Konsulttjänster bank- och kapitalbranschen

2005-12-16

Våra konsulter hjälper dig att möta branschens utmaningar

PwC Consulting har bred och djup teknisk kompetens samt lång erfarenhet från att stödja de största aktörerna inom branschen, både lokalt och globalt. Vi arbetar tillsammans med våra kunder och vårt globala nätverk inom områden som t ex strategi, operationell effektivitet, riskhantering och kapitaloptimering.

Vår expertis

Att omsätta strategier till bestående resultat – Enterprise Performance Management

 • Förbättra verksamhetsstyrningen, till exempel genom att identifiera värdeskapande drivkrafter och nyckeltal utifrån företagets strategi och affärsmål, exempelvis genom att belysa effektivitet och lönsamhet i dimensionerna affärsområde, produkt, kund och kanal.
 • Öka effektivitet och frekvens i rapporteringsprocesserna
 • Förbättra tillförlitlighet i framåtsyftande information, såsom integrerad budget och löpande prognoser
 • Säkra datahantering (exempelvis "big data") och förmåga till "one source of the truth" genom rapporteringskedjan
 • Länka företagets mål till individens genom utvärdering och belöning av medarbetare

Öka din konkurrenskraft – Business Model Transformation

 • Öka effektiviteten inom inköp
 • Strukturell förenkling (förenkla komplexa och kostsamma legala och operativa strukturer)

Förvandla risk till möjligheter – Risk och kapital

 • Regelverksanalys, tolkningar, konsekvens, implementering och underhåll (Basel III, Dodd-Frank, FATCA med flera)
 • Effektiv kapitalhantering
 • Riskhantering och riskrapportering (kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, operativ risk, övrig risk)
 • Värdering av finansiella instrument
 • Anti-penningtvätt och bedrägeriutredning

Kostnadseffektivisera och optimera stödfunktioner – Business Services Transformation

 • Design, etablering och underhåll av Business support centers/Shared service centers
 • Etablering och underhåll av outsourcinglösningar
 • Förbättring och effektivisering av organisation och process inom stödfunktioner såsom HR, IT och ekonomi
 • Optimering av system, teknologi och datahantering

Bygga lönsam tillväxt – Revenue Growth

 • Optimering av prissättning (till exempel genom riskbaserad prissättning)
 • Kund- och kanalstrategi – Vilka kunder är våra viktigaste och hur möter vi dem?
 • Affärs- och produktutveckling

Etablera och optimera Treasury

 • Cash management
 • Liquidity management
 • Asset och liability management
 • Financial risk management

Förena din strategi för kompetensförsörjning med organisationens affärsmål

 • Säkerställa att organisationen har rätt kompetens för att nå era mål idag och imorgon
 • Att era medarbetares talang tas tillvara och utvecklas på ett sätt som stödjer er strategi
 • Era processer för prestationsstyrning är utformade på ett sätt som gör att ni uppnår era mål
 • Att ni kan mäta värdet av era insatser inom Talent Management

Kontakta oss

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Service Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 77

Anneli Granqvist

Anneli Granqvist

Partner, Risk Advisory Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier