Internrevision inom kapitalförvaltning

2015-11-12

En internrevision som bidrar till fortsatt utveckling

Efterfrågan på kvalificerade internrevisionstjänster ökar. Förklaringen är dels ökade krav på utformningen av den interna kontrollen dels att internrevisionens arbete ska bidra till att stärka den interna kontrollen samt förbättrade och effektivare processer inom verksamheten.

Internrevisionen ska biträda styrelsen i att följa upp verksamheten inom valda områden, både genom sin riktade granskning och genom tydlig rapportering. Till ditt förfogande står PwC:s internrevisionsspecialister med all den erfarenhet och det kunnande som krävs för att förstå den finansiella sektorns möjligheter och risker.

Idag hjälper vi många kapitalförvaltande organisationer med riskanalyser, granskningsplaner, granskning och värdeskapande avrapportering med målet att bidra till förbättrade rutiner och en minskad risk.
 

PwC internrevision erbjuder:
  • Verksamhetsnära genomgångar med förslag på förändrade processer
  • Fokus på valda områden
  • Tillsammans gör vi en riskanalys och riktar in granskningen
  • Genom våra breda kompetensområden kan vi erbjuda granskning inom vitt skilda områden, bland annat ”hacker-test” och IT säkerhet, kapitaltäckningskravsfrågor, regelverk, effektiva administrativa processer, AML och värderingsrutiner med mera

Kontakta oss

Fredrik Söder

Fredrik Söder

Partner, Internal Audit, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 86

Följ oss i sociala medier