Effektiva processer, värderingsfrågor/kontroller och IT inom kapitalförvaltning

2015-11-13

I en omvärld där den största finansiella tillväxten sker på andra marknader än den svenska ställs förnyade krav på förtroende och transparens för att attrahera investerare. Detta leder även till ett ökat behov av effektiva processer med rätt nivå av intern kontroll och IT-stöd.

I takt med att kapitalförvaltare möter ökade krav på transparens behöver processer och stödjande IT-system förändras. Effektiva interna processer betyder inte låga kostnader, utan rätt arbetsmoment, i rätt tid med rätt kvalitet. Det innefattar allt från front office-processer till värdering, ekonomi och IT-processer. Val som de flesta kapitalförvaltare står inför är utveckling av den egna organisationens förmåga att möta framtiden eller utläggning av delar av verksamheten till en extern tredje part. Oberoende av den väg som väljs kvarstår behovet av en egen ändamålsenlig styrning och kontroll av processer, kontroller och IT-stöd.

Vi har lång erfarenhet av utläggning av verksamhet och vi kan bidra hela vägen från avtalsutformning till att säkerställa att den utlagda verksamheten fungerar enligt överenskommelse.

PwC har omfattande erfarenhet från arbete med frågor relaterade till risker inom affärsprocesser, intern kontroll och IT samt utlagd verksamhet på den svenska, nordiska och globala kapitalförvaltningsmarknaden. Med ökade krav på transparens och kunder med högt ställda krav på rapportering och avkastning kan en kvalitetssäkring utförd av PwC av kapitalförvaltarens rapportering till kunder bidra till marknadens förtroende.

PwC erbjuder tjänster inom bland annat:

  • Ramverk och governanceprocesser för intern kontroll
  • Rapportering av efterlevnad av intern kontroll och kvarstående risk
  • Rådgivning kring ändamålsenliga interna kontroller inom samtliga processer i kapitalförvaltningsbolag
  • Outsourcing av delar av verksamheten och IT
  • Kvalitetsäkring av rapportering till kunder exempelvis oberoende kontrollberäkning av avkastningsberäkningar och GIPS

Kontakta oss

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Service Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 77

Följ oss i sociala medier