The Critical Few - så identifierar du den positiva kraften i din företagskultur och lyckas med transformationsarbetet

2019-04-05

Personer hoppar på stenar vid havet

Framgången av organisationsförändringar och transformationer kan mätas i hur ledningen använder företagskulturen och skapar rätt engagemang. Till skillnad från till exempel affärsstrategier, formella processer och organisationsscheman är företagskulturen implicit snarare än explicit, känslomässig snarare än rationell. Det är just dessa faktorer som gör företagskulturen så svår att styra, men samma faktorer gör den också fantastiskt kraftfull och - rätt utnyttjad - extremt effektiv. Det gäller bara att identifiera styrkorna i företagskulturen.

Strategiexperterna Jon Katzenbach, James Thomas och Gretchen Anderson från PwC:s Strategy&, har skrivit "The Critical Few", en praktisk guide för dig som vill lyckas med ditt förändringsarbete inom din organisation.

Varje organisation har en unik kultur, men de har alla en sak gemensamt. När de står inför stora förändringar så möts de oftast initialt av motstånd i form av känslomässiga krafter inom företagskulturen. Men det finns andra krafter under ytan som kan utgöra potentiella styrkor. De bästa ledarna lyckas identifiera dessa styrkor. Men exakt hur gör de?

Med praktiska exempel och tydliga strategier belyser boken "The Critical Few" hur en fokuserad inriktning på ett fåtal viktiga element kan minimera utmaningarna och möjliggöra för ledare att skapa en djup kulturomvandling med en positiv och bestående effekt.

Dessa viktiga element är:

  • De egenskaper som är kärnan i medarbetarnas känslomässiga samband med vad de gör.
  • De beteenden i medarbetarnas handlingar som skulle leda ett företag att lyckas om de replikerades i större skala.
  • De individer i organisationen vars känslomässiga intuition och förtroende gör dem till värdefulla krafter i transformationsarbetet, var de än befinner sig på organisationsschemat.

Kontakta oss

Per Hannover

Per Hannover

Senior Executive Advisor Strategy&, PwC Sverige

Tel 0708-76 31 88

Följ oss i sociala medier