Skandaler och korruption största anledningen till att vd:ar tvingas lämna sina befattningar

2019-07-02

kvinna står vid konferensbord på kontor

Föga förvånande är strategisk insikt, en vinnande kultur och långsiktighet några av de faktorer som avgör hur framgångsrik en vd på ett stort företag blir. Desto mer anmärkningsvärt är att den vanligaste anledningen till att vd:ar avsätts inte beror på oförmåga att leverera resultat eller konflikter med styrelsen. I stället är det skandaler, korruption och moraliska tveksamheter som fäller vd:ar runtom hela världen. Det visar nya rapporten "CEO Success Study".

Studien har publicerats sedan 2001 och ges ut av PwC:s Strategy&. I årets upplaga ser vi även en dyster statistik över jämställdheten på vd-nivån: andelen kvinnliga nytillträdda CEO:er har minskat jämfört med rekordåret 2017.

– Studien visar att det är svårt att ersätta en vd som suttit länge på sin tjänst. Detta är en stor utmaning som företagen måste hantera för att säkerställa en framgångsrik succession, kommenterar Per-Ola Karlsson på PwC:s Strategy&.

Viktiga slutsatser ur rapporten

  • Sedan 2004 har 19 procent av alla avgående vd:ar i världens 2 500 största noterade företag haft en tjänstgöringstid på tio år eller längre. Ersättare till dessa vd:ar som varit i tjänst länge tenderar att prestera betydligt sämre än både de vd:ar som de ersatt och andra som inte tjänstgjort långsiktigt. 
  • 2018 uppgick den globala vd-omsättningstakten till rekordhöga 17,5 procent. Nordiska företag uppvisade en ännu högre omsättning med 20,3 procent.
  • Branscher med högst vd-rotationer inkluderar kommunikations-, råmaterials- och energibranscherna.
  • År 2018 tvingades fler vd:ar lämna sina poster pga etiska frågor(39%) än för bristande ekonomisk prestation (35 procent).
  • Andelen nytillträdda kvinnliga vd:ar minskade från rekordhöga 6 procent år 2017 till 4,9 procent. Den långsiktiga trenden är dock fortsatt positiv med gradvis fler kvinnliga vd:ar.

Kontakta oss

Per Hannover

Per Hannover

Senior Executive Advisor Strategy&, PwC Sverige

Tel 0708-76 31 88

Följ oss i sociala medier