Ägarskifte genom extern försäljning

Du vinner på en genomtänkt försäljning av ditt bolag

Vi hjälper dig att åstadkomma en optimal försäljning av ditt bolag. Våra erfarna medarbetare skapar strategier för allt ifrån hur du kan öka värdet i ditt bolag till hur du ska lägga upp själva försäljningsprocessen och optimera skattefrågorna. Om du behöver hjälp att identifiera lämpliga köpare gör vi det också. Faktum är att vi ständigt har en uppdaterad lista över intresserade köpare av generationsskiftesföretag. Vi ser också till att alla handlingar som behövs upprättas på ett korrekt sätt.
 

Vi hjälper er vid företagsförsäljningen
  • Analys av dina olika handlingsalternativ
  • Värdering av bolaget
  • Åtgärder som ökar värdet inför försäljningen
  • Identifiering av lämpliga köpare
  • Planering och genomförande av transaktionen
  • Planering och genomförande så att skattefrågorna optimeras
  • Upprättande av överlåtelseavtal, letter of intent, optioner med mera
  • Genomgång av civilrätten, generellt exempelvis ur ett bolagsrättsligt och arbetsrättsligt perspektiv

Kontakta oss

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Director Tax, PwC Sverige

Tel 070-929 14 47

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 010-213 14 17

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt

Skatterådgivare inkomstskatt och ansvarig Entrepreneur Tax Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 84

Patric Forsell

Patric Forsell

Ansvarig Partner PwC Legal, PwC Sverige

Tel 0709-29 52 09

Följ oss i sociala medier