AI - digitalisering med potential

AI - digitalisering i verkligheten

Under 2000-talet har alla aspekter av hur vi arbetar och lever i allt högre grad digitaliserats – från detaljhandel och tillverkning till sjukvård. Internet och mobilteknikerna drev den första digitala vågen, känd som Internet of People (IoP).

PwC:s analyser förutspår att datan som genereras av Internet of Things (IoT), alltså uppkopplade enheter som kylskåp, bilar, larm och hushållsapparater, vida kommer att överträffa den data som kommer från Internet of People.

Denna ökade datamängd utgör grunden för den standardisering, automatisering och kundanpassning av produkter och tjänster som utgör kraften i den nya digitaliseringsvåg som sveper över samhället. Morgondagens vinnare hittar vi bland de företag som bäst utnyttjar AI och digitaliseringen.

AI tar över rutinuppgifterna och låter medarbetarna växa

På kort sikt kan AI potentiellt främst bidra till en bättre ekonomisk utveckling genom en ökad automatisering av rutinuppgifter inom industrin och tjänstesektorn. Genom att AI höjer medarbetarnas kapacitet och frigör tid, kan de i stället fokusera på mer stimulerande arbetsuppgifter som ger ett större värde.

Inom kapitalintensiva sektorer som tillverkning och transport kommer AI med största sannolikhet att ge de största produktivitetsökningarna, då dessa sektorers verksamhetsprocesser är särskilt lämpade för automatisering.

Den som är bäst på AI blir en vinnare på marknaden

Den konsumentrevolution som AI har satt igång innebär en omvälvning när både etablerade och nya verksamheter utvecklar sina affärsmodeller. En viktig del av AI:s genomslagskraft är kopplad till förmågan att genomföra parallella utvecklingar inom IoT. De aktörer som anammar AI i sin verksamhet får djupgående insikter om sina kunder och därmed konkurrensfördelar i form av bättre förmåga att identifiera kundpreferenser och skräddarsy tjänster som möter kraven från enskilda konsumenter.

Vi kan redan nu se hur datadriven innovation och differentiering förändrar sättet som böcker, musik, filmer och underhållning produceras, distribueras och konsumeras. Detta skapar i sin tur nya affärsmodeller och nya marknadsledare. Sjukvårdssektorn, fordonsindustrin och finansiella tjänster är några av de branscher som står närmast i tur att omvandlas i grunden, genom förbättringar av produkter och tjänster tack vare AI.
 

”AI kommer automatisera det vi gör i dag men även hitta nya sätt att göra saker som vi tidigare inte har kunnat föreställa oss”.

Bo Karlsson, digital transformation leader PwC

Kontakta oss

Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg

Team Lead Data & Advanced Analytics, PwC Sverige

Tel 0706-06 22 66

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide