Shopping med mobilen på nya rekordnivåer. Men den fysiska butiken lever och frodas.

"Global Insights Consumer Survey" - ny rapport från PwC

Allt fler konsumenter hittar tillbaka till de fysiska butikerna, samtidigt som köpen via mobil fortsätter att öka. Mest optimistiska om framtiden är de konsumenter som har vaccinerat sig. Samtidigt är det  många som oroar sig för var den personliga datan tar vägen vid digitala köp. Det här är några av resultaten från en ny rapport från PwC där fler än 9 000 konsumenter har medverkat.

I undersökningen så uttrycker 66 procent av de vaccinerade optimism om framtiden, vilket kan jämföras med 43 procent av de ovaccinerade respondenterna. Även arbetssituationen påverkar åsikterna om framtiden, där fler av de som arbetar hemifrån eller i en hybridlösning ser ljust på utvecklingen.

Den här optimismen märks av i synen på konsumtion. 47 procent besöker nu en fysisk butik minst en gång i veckan, vilket är en nivå som bara är två procentenheter lägre än 2019 innan pandemin. Samtidigt så når de digitala köpen nya rekordnivåer, där 41 procent handlar minst en gång i veckan via mobilen. Ökningen är åtta procentenheter sedan i mars.

Köpbeteenden bland konsumenter 2019-2021

Köpbeteenden bland konsumenter 2019-2021

Konsumenterna vill skydda den egna datan

Så många som 83 procent menar att hantering  av dataskydd påverkar deras förtroende för det säljande företaget. 59 procent säger att de har blivit mer angelägna om att skydda personlig data under de senaste sex månaderna. Nästan lika många – 55 procent – uppger att de inte är beredda att lämna ifrån sig data i utbyte mot rabatter eller andra ekonomiska fördelar.

Detaljhandeln har fantastiska möjligheter att skapa insikter med data som grund, men systemen måste även gå hand i hand med konsumenternas förtroende och krav på att data hanteras på rätt sätt.
 

shopping med mobiltelefon

Hållbarhet allt viktigare men priset kommer först

Enligt undersökningen så märks även en förändring när det gäller synen på hållbarhet i samband med konsumtion.

Vi ser en trend där hållbarhet växer i betydelse för konsumenterna vid köpbeslutet. 52 procent säger att de har blivit mer medvetna om hållbarhet när de handlar under det senaste halvåret. Men kostnaden är fortsatt den viktigaste faktorn vid köp. Sju av tio konsumenter prioriterar pris – oavsett om det är fysiskt i butik eller digitalt. Tyvärr är därför slutsatsen att många konsumenter vill handla hållbart, men inte på bekostnad av de egna fördelarna.
 

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier