Företagskulturen kritisk vid förvärv

2020-03-10

fält med vindkraftverk

I samband med sammanslagningar och förvärv lönar det sig att sätta sig in i den rådande företagskulturen på företaget som ska förvärvas. Det är en av slutsatserna i PwC:s rapport "Creating value beyond the deal: New Energy". 65 procent av de tillfrågade beslutsfattarna i energibranschen uppger att deras senaste förvärv har bidragit negativt till verksamheten på grund av kulturella faktorer. Ta del av fler insikter och ladda ner rapporten här.

Den nya tidens energibransch, som präglas av hållbarhet och förnybara energikällor, har kommit för att stanna. Investeringarna i branschen kommer att öka betydligt de närmaste åren. 

PwC har intervjuat beslutsfattare på olika företag för att förstå på vilket sätt kulturen har betydelse vid sammanslagningar och uppköp. Det handlar både om företag som förvärvat och sådana som själva blivit uppköpta. Intervjuerna vittnar om att företagskulturen är avgörande för att transaktionen ska lyckas. Kulturen skapar förutsättningar för att sektorn ska utvecklas och är dessutom en väsentlig grund för organisationen i sig.

 

De viktigaste slutsatserna från rapporten

  1. Transaktioner inom den nya energisektorn innebär att man förvärvar både en ny kultur och nya möjligheter.

  2. En formell process för en kulturell "due dilligence" kan vara ett bra komplement och tillvägagångssätt.

  3. Det är en svår balansgång att se till att köparens processer efterlevs och samtidigt vara flexibel.

  4. Huruvida ett förvärv är bra för båda parter beror på kulturens strategiska betydelse.  

  5. En gemensam kultur är avgörande när man integrerar ett förvärvat företag. 

  6. Mindre företag som köps upp är mer utsatta för förändringar som kan vara svåra att hantera.

Kontakta oss

Customer Hub

Customer Hub

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom energibranschen?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide