integrering av ny teknik i befintliga system.
 

Vad är RegTech?

Ökade kostnader för regelefterlevnad i kombination med ökade möjligheter för automatisering och digitalisering har lett till framväxten av RegTech. RegTech står för Regulatory Technology och är ett samlingsnamn för IT-lösningar som stödjer regelefterlevnaden inom den finansiella sektorn.

Många aktörer inom den finansiella sektorn har redan regulatoriska IT-lösningar på plats men RegTech är mer än en förbättrad version av befintliga system. RegTech går steget längre än traditionella lösningar och använder teknologier som exempelvis machine learning och big data analytics för att hantera större mängder data, snabbare och med bättre resultat.
 

Hur kan vi hjälpa dig?

Tillsammans med vårt globala nätverk har PwC Sverige stor erfarenhet av RegTech inom den finansiella sektorn. Vi jobbar idag med allt från banker till försäkringsbolag, innovatörer, utvecklare samt reglerande myndigheter. Vi hjälper dig med utvärdering, strategier, implementation samt test och kvalitetssäkring av Regtech-lösningar.

 

Kontakta oss

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Service Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 77

Följ oss i sociala medier