Skatt inom kapitalförvaltning

Sänk kostnad och risk genom rätt skatt

PwC är landets ledande skatterådgivare och arbetar med många betydande aktörer med såväl svenska som internationella skattefrågor – en bred erfarenhet som du kan dra nytta av.

Skatter i form av bland annat bolagsskatt, kupongskatt, avkastningsskatt och moms är en integrerad del av ditt företags affärsprocess och påverkas ständigt av nya regleringar.

Trots en alltmer komplex internationell miljö är skattereglerna lokala och det ställer höga krav på både specialkompetens och branschkunnande för att dels ha kontroll över kostnaderna och dels för att minska riskerna.

Hos oss kan du få hjälp med alla aspekter av skatter utifrån just din specifika verksamhet. Vi har hjälpt klienter med exempelvis fondstrukturering, optimering av källskattekostnader vid olika former av direkta eller indirekta utlandsinvesteringar, utvärdering av strukturerade produkter, återvinning av svensk och utländsk källskatt på aktieutdelningar m.m.

Moms är en av de största kostnaderna för företag i den finansiella sektorn. För att kunna dra nytta av regelförändringar och optimera momshanteringen måste ditt företag ha god kännedom om tillämpliga regler. Därför kan du ha stor nytta av våra momsexperter som tillhör landets främsta. Det innebär att du kan få kvalificerad hjälp inom områden som introduktion av nya produkter, nya affärsmodeller, gränsöverskridande transaktioner samt transaktioner mellan huvudkontor och filialer.

Kontakta oss

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson

Director, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 27

Följ oss i sociala medier