Johan Rippe ny ordförande i FAR

2018-09-25

Magnus Larsson, Deloitte, Johan Rippe, PwC

På FAR:s årsstämma den 20 september valdes Johan Rippe, vice vd och Markets Leader på PwC, till ny ordförande i FAR*. Johan Rippe har lång erfarenhet från branschen och har varit förste vice ordförande för FAR sedan 2016. Johan tar över ordförandeskapet efter Magnus Larsson, skatterådgivare på Deloitte.
 

Grattis Johan! Vad betyder den här utnämningen för dig personligen?

– Det är först och främst jättekul att få förtroendet att representera vår stora fina bransch som har så stort förtroende i näringslivet. Jag tycker också det ska bli väldigt intressant att få leda styrelsens arbete i två år och jobba med de frågor som är viktiga för branschen och våra medlemmar.
 

Vad tror du att du med din bakgrund och erfarenhet främst kan bidra med som ny ordförande i FAR?

– Jag tycker att jag med min erfarenhet har en bred och djup förståelse för branschen och hur vardagen ser ut för våra medlemmar och de företag de verkar i. Det är idag 1 200 företag som är med i FAR och alla har olika utmaningar, men det finns också mycket som förenar. Jag hoppas att jag med min erfarenhet har en insikt i vad som är viktigt för dessa företag. FAR är en professionell branschorganisation som har många spännande utmaningar att jobba med. Det händer mycket i vår omvärld och jag vill proaktivt verka för att våra medlemmar och företag i branschen ska få bästa förutsättning att göra nytta för näringslivet och samhället.
 

Hur kan ditt ledarskap bidra till ett fortsatt förtroende för branschen?

– Jag hoppas att jag med en ödmjuk men tydlig dialog med intressenter kan bidra till att vi fortsatt har ett högt förtroende. Vi ska vara lyhörda för förväntningsgapet men också säkerställa att vi som bransch inte tar på oss mer ansvar än vad som är rimligt.
 

Vad hoppas du ha åstadkommit när du lämnar ordförandeklubban vidare om två år?

– Det viktigaste är att vi har en stark och värdeskapande branschorganisation för alla våra medlemskategorier med en bra finansieringsmodell. Jag hoppas också att vi inte har fått försämrade regler för revisionsföretag, utan tvärtom bättre möjligheter att göra nytta för näringslivet genom att få ha en bred tjänsteportfölj med många kompetenser.

 

* FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.

* The International Auditing and Assurance Standards Board

* International Standards of Auditing

PwC:s Johan Rippe

Fakta om Johan Rippe

På PwC sedan: 1995.

Medlem i FAR sedan: 1999.

Karriär: 1995-1999, Assurance i Göteborg, 2000-2002, rådgivare inom Global Capital Markets Group på PwC i London, 2003 - tillbaka i Sverige och Assurance och sedan 2013 vice vd och Markets Leader.

Vad driver dig?
– 
Att tillsammans med alla fantastiska kollegor fortsätta utveckla PwC så vi är det ledande revisions och rådgivningsföretaget. Att få feedback från kunder om hur bra vi är ger mer energi än något annat.

Dold talang?
– 
Jag packar en väska för fem dagars resa på fem minuter.

Kontakta oss

Jonas Köpniwsky

Pressansvarig, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier