Affärsvärlden Accounting Day - 26 september 2017

2017-07-12

PwC bjuder in till årets mötesplats för redovisningsspecialister i noterade bolag

För sjunde året i rad bjuder vi den 26 september 2017 tillsammans med Affärsvärlden in till Accounting Day - den årliga mötesplatsen för dig som arbetar med redovisning i ett noterat bolag.


Du möter bland andra Ylva Boström från Electrolux, Mattias Overud från Scania och Rebecca Ericsson från Attendo som delar med sig av sina erfarenheter. PwC:s redovisningsspecialister håller i dagen och bjuder på kunskap, konkreta tips och idéer inom det allra senaste på redovisningsområdet.

 • Nyheter att tillämpa i årsredovisningen 2017
 • Nyheter som träder i kraft 2018 och framåt
 • Väsentliga projekt på IASB:s agenda
   

I vår paneldebatt bjuder vi in tre bolag vilka alla arbetar med implementeringen av IFRS 15 och IFRS 16. Vi tar del av deras erfarenheter och diskuterar praktiska aspekter av en implementering. Debatten leds av vår moderator, Ulrika Anjou, PwC.

Affärsvärlden Accounting day

Affärsvärlden Accounting Day

26 september 2017
Bryggarsalen
Stockholm

Klicka här för att anmäla dig

 

Några punkter från vår redovisningstillsyn 2016 och pågående arbete 2017

Börsens fokusområdena för årsredovisningarna 2016 är utgångspunkten:

 • ESMA European Priorities:

IFRS

Presentation of financial performance Guideline Alternative Performance Measures Disclosure of the impact of new IFRS

 • IAS 36 Nedskrivningstest
 • IAS 19 Upplysningar pensionsförpliktelser
 • Hur fastställer jag leasingperioden och diskonteringsräntan?
 • Hur hanteras olika former av rörliga avgifter på leasingavtal?
 • Gränsdragning mellan leasingavtal och servicekontrakt
 • Vilka valmöjligheter finns för ditt företag samband med övergången till IFRS 16?
 • Skillnader i redovisning mellan juridisk person och koncern
 • Vad finns det för systemlösningar och hur går jag tillväga för att hitta ett system som är lämpligt för min koncern?

IFRS 9

 • Olika ansatser för att reservera för kreditförluster på kundfordringar,
 • Hur inkluderar man framåtblickande information, samt vad gäller för kreditriskreserveringar för andra typer av finansiella tillgångar än kundfordringar.
 • Vad säger RFR 2 egentligen om reserveringar för koncerninterna fordringar?
 • Vi kommer också att dela med oss av våra erfarenheter av implementering av IFRS 9 säkringsredovisning
 • Klassificering och värdering - är skuldsidan den stora utmaningen?

 

 

Program 2017

Tidpunkt Aktivitet
08.30 Registrering och frukost
09.00  Konferensen öppnas. Ordföranden Claes Janzon, PwC, hälsar välkommen och inleder konferensen.
09.10  Nyheter från IASB, Rådet för finansiell rapportering och övriga nyheter (Claes Janzon, PwC)
9.45 Erfarenheter från implementering av intäktsredovisningsstandarden IFRS15 i större noterade koncerner (Ulrika Anjou och Anna Lindén, PwC) 
10.30  Kaffe
11.00 

Redovisningstillsyn

11.45  Lunch
12.45 Vad blir konsekvenserna för mitt företag av att tillämpa den nya leasingstandarden IFRS 16? (Claes Janzon, PwC och Cecilia Nicander, PwC)
13.30 Panelsamtal: Så arbetar vi praktiskt med implementering av IFRS 15 och IFRS 16. Ulrika Anjou, PwC, moderator samt tre personer från näringslivet som arbetar med implementeringsarbetet
14.20 Kaffe
14.40 Erfarenheter från implementering av IFRS 9 Redovisning av finansiella instrument i industriföretagen (Per-Ove Zetterlund och Sofia Sköld, PwC)
15.20 Rundabordsdiskussioner
Vi erbjuder möjligheten att diskutera och ställa frågor inom tre olika områden där erfarna redovisningsspecialister fungerar som bordsvärdar. Du väljer det bord som är mest relevant för dig.
16.00  Konferensen avslutas

Kontakta oss

Claes Janzon
Partner, finansiell rapportering
Tel 0709-29 30 42
Email

Följ oss