Risk och regelverksefterlevnad bank- och kapitalbranschen

2005-12-16

Komplexa regelverk 

Allt fler och mer komplexa regelverk är en utmaning som alla företag på finansmarknaden står inför. Kombinerat med ett allt bredare utbud av produkter, tjänster och kunder som alla verkar på en global marknad skapar detta den kanske största utmaningen som finansbranschen stått inför.

I en miljö där vi nästan dagligen får läsa på första sidan om de ryktesrisker och de ekonomiska och juridiska effekter som bristande regelefterlevnad leder till är det inte konstigt om viktiga intressenter såsom kunder, allmänhet, tillsynsmyndighet och ägare ifrågasätter effektiviteten i de befintliga strukturerna för compliance och risk management.

För att möta dessa förväntningar i dagens komplexa affärsmiljö krävs mer än bara tillsynsmyndighetens perspektiv på efterlevnad och riskhantering. Det kommer också att krävas förändringar i den operativa modellen som inte bara uppfyller de aktuella behoven, men också är flexibla för att anpassa sig till framtida interna och externa utmaningar.

Erfarna specialister 

Vårt team av risk och regelverksexperter har en lång och gedigen erfarenhet av dessa frågor. Genom bland annat vårt internationella nätverk följer vi noga utvecklingen inom de finansiella regelverken. Våra experters insikt och kompetens kan hjälpa er att ta itu med konsekvenserna av de nya regelverken och den effekt de kan få på era affärsmodeller och organisation samt utveckla effektiva plattformar för riskhantering och regelefterlevnad.

Kontakta oss

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Service Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 77

Följ oss i sociala medier