Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

PwC:s program för Almedalsveckan 2019 - torsdag 4 juli

Torsdag 4 juli

9.00-10.00

Vem tar hand om rektorn?

Ledarskapet i skolan är en avgörande faktor för lärares och elevers utveckling och trivsel. PwC har sammanställt slutsatser från granskningar av rektors förutsättningar som visar på utmaningar och utvecklingsområden. Hur skapas förutsättningar för rektors ledarskap i dag och vad väntar oss framöver?  

PwC:s rapport visar på flera utvecklingsområden och utmaningar när huvudmännen skapar förutsättningar för rektorerna. Det finns även stora variationer mellan huvudmännen. I dag är huvudmännen framför allt kommunala eller fristående men uppdraget är det samma när det gäller att skapa förutsättningar för rektorerna. 

I den så kallade januariöverenskommelsen lyfts vikten av att ge eleverna likvärdiga förutsättningar i skolan. Det arbetet innehåller bland annat att ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan. 

Hur kan dagens huvudmän utveckla goda förutsättningar för rektorerna?

Varför är förutsättningarna viktiga?

Hur skulle ett statligt huvudmannaskap förändra förutsättningarna?

Medverkande:
Erica Andrén, förste vice ordförande, Skolledarna
Maria Caryll, chef för utbildningssektionen, SKL
Roger Haddad, Liberalerna
Gunilla Svantorp, riksdagsledamot och ordförande i utbildningsskottet, (S)
Viktor Prytz, PwC

#ledarskap #skola #utbildning #utbpol

 

10.30-11.30

Gör cybersäkerhetstestet! Kan kommunen stå emot en cyberattack? 

Medvetenheten ökar kring vårt beroende av information och olika aktörers förmåga att stjäla, förvanska eller blockera vår tillgång till information. Samtidigt flödar information kors och tvärs i vårt förvaltningssystem, vilket gör det svårt att koordinera arbete med informationssäkerhet.

Vad blir konsekvenserna om kommunens system blir hackat? Vilka blir konsekvenserna för förvaltningen? Hur påverkar det den enskilda kommuninvånaren? 

PwC har genomfört över hundra säkerhetsgranskningar. En stor andel av dessa är kommuner. I våra granskningar ser vi hur motståndskraftig en organisation är att stå emot en cyberattack.

Under seminariet får du veta mer om hur ett så kallat “penetrationstest” går till för att visa hur lätt det är för den som har viljan att göra ett intrång som kan orsaka stor skada. Vi lyfter frågan och gör det visuellt tydligt så att även du som inte jobbar med IT skall förstå.

Detta är en strategisk fråga som måste drivas på både politisk nivå och högsta ledningsnivå i företag och organisationer!

Välkommen på ett interaktivt och lärorikt seminarium med våra cybersäkerhetsexperter: Mattias Gröndahl, Jessica Garpvall och Per Arne Molin

#cybersäkerhet, #intrång, #kommun, #penetrationstest, #säkerhetsgranskning

 

12.00-13.00

Moms till staten eller pengar till knatteidrott - om momseffekter i ideella organisationer

Nya teknik ger nya möjligheter till samverkan mellan ideella organisationer för att mer effektivt använda sina resurser och göra största möjliga samhällsnytta. Är nuvarande momsregler för transaktioner mellan organisationer ett hinder på vägen? Hur påverkar de? Och hur borde det vara i stället? Tillsammans med företrädare för politiska partier och civilsamhället undersöker vi frågan.

Många delar av civilsamhället har komplexa struktur med olika nivåer, som exempel inryms 23 000 idrottsföreningar och 71 specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet. Ny teknologi, nya regelverk och nya engagerade ger nya sätt att organisera administrativa uppgifter i syfte att använda begränsade resurser till så mycket ideell verksamhet som möjlig.

Nya möjligheter har lett till att många ideella organisationer samverkar på olika sätt. Svenska kyrkan har till exempel ett gemensamt IT-system, studieförbunden gemensamma redovisningscentraler etc. Samarbetet innebär att tjänster utförs av en juridisk person och används av en annan. För ideella föreningar som i övrigt inte är momspliktiga, innebär dessa samarbeten en risk för ökade kostnader i form av moms. Ett exempel är ett studieförbund som i efterhand påförts en momskostnad på över en miljon kronor.

Vid detta seminarium vill vi dels undersöka hur momsreglerna påverkar och riskerar medföra kostnader för moms för civilsamhället, men också hur de påverkar sättet ideella organisationer väljer att organisera sig och om momsregler hämmar samarbete. Vi vill också undersöka hur dessa effekter har uppkommit.

Medverkande:
Björn Eriksson, ordförande, Riksidrottsstyrelsen
Monica Widman Lundmark, ordförande Studieförbunden
Helen Ottosson Lovén, generalsekreterare, Svenska Kyrkan
Anna Vikström (s) riksdagsledamot skatteutskottet
Per Åsling (c) riksdagsledamot vice ordförande skatteutskottet
Johan Sverker, PwC
Christina Grape, PwC

#ideellsektor #moms #samhällsnytta #skatt #teknik

 

13.30-14.30

Hur ska den digitala pensionären (över)leva i den analoga äldreomsorgen?

Hur kommer äldreomsorgen att se ut år 2030? Teknikutveckling, nya metoder, kompetensförsörjning och olika sätt att organisera äldreomsorgen kommer att ha avgörande betydelse. Samtidigt har medarbetare, brukare och anhöriga olika förväntningar på hur äldreomsorgen ska fungera.

Olika tekniska lösningar kommer i ökande grad att användas inom äldreomsorgen. Drivkrafter för detta är bland annat krav på effektivisering, ökad digital mognad och ökade förväntningar på digitala lösningar från såväl medarbetare, brukare och anhöriga. Ett behov kopplat till detta är att skapa samarbetsvägar och gemensamma arbetssätt för att erbjuda effektiv och sömlös vård mellan olika vårdgivare.

Hur ser visionen ut för hur innovativ välfärdsteknik kan stödja äldreomsorgen 2030? Hur långt har vi kommit idag? Hur ska kompetensförsörjningen lösas?

Storsthlm i samarbete med Stockholms kommuner har tillsammans med PwC tagit fram en visionsfilm inom området som utgångspunkt för diskussionen. Syftet med filmen är att öka kunskapen och förändringsviljan hos politiker, beslutsfattare, brukare, medarbetare, anhöriga och övriga intressenter.

Alla intressenter måste vara involverade från början och ha en gemensam målbild. Det krävs ett modigt ledarskap för förändring!

Medverkande:
Barbro Westerholm, riksdagsledamot, (L)
John Mellkvist, seniorkonsult och framtidsspanare, ambassadör i regeringens delegation för senior arbetskraft, Mindmakers PR
Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör, Humana samt ordförande Vårdföretagen
Pia Bornevi, förvaltningschef vård- och omsorgskontoret, Sollentuna kommun
Peter Larsson, särskild utredare (Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen), senior rådgivare Sveriges Ingenjörer
Martin Tivéus, vd, Attendo
Peo Lisén, PwC
Lina Zhou, PwC

#digitalisering #äldreomsorg #välfärdsteknik #pensionär #vård #omsorg #hälsa #sjukvård

Almedalen
ikon livestreaming

Kontakta oss

Marie-Anne Brändström

Marie-Anne Brändström

Projektledare events, PwC Sverige

Tel 0723-53 05 00

Martin Askman

Tf Presschef, PwC Sverige

Tel 0733-58 31 43

Följ oss i sociala medier