Emerging Trends in Real Estate®: Europe 2024

etre europe 2024

Trots ekonomiskt turbulenta tider kommer nu något mer positiva tongångar från fastighetsmarknaden, där allt fler branschaktörer tror på ökad lönsamhet nästa år. Samtidigt finns en stor oro för bland annat räntor, inflation och likviditet. 

Ljusning anas på den europeiska fastighetsmarknaden

Trots ekonomiskt turbulenta tider kommer nu något mer positiva tongångar från fastighetsmarknaden, där allt fler branschaktörer tror på ökad lönsamhet nästa år. Samtidigt finns en stor oro för bland annat räntor, inflation och likviditet. Detta enligt rapporten Emerging Trends in Real Estate Europe, som för tjugoförsta året har tagits fram av PwC och Urban Land Institute. Resultaten visar också på en trend där allt större hållbarhetsfokus leder till nya investeringar inom nischade områden.

Räntor och inflation är fortsatt det som bekymrar branschen mest. Samtidigt är det andra områden som nu växt fram som orosmoment, och där skillnaden är stor mot i fjol. Till exempel är det 51 procent som är bekymrade över likviditet, betydligt fler är de 37 procent som gav samma svar förra året. Ett annat område som sticker ut är medarbetarfrågor såsom nya arbetsformer, kompetens och mångfald. Här uttrycker 45 procent oro, vilket kan jämföras med 32 procent i förra årets undersökning. 

Sektorer att hålla ett öga på är områden som kan ge stabilitet även när ekonomin går ner. De sex högst rankade på vår lista domineras även i år av specialiserade tillgångskategorier kopplade till olika globala megatrender—minskade koldioxidutsläpp och övergång till förnybar energi, informationsteknologi, demografi och urbanisering.

På många håll händer det mycket inom området artificiell intelligens (AI), och byggkostnader fortsätter att vara ett problem för fastighetssektorn. De flesta är överens om att både företag som hyr lokaler och fastighetsinvesterare prioriterar bra ytor som hjälper företag och organisationer att anpassa sig till nya arbetssätt och samtidigt ha en hållbar långsiktig miljöstrategi.

"I årets undersökning uppger 31 procent av de tillfrågade att de är optimistiska när det gäller ökad lönsamhet under 2024. Även om det här är en relativt låg nivå historiskt sett, så är det ändå en tydlig förbättring med sju procentenheter mot förra året."

Helena Ehrenborg, ansvarig för fastighetsbranschen inom PwC Sverige

Ladda ned rapporten

Fyll i dina uppgifter och få länk till nedladdning av rapporten.

90%

förutspår att ESG-frågor kommer att ha störst påverkan på fastigheter fram till 2050

76%

tror att dagens värderingar "inte korrekt återspeglar alla utmaningar och möjligheter"

95%

anser att marknadsföring och uthyrning är användningsområden med störst potential för artificiell intelligens (AI)

Några tydliga trender i rapporten

Räntor och inflation är fortsatt det som bekymrar branschen mest. Samtidigt är det andra områden som nu växt fram som orosmoment, och där skillnaden är stor mot i fjol. Till exempel är det 51 procent som är bekymrade över likviditet, betydligt fler är de 37 procent som gav samma svar förra året. Ett annat område som sticker ut är medarbetarfrågor såsom nya arbetsformer, kompetens och mångfald. Här uttrycker 45 procent oro, vilket kan jämföras med 32 procent i förra årets undersökning. 

Det är tydligt att hållbarhet blir allt viktigare inom branschen. Så många som 80 procent av respondenterna menar att ESG-insatser kommer att ha en väsentlig effekt på tillgångarnas värderingar under de kommande 12 till 18 månaderna. Tittar vi ännu längre fram så förväntas ESG till och med ha allra störst påverkan på fastigheter år 2050.

– Som en konsekvens ser vi att investerare lockas till specifika områden, där ny infrastruktur för energi är det område som rankas högst. Det finns helt klart stor utvecklingspotential för fastighetsaktörer inom områden som batterilagring, solenergianläggningar och infrastruktur för elfordon, menar Helena Ehrenborg.

Ett återkommande inslag i undersökningen är jämförelsen mellan europeiska storstäders attraktionskraft. Med de osäkra ekonomiska utsikter som råder så styrs nu många fastighetsinvesteringar till städer som anses som mer finansiellt stabila. 

– Därför är det logiskt att det är oförändrat i topp med London som nummer ett och Paris som tvåa. De här två städerna stod för cirka 15 procent av de totala transaktionsvolymerna i Europa under årets första nio månader. För Stockholms del ser vi en tillbakagång med två placeringar till plats 21, avslutar Helena Ehrenborg.

London fortsatt etta och Stockholm tappar

Ett återkommande inslag i undersökningen är jämförelsen mellan europeiska storstäders attraktionskraft. Med de osäkra ekonomiska utsikter som råder så styrs nu många fastighetsinvesteringar till städer som anses som mer finansiellt stabila. 

– Därför är det logiskt att det är oförändrat i topp med London som nummer ett och Paris som tvåa. De här två städerna stod för cirka 15 procent av de totala transaktionsvolymerna i Europa under årets första nio månader. För Stockholms del ser vi en tillbakagång med två placeringar till plats 21, menar Helena Ehrenborg.

Rank

City

Score

1 (1) ➖

London 

2.24

2 (2) ➖

Paris

2.01

3 (4) ⬆️

Madrid 

1.94

4 (3) ⬇️

Berlin

1.7

5 (6) ⬆️

Amsterdam

1.57

6 (10) ⬆️

Milan 

1.53

7 (5) ⬇️

Munich 

1.45

8 (11) ⬆️

Lisbon 

1.44

9 (7) ⬇️

Frankfurt 

1.36

10 (9) ⬇️

Barcelona 

1.35

Om rapporten

Emerging Trends in Real Estate Europe 2024 baseras på en undersökning med 1 089 aktörer inom den europeiska fastighetsbranschen. Syftet är att skapa insikter om förutsättningar, utmaningar och trender inom fastighetsbranschen. Rapporten tas fram årligen av PwC och Urban Land Institute.

See more in the series
Emerging Trends in Real Estate® Series

Kontakta oss

Helena Ehrenborg

Helena Ehrenborg

Real Estate Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 08

Patrik Texell

Patrik Texell

Partner, Real Estate Deals, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 91

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Tax Real Estate Leader, partner, PwC Sverige

Tel 0728-80 96 50

Erika Nettrander

Erika Nettrander

Ansvarig Real Estate Legal, PwC Sverige

Tel 0738-60 18 52

Följ oss i sociala medier