Hälso- och sjukvårdsbranschen

Effektiv vård med patienten i centrum

Utmaningarna inom svensk sjukvård

Svensk hälso- och sjukvård står inför samma utmaningar som i övriga världen med demografiska förändringar samt ökande kostnader parallellt med begränsade resurser. Samtidigt leder individens ökade engagemang för den egna hälsan till ökade krav på tillgänglighet och kvalitet inom vården. 

Tekniken möjliggör nya sätt att engagera oss i vår egen vård, men utmanar också den roll som vårdpersonal i framtiden kommer att spela. Samtidigt är det tydligt att olika patientgrupper - och individer - kräver olika typer av vård. Vårdformerna behöver individanpassas i högre grad än idag.  Digitala lösningar och ny teknik är inte lösningen på alla utmaningar, men kan frigöra resurser och tid som krävs för den vård som förutsätter ett fysiskt personligt vårdmöte.

Få stöd av PwC:s experter inom hälso- och sjukvårdsbranschen

PwC har bred specialistkompetens inom hälso- och sjukvårdsbranschen, inom områden som e-hälsa och virtuella vårdlösningar och dess påverkan på såväl vårdens ledning och styrning som på processer och arbetssätt.

Kontakta oss

PwC gör studier och framtidsanalyser på innebörden av framtidens e-hälsa, ur den digitala patientens och vårdpersonalens perspektiv. Tillsammans med våra specialister och vårt globala nätverk kan vi hjälpa dig med din med din hälso- och sjukvårdsverksamhet.

 

Kontakta oss om sjukvård

Fyll i formuläret om du vill ha rådgivning kring hälso och sjukvård

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Vi har kompetens inom

 • Genomlysningar
 • Utredningar
 • Förändringsledning
 • Innovationsstöd
 • Offentlig-privat samverkan
 • Vårdval
 • Välfärdsteknik
 • IT-styrning
 • Fastighetsförvaltning
 • Finansiering
 • Fusioner
 • Förvärv 
 • Revisionstjänster för offentlig sektor

människor på kafé

Nyhetsbrev!
Rapporter och analyser direkt i din inbox.

Prenumerera på nyhetsbrevet Dialog

PwC på Vitalis - Nordens ledande e-hälsomöte!

21/5 14:30 - 15:00
"Är den svenska hälso-och sjukvården redo för morgondagens cyberhot?"
Johan Wiktorin och Mina Nadjafi, Cyber Security, PwC

22/5 09:30 - 10:00
"Can healthcare keep up with the digital citizen?"
Sarah Lidé, Healthcare, PwC

23/5 08:30 - 09:00
"Hur ska svensk sjukvård nå upp till den informationssäkerhetsnivå som krävs?"
David Dymmel, Cyber Security, PwC

Välkommen!

Läs mer om Vitalis och agendan här

 

Digitala verktyg kan hjälpa människor till enklare och självständigare liv!

Se "Vision välfärdsteknik 2030", en film i samarbete med Storsthlm.

loading-player

Playback of this video is not currently available


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Jon Arwidson

Partner, Branschansvarig hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Sarah Lidé

Branschspecialist hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0725-84 92 08

Följ oss i sociala medier