Generationsskifte

äldre man och ung man, glada, utomhus

Trygghet för anställda, ägare och arvtagare

Ska du gå i pension de närmsta åren? Då är det klokt att göra upp en plan för hur generationsskiftet ska gå till. För dig, dina anställda och de som ska ta över.

Trygghet

Din rådgivare på PwC hjälper dig hitta rätt alternativ för hur ditt företags generationsskifte ska gå till. Med en tydlig plan skapas trygghet både för den äldre och yngre generationen, osäkerhet kring fördelning mellan syskon tas bort. Förutom själva skiftet mellan generationerna, skapar processen också trygghet i att det finns en plan för hur det ska genomföras och i att företagets fortlevnad är säkerställd för anställda och leverantörer.

Tydlig plan

Tillsammans med din rådgivare får du en tydlig plan på hur generationsskiftet ska gå till. Oron över en oviss framtid försvinner och du kan lägga fokus på annat.

Generationsskifte

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Peter Hellqvist

Tax Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 41

Annika Svanfeldt

Director Tax, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 84

Följ oss i sociala medier