Internship

Summer Internship inom Advisory

PwC Advisory erbjuder studenter en spännande och unik möjlighet att arbeta inom Corporate Finance. Internshipet sträcker sig över sommaren och är en intensiv period på två månader. Internshipet ger dig som student en verklig inblick i hur det är att arbeta som konsult inom PwC Advisory samtidigt som du får lära känna vår företagskultur. Vi söker i första hand studenter som ligger på masternivå och tar examen januari eller juni ett år senare.

Human Capital Internship

Vi ger dig som student vid HR-utbildningens andra eller tredje år möjligheten att lära känna PwC och se hur vi arbetar med personal- och organisationsfrågor. Du får följa våra HR-koordinatorer och HR-specialister samt delta på möten och i arbetsinsatser. Parallellt har du ett eget projekt där du får visa din kompetens och talang. Internshipet kombineras med studierna och sträcker sig över sex månader, ca sex timmar per vecka.

Kontakta oss

Sara Järdler
Head of Employer Branding
Tel 0709-29 28 95
Email

Följ PwC Karriär