Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

PwC:s program för Almedalsveckan 2019 - onsdag 3 juli

Onsdag 3 juli

7.30-8.30

Dataskydd som en konkurrensfördel – att kombinera operationell effektivisering och GDPR-efterlevnad

Fyra bokstäver som fått mer än en person att rysa till av obehag det senaste året. Otaliga organisationer har kämpat med att anpassa sina arbetsprocesser till de nya kraven på transparens och tillgänglighet samtidigt som många upplevt det som en omöjlig uppgift.

Vi är övertygade om att ett robust och genomtänkt dataskydd kan gynna organisationer på fler sätt än man kan tro. Lång erfarenhet av att hjälpa organisationer för att utveckla och effektivisera sina vitala arbetsprocesser med förståelse för kraven på ordning och reda som GDPR ställer på alla organisationer.

Vår ambition är att alla våra kunder ska få ytterligare insikt i sin verksamhet i och med ansträngningar mot ett starkare dataskydd. Vi kommer under detta seminarium att diskutera vad vi tror är den framtida standarden för att utveckla arbetsprocesser parallellt med ett bibehållet dataskydd. Vi kommer även att dela med oss av våra bästa tips på hur man ska bygga upp en hållbar dataskyddsorganisation samt vilka fallgropar som man på alla sätt ska försöka undvika.

#cybersäkerhet #GDPR #informationssäkerhet
 

9.00-9.45 (del 1)

En skola där alla vill vara - Om att främja närvaro i skolan

Barn väljer inte frivilligt att misslyckas i skolan. Barn väljer inte frivilligt att stanna hemma från skolan. Trots det är frånvaro ett omfattande problem i skolan. Hur kan vi minska frånvaro och vad vet vi om vad som faktiskt fungerar för att främja närvaro i skolan?  

Frånvaro i grundskolan innebär att barn går miste om den utbildning de har rätt till. Frånvaro påverkar även anknytningen till skolan och möjligheten att lyckas med sina studier.

Ungefär en tredjedel av gymnasieeleverna fullföljer inte sina studier. Genomförda gymnasiestudier är numera närapå ett krav för att komma in på arbetsmarknaden. Studier visar att individer utan fullföljd gymnasieutbildning löper ökad risk för återkommande perioder av arbetslöshet senare i livet och i förlängningen risk för utanförskap. Att motverka frånvaro och främja närvaro i skolan är därför en angelägen fråga för såväl individen som för samhället i stort.  

Runt om i landet finns det exempel på framgångsrikt arbete med att främja närvaro. Med hjälp av kunskap och erfarenheter från lokal, regional och nationell nivå kommer vi att lyfta framgångsfaktorer och goda exempel.

Medverkande:
Fredrik Zeybrandt, utbildningschef, Göteborgsregionen
Hamid Zafar, barn- och utbildningschef, Mullsjökommun
Anja Frey, chef, Fryshuset Stockholm
Maria Stockhaus, riksdagsledamot, (M)
Susanna Backman, moderator, PwC
Jenny Nordqvist, PwC 
Viktor Prytz, PwC

#hemmasittare #skolfrånvaro #skolnärvaro #utbildning #utbpol

Under förmiddagen den 3 juli arrangerar PwC en seminarieserie i tre delar på temat utanförskap. Detta är den första delen. Välkommen!

 

9.45-10.45 (del 2)

Att samskapa en skola där alla vill vara

Vad behöver vi göra för att åstadkomma en förändring av skolmiljön så att den främjar närvaro? Vi utforskar just detta genom att leda publiken, sakkunniga och ungdomar genom en designsprint.  Vi tror att de bästa lösningarna skapas genom att involvera användarna själva, och genom att lyfta in flera olika perspektiv. 

Tillsammans formar vi en skola som tar till vara goda exempel, elevernas behov samt blickar framåt. Det finns skolor och huvudmän som lyckas vända elevers frånvaro till närvaro. Vidare finns det förslag och önskemål från elever och sakkunniga om hur vi åstadkommer en skola där barn och elever vill vara. Genom att tänka nytt, kan vi forma lösningar som idag inte är belysta.

Designsprint är en effektiv metodik utvecklad av Google som lämpar sig väl för att snabbt lösa komplexa problem och testa en idé. Designsprinten leds av Petra Stenqvist och Klara Adolphson, PwC:s Experience Center.

Medverkande:
Fredrik Zeybrandt, utbildningschef, Göteborgsregionen
Hamid Zafar, barn- och utbildningschef, Mullsjö kommun
Anja Frey, chef, Fryshuset Stockholm
Maria Stockhaus, riksdagsledamot, (M)
Susanna Backman, moderator, PwC
Jenny Nordqvist, PwC 
Viktor Prytz, PwC
samt alla seminariedeltagare

#hemmasittare #skolfrånvaro #skolnärvaro #utbildning #utbpol

Under förmiddagen den 3 juli arrangerar PwC en seminarieserie i tre delar på temat utanförskap. Detta seminarium är del två och den bygger vidare på den inledande seminariedelen där framgångsfaktorer och goda exempel lyfts fram. Välkommen!

 

10.45-11.30 (del 3)

Vägen framåt - hur vänder vi frånvaro till närvaro?

Med avstamp i framgångsfaktorer och resultatet av design sprinten för vi ett samtal om hur skolor, huvudmän och stat kan agera för att hantera utmaningarna, ta ansvar och skapa vägar framåt. Vilka förändringar måste till och hur kan ansvaret fördelas för att främja närvaro och motverka utanförskap?

Det finns skolor och huvudmän som lyckas vända elevers frånvaro till närvaro. Vidare finns det förslag och önskemål från elever och sakkunniga om hur vi åstadkommer en skola där barn och elever vill vara.

Med utgångspunkt i morgonens samtal och framtagna utvecklingsförslag förs en diskussion  om hur vi tar detta vidare. Hur kan ansvaret fördelas och vilka behöver agera för att nå en positiv förändring som gör skillnad för barn, ungdomar och samhället i stort?

Medverkande:
Fredrik Zeybrandt, utbildningschef, Göteborgsregionen
Hamid Zafar, barn- och utbildningschef, Mullsjökommun
Anja Frey, chef, Fryshuset Stockholm
Maria Stockhaus, riksdagsledamot, (M)
Susanna Backman, moderator, PwC
Jenny Nordqvist, PwC
Viktor Prytz, PwC

#hemmasittare #skolfrånvaro #skolnärvaro #utbildning #utbpol

Under förmiddagen den 3 juli arrangerar PwC en seminarieserie i tre delar på temat utanförskap. Detta är den tredje och avslutande delen. Välkommen!

 

13.00-14.00

Impact Investing - hur säkerställer vi hållbara investeringar?

Efterfrågan på hållbara investeringar sveper som en våg över näringslivet och övriga samhället. Globalisering, urbanisering, klimatförändringar och digitalisering ställer oss alla inför nya utmaningar. Företag påverkas av att konsumenter mycket snabbt kan rösta med fötterna. 

Samhället står inför stora utmaningar och möjligheter som följer av de stora megatrenderna såsom globalisering, urbanisering, klimatförändringar och digitalisering. Samtidigt vill många framgångsrika entreprenörer ge tillbaka till samhället. Investerare vill att deras investeringar ska vara hållbara och bidra till något mer än bara avkastning. Medarbetare förväntar sig att det ska finnas ett gott syfte i den organisation där man är anställd.

PwC och Norrsken har ett nära samarbete inom det ekosystem där “impact start-ups” (sociala entreprenörer), talanger och investerare kan mötas.

Hur lyckas man med investeringar som gör gott? Hur får impact-entreprenörer tillgång till finansiering och hur kan investerare finna rätt investeringar? 

Behövs det en ny industristandard för att mäta utfallet av investeringar som vill ge tillbaka till samhället? Ett sådant exempel är ISO 14067:2018, Greenhouse Gases Carbon Footprint of products – Requirements and guidelines for quantification. 

Är dagens skatteregler anpassade för att premiera Impact investing? 

Medverkande:
Jenny Carenco, National Advisory Board of Impact Investing
Maria Björholt, CFO Norrsken Foundation
Karen Spens, rektor Hanken School of Economics
Jenny Keisu, grundare Summa Equity
Peter Hellqvist, PwC

#Agenda2030 #hållbarafonder #hållbarainvesteringar #sustainablefinance #tcfd #impactinvesting

 

14.30-15.30

Prevention och förebyggande vård i ett hälsosamt samhälle

Sverige behöver bli bättre på att arbeta förebyggande för att minska kostnaderna för kroniska och allvarliga sjukdomar. Seminariet tar sin utgångspunkt i en färsk rapport om prevention som visar att förebyggande arbete kan ha markant skillnad på kostnader och utfall för samhället, vården och individen.

PwC har tillsammans med AbbVie, Apoteket AB, Roche Diagnostics och Tamro tagit fram en rapport om vikten av god prevention för att vända trenden med ökade kostnader i samhället i stort men framförallt inom hälso- och sjukvården.

Rapporten innehåller en enkätundersökning där 1 000 respondenter ger en bild av sin upplevelse av prevention idag. Rapporten jämför skillnader i vård och utfall beroende på om patienten får tillgång till förebyggande vård eller inte, samt lyfter konkreta kostnader för att inte arbeta preventivt.

Under seminariet belyser vi ett antal sjukdomar och diagnoser, där patienterna har stora möjligheter att antingen aldrig bli allvarligt sjuka eller att sjukdomen kan hållas under god kontroll om rätt åtgärder görs.

Därefter kommer panelen att diskutera inom vilka områden preventivt arbete kan ha störst effekt, vilket ansvar individerna själva bör ta, hur hälso- och sjukvården bör förändra sig, andra aktörers roll inom prevention, och hur incitament kan skapas för att öka arbetet med prevention.

Medverkande:
Anders W Jonsson, riksdagsledamot, (C)
Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL
Cajsa Helin Hollstrand, ordförande, Unga Reumatiker
Linn Mandahl, vd, AbbVie
Lars Skutholm, vice vd och försäljningsdirektör, Apoteket AB
Ina Caesar, PwC
Henrik Schildt, PwC

#hållbarhet #digitalisering #förebyggande #hälsaochsjukvård #prevention #vård

 

16.00-17.00

Är automatiseringen välfärdens frälsare?

Tekniken tar allt mer plats i det offentliga, kommunmedborgare tvingar genom nudging att det offentliga skalar upp sitt utbud av tekniska tjänster. Men är kommunens organisation redo för tekniken eller leder tekniken organisationerna till produktionstapp på grund av mindre bra förarbete?

Många kommuner är inne i en expansiv fas där kompetensbehov och ekonomiska effektiviseringar står högt upp på agendan. På senaste tiden har efterfrågan av automatiseringen exploderat i Sveriges kommuner och landsting.

Det finns många kommuner och landsting som tror att automatiseringen i form av mjukvarurobotar kan lösa framtidens kompetensbrist och samtidigt effektivisera organisationen. Dock finns det stora risker och utmaningar som sträcker sig utanför de tekniska utmaningarna.

För att nå full effektivitet och kunna växla upp i sin kompetensförsörjning så krävs det att det finns en organisation som även gör förändringar på insidan i organisationen. Det kräver mod i ledarskapet både hos beslutsfattande tjänstepersoner och hos politiken. PwC har under 2018 och 2019 drivit projekt tillsammans med Sveriges kommuner och landsting och enskilda kommuner.

Vi kommer under detta seminarium att dela med oss av konkreta exempel för att visa hur automatiseringen kan bli välfärdens frälsare. Välkommen!

Medverkande:
Leif Klingensjö, avdelningschef, SKL
Åsa Zetterberg, managing director, IT&Telekomföretagen
Karolina Wikmyr, personalchef, Tranemo och Svenljunga kommun
Ola Johnsson, moderator, PwC
Cecilia Lejon, PwC

#digitalisering #ai #automatisering #kommunensvälfärd #ledarskap #mod #påriktigt

Almedalen
ikon livestreaming

Kontakta oss

Marie-Anne Brändström

Marie-Anne Brändström

Projektledare events, PwC Sverige

Tel 0723-53 05 00

Martin Askman

Tf Presschef, PwC Sverige

Tel 0733-58 31 43

Följ oss i sociala medier