Skattetjänster för bank- och kapitalbranschen

Rätt hjälp vid komplexa skattemässiga utmaningar

Vi ger rådgivning som gör skillnad till företag som är verksamma inom bank, kapitalmarknad, försäkring och fonder. Vare sig ditt företag står inför en omstrukturering, ska sätta upp nya verksamheter eller har behov av en momsgenomgång hjälper vi till. Frågeställningarna är ofta komplexa och med vår erfarenhet och djupa kunskap kan du känna dig trygg och säker på att det blir rätt.

Vår expertis

 • Inkomstskattefrågor vid internationell verksamhet inkl lämplig legal struktur
 • Speciella inkomstskattefrågor vid värdering av finansiella instrument
 • Utveckling av internprissättningspolicies och utarbetande av interprissättningsdokumentation
 • Frågor om avräkning av utländsk skatt, till exempel vid utlandsetablering genom filialer
 • Omstruktureringar
 • Skattefrågor vid förvärv och försäljningar av företag
 • Optimering av företagets mervärdesskatteposition
 • Strukturering av olika typer av fonder
 • Skattemässig bedömning av bank och försäkringsprodukter
 • Genomgång av skatterapporteringen i koncernen, kartläggning av processer och tax policyarbete med tydliggörande av roller och ansvar
 • Expatriate-frågor
 • FACTA/CRS
 • DAC 6

Kontakta oss

Daniel Glückman

Daniel Glückman

Partner, Financial Services Tax Leader, PwC Sverige

Tel 0729-80 91 77

Anneli Granqvist

Anneli Granqvist

Partner, Risk Advisory Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier