Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

PwC:s program för Almedalsveckan 2019 - tisdag 2 juli

Tisdag 2 juli

9.00-10.00

Röster höjs för en ny stor skattereform - är det rätt väg eller är delreformernas era här?

De senaste åren har allt fler framfört att det är dags för en skattereform och i januariavtalet anges att en sådan ska genomföras. Hur viktigt tycker Sveriges företagare att det är att en reform genomförs? Vilka skatter är viktigast att se över i en skattereform?

PwC genomför under våren en undersökning om attityder till skatt och till skattesystemet i syfte att få en bild över företags och företagares syn på skatteklimatet i Sverige. Utfallet av undersökningen presenteras under seminariet och med den som grund diskuterar vi de frågor som är på företagarnas agenda inför en skattereform.

Finns det en skillnad i vad företagarna respektive politiken upplever som angeläget att reformera? Vi kommer också diskutera om de stora skattereformernas tid är förbi och om man i stället borde rikta in arbetet på ett antal delreformer och vilka dessa i sådant fall skulle vara.

Medverkande:
Rune Andersson, grundare, Mellby Gård
Per Åsling, förste vice ordförande i skatteutskottet, Centerpartiet
Maria Rankka, Sverigechef, Brunswick
Johan Fall, chef för skatteavdelningen, Svenskt Näringsliv
Anders Månsson, PwC
Ulrika Lundh Eriksson, PwC

#bolagsskatt #företagsbeskattning #företagsklimat #skattefrågor #skattereform

 

10.30-11.30

Är dagens skatteregler ett hinder för samhällsengagemang?

Företag tänker mer på hållbarhet och att kunna bidra till samhället. Civilsamhället har stort engagemang och kunskap som gör avtryck i vårt samhälle och driver fram samhällsförändringar. Skulle företagen bidra mer om skattereglerna såg annorlunda ut?

Företags avdragsrätt förutsätter att lämnad finansiering av projekt är utgifter för intäkternas förvärvande och bibehållande. Skattetillämpningen leder i praktiken till att företagen vill ha motprestationer för att kunna få hel eller delvis avdragsrätt. Detta leder i sin tur till att organisationer fokuserar på aktiviteter som kanske inte ger så djup samverkan och insats i samhället som det skulle kunna göra om skattereglerna inte påverkade både företagets och organisationens förhållningssätt till varandra.

Vi kommer under detta seminarium att diskutera hur stor påverkan skattereglerna egentligen har i samband med företagens val av engagemang och vilka förändringar företagen och organisationerna vill se.

Medverkande:
Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige (tid. FRII)
Rune Andersson, grundare Mellby Gård
Ola Segnestam-Larsson, forskare Ersta Sköndal Bräcke högskola och Bräcke diakoni
Johan Sverker, PwC
Kristina Lundqvist, PwC

#ideellsektor #skatt #samhällsengagemang #avdragförgåva #politik


13.00-14.00

Från nyanländ till nyanställd – Hur säkrar vi kompetensförsörjningen?

Sverige behöver spetskompetens för att ligga i framkant och fler i arbetsför ålder att kompensera för en åldrande befolkning. Samtidigt är det krångligt att få arbetstillstånd och det tar i genomsnitt sju år innan en nyanländ kommer i arbete. Kan ny syn på ägarskap av information i kombination med blockchain skapa nya förutsättningar för informationsdelning?

Vår offentliga förvaltning är väl utvecklad men vi saknar både struktur och tradition som främjar samordning mellan offentliga aktörer. Det medför mycket dubbelarbete på kommuner och i myndigheter inte minst i asyl- och etableringsarbetet. För företag som vill anställa utländsk spetskompetens är det en komplex process och tidskrävande för individen, vilket är ett hinder för att attrahera kompetens till Sverige.

Floran av system och strukturer kostar samhället miljardbelopp och hämmar oss i vår utveckling. Kan vi förändra vår syn på individens möjlighet att ha tillgång till och dela information/dokument? Och kan ny teknik skapa förtroende för information och därmed möjliggöra nya samarbetsformer att arbeta simultant hellre än sekventiellt? Om tekniken och viljan finns, vad krävs för att komma vidare?

Välkommen till seminarium med paneldebatt som behandlar olika frågeställningar om hur vi kan få till en effektivare och snabbare handläggning som är både rättssäker och trygg! 

Evenemanget genomförs av PwC i samarbete med Förnyelselabbet på SVID. Tillsammans har vi under hösten 2018 utforskat hur en blockchainlösning för hur ett informationsutbyte skulle kunna funka. 

Se vår koncept-/idéfilm via denna länk >>

Medverkande:
Peder Sjölander, digital utvecklingschef & CIO, Migrationsverket
Viktoria Hagelstedt, senior rådgivare, DIGG - Myndigheten för digital förvaltnin
Louise Callenberg, sektionschef digital förnyelse och samverkan, SKL
Fredrik Olausson, projektledare, Förnyelselabbet/Stiftelsen Svensk Industridesign
Henrik Olsson, Blockchainexpert, PwC
Anders Christensson, moderator, PwC

#arbetskraftsinvandring #blockchain #information #kompetens #Nyanlända

 

14.30-15.30

Fastighetsägarens transformation - hur man går från yta till upplevelse?

Vi har hört det förut och vi fattar. Världen förändras och sättet som människor önskar leva sina liv förändras med den. Fastighetsbranschen är inte på något sätt skonad och makten ligger i dag i hyresgästens händer.

Att gå från att sälja yta till att skapa användarupplevelser är en transformationsresa som handlar om att förändra sin verksamhets insida såväl som utsida. Men hur gör du då som fastighetsägare?

Vad kan man lära av företag som Spotify, Netflix och SJ? Och varför är en app inte alltid lösningen? Hur skapar man egentligen en plats där människors drömmar blir verklighet? Och hur får man sina medarbetare att hänga med i transformationen?

Vi ger spännande, framåtlutande och konkreta exempel på hur branschen bör ta sig an sin nya verklighet.

Medverkande:
Nils Styf, vd, Hemsö
Thomas Silbersky, Senior VP Sales and Marketing, SJ
Jenny Hermansson, Managing Director, Spotify
Petra Stenqvist, CXO, PwC Experience Center
Susanna Backman, moderator, PwC
Märta Lagergren, PwC

#fastigheter #förändring #hyresgäster #transformation

 

16.00-17.00

Hur ser framtidens boende, bostadsmarknad och bostadsbyggande ut?

Bostadsmarknaden är under snabb omvandling och påverkas till stor del av kraven från de boende och de möjligheter som i dag står till buds för producenter av bostäder. Hur kommer framtidens boende, bostadsbyggande och bostadsmarknad att se ut?

Vad innebär generation X för framtidens bostadsmarknad i Sverige? Hur påverkar PropTech och ny byggteknik hur smarta hem och bostäder gestaltas i framtiden? Kommer framtiden att vara digitaliserade kooperativ med gemensamma funktioner? Co-living, hyresrätter eller bostadsrätter? Eller något helt annat?

Välkommen att delta på seminariet där vi diskuterar dessa frågeställningar med vår erfarna expertpanel. Vi hämtar fakta från olika undersökningar och empiriska studier på området.

Medverkande:
Hans Wallenstam, CEO Wallenstam
Filippa Reinfeldt, Vectura
Niklas Andersson, vd och styrelseordförande, We are Tomorrow 
Johan Skoglund, vd JM
Emma Sarin, HSB living lab
Arne Engvall, PwC
Helena Ehrenborg, PwC 

#bostäder #co-living #hyresrätt #realestate

ikon livestreaming

Kontakta oss

Marie-Anne Brändström

Marie-Anne Brändström

Projektledare events, PwC Sverige

Tel 0723-53 05 00

Martin Askman

Tf Presschef, PwC Sverige

Tel 0733-58 31 43

Följ oss i sociala medier