Högsta avkastningskravet på börsplaceringar sedan finanskrisen

2023-06-21

digital skärm med grafer

Kravet på avkastning för placeringar på den svenska aktiemarknaden ökar och är nu på nivåer som inte har uppmätts sedan finanskrisen 2009. Det här framkommer i PwC:s årliga riskpremiestudie, som också visar att en majoritet av finansbranschens aktörer tror att Riksbankens styrränta toppar under 2023. 

Avkastningskravet för placeringar i större börsbolag uppmättes i årets studie till 8,4 procent. Det här är en ökning med 0,6 procentenheter sedan förra året, och dessutom den högsta nivå som PwC har noterat sedan 2009.

– Vi ser en rad olika bakgrundsfaktorer till utvecklingen, som Rysslands  fortsatta invasionskrig mot Ukraina, ökad inflationsoro och räntehöjningar, kommenterar Jon Walberg, ansvarig för företagsvärderingar på PwC.

"Vi ser en rad olika bakgrundsfaktorer till utvecklingen, som Rysslands fortsatta invasionskrig mot Ukraina, ökad inflationsoro och räntehöjningar."

Jon Walberg, ansvarig företagsvärderingar, PwC Sverige
Avkastningskravet för aktieplaceringar på Stockholmsbörsen per kategori

Riskkapitalet kräver mest

Allra störst förändring i synen på avkastning finns inom kategorin riskkapitalister. Här är avkastningskravet i år så stort som 9,7 procent, vilket motsvarar en ökning på 1,4 procentenheter jämfört med förra året. Därefter kommer kategorin fondkommissionärer, som uppger ett avkastningskrav på 8,6 procent, vilket är en ökning med hela 2,0 procentenheter sedan i fjol. Förvaltare är den enda enskilda grupp som inte har ökat avkastningskraven jämfört med föregående års studie.

Räntan toppar under 2023

I årets studie ingår även en fråga om förväntningar på Riksbankens kommande räntebesked. Här anger 71 procent att styrräntan kommer att nå sin högsta nivå under 2023, och svaren är jämnt fördelade mellan första respektive andra halvan av året. Övriga 29 procent spår att räntetoppen nås under första halvan av 2024.

– När det gäller räntenivån innan en första sänkning, förväntar sig 45 procent att styrräntan vänder i intervallet 3,6 procent till 4,0 procent och 33 procent att nivån toppar i intervallet 3,1 procent till 3,5 procent, berättar Jon Walberg.

Om undersökningen

Riskpremiestudien genomförs i form av en enkätundersökning, riktad till större kapitalplacerare och andra aktörer på den svenska aktiemarknaden. Årets studie ägde rum under perioden 23 mars-18 april 2023. Totalt inkom svar från 42 aktörer inom kategorierna förvaltare, riskkapitalister, fondkommissionärer och rådgivare inom Corporate Finance.

Kontakta oss

Jon Walberg

Jon Walberg

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 11

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide