Hälso- och sjukvårdsbranschen

Effektiv vård med patienten i centrum

Svensk hälso- och sjukvård står inför samma utmaningar som i övriga världen med demografiska förändringar samt ökande kostnader parallellt med begränsade resurser. Samtidigt leder individens ökade engagemang för den egna hälsan till ökade krav på tillgänglighet och kvalitet inom vården.
 

Tekniken möjliggör nya sätt att engagera oss i vår egen vård, men utmanar också den roll som vårdpersonal i framtiden kommer att spela. Samtidigt är det tydligt att olika patientgrupper - och individer - kräver olika typer av vård. Vårdformerna behöver individanpassas i högre grad än idag.  Digitala lösningar och ny teknik är inte lösningen på alla utmaningar, men kan frigöra resurser och tid som krävs för den vård som förutsätter ett fysiskt personligt vårdmöte.
 

Få stöd av PwC:s experter inom hälso- och sjukvårdsbranschen

PwC har bred specialistkompetens inom hälso- och sjukvårdsbranschen, inom områden som e-hälsa och virtuella vårdlösningar och dess påverkan på såväl vårdens ledning och styrning som på processer och arbetssätt.

Vi har kompetens inom:

människor på kafé

Ta kunskapsövertag! Rapporter och analyser direkt i din inbox.

Prenumerera på nyhetsbrevet Dialog

 • Genomlysningar
 • Utredningar
 • Förändringsledning
 • Innovationsstöd
 • Offentlig-privat samverkan
 • Vårdval
 • Välfärdsteknik
 • IT-styrning
 • Fastighetsförvaltning
 • Finansiering
 • Fusioner
 • Förvärv 
 • Revisionstjänster för offentlig sektor

Kontakta oss

PwC gör studier och framtidsanalyser på innebörden av framtidens e-hälsa, ur den digitala patientens och vårdpersonalens perspektiv.  Tillsammans med våra specialister och vårt globala nätverk kan vi hjälpa dig med din med din hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Hur kan digitaliseringen skapa en bättre effektivitet, arbetsmiljö och vårdkvalitet? Lyssna på en spännande paneldebatt!
 

Hur ska Sverige lyckas behålla en kvalitativ vård utan att kostnaderna drar iväg? Svensk sjukvård behöver konkretisera hur verksamheterna på sjukhusen ska dra nytta av kraften med digitaliseringen och vilka hinder som måste tas bort.

Medverkande:

 • Peter Graaf, vd, TioHundra
 • Peter Carstedt, MerOrganDonation
 • Morten Kildal, Akademiska
 • Emma Hultgren, digitaliseringsansvarig, Aleris specialistvård
 • Reidar Gårdebäck, programdirektör Strategiska Innovationsprogrammet, Medtech4Health
 • Lina Nordquist, regionråd (L), Region Uppsala
 • Anders Jönebratt, CIO/IT-direktör, Karolinska sjukhuset
loading-player

Playback of this video is not currently available


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Jon Arwidson

Branschansvarig hälso- och sjukvård, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 02

Sarah Lidé

Branschspecialist hälso- och sjukvård, PwC Sverige

Tel 0725-84 92 08

Följ oss i sociala medier