Skattetjänster för bank- och kapitalbranschen

2005-12-16

Vår expertis

 • Inkomstskattefrågor vid internationell verksamhet inkl lämplig legal struktur
 • Speciella inkomstskattefrågor vid värdering av finansiella instrument
 • Utveckling av internprissättningspolicies och utarbetande av interprissättningsdokumentation
 • Frågor om avräkning av utländsk skatt, till exempel vid utlandsetablering genom filialer
 • Omstruktureringar
 • Skattefrågor vid förvärv och försäljningar av företag
 • Optimering av företagets mervärdesskatteposition
 • Strukturering av olika typer av fonder
 • Skattemässig bedömning av bank och försäkringsprodukter
 • Genomgång av skatterapporteringen i koncernen, kartläggning av processer och tax policyarbete med tydliggörande av roller och ansvar
 • Expatriate-frågor
 • FATCA-projekt 

Kontakta oss

Elisabeth Bergmann

Elisabeth Bergmann

Partner

Tel 0702-71 01 62

Anneli Granqvist

Anneli Granqvist

Partner, Risk Advisory Leader

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med bankfrågor?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide