Kontaktpersoner

2012-07-09

Katarina Menzel

Katarina Menzel

Tel 0709-29 40 75

Katarina Menzel är tjänsteområdesansvarig för Real Estate Tax i Sverige och har arbetat hos PwC med skattefrågor inom fastighetsbranschen sedan 2007. Katarinas arbete är i huvudsak inriktat på skatterelaterad rådgivning för mellanstora och multinationella företag men hon har också bistått med rådgivning i samband med omstruktureringar, förvärv och avyttringar. Katarina assisterar flera utländska investerare med skatterelaterade frågeställningar och strukturfrågor i samband med investeringar i Sverige. Hon bistår även nationella fastighetsägande aktörer med skatterättsliga frågeställningar i samband med förvärv och försäljning samt löpande skatterådgivning.

Carl Wingmark

Carl Wingmark

Tel 0709-29 40 55

Carl Wingmark är director och operativt ansvarig för Real Estate Corporate Finance. Carl har 10 års erfarenhet av transaktionsrådgivning, finansiell analys och strategisk rådgivning där fastigheter är en väsentlig del av balansräkningen. Carl har arbetat med internationella aktörer, börsbolag, privata bolag, kommuner och egenanvändare av fastigheter. Exempel på kunder och uppdrag som Carl nyligen arbetat med är Lärarförbundet i samband med försäljning, Posten i samband med försäljning och Areim, Henderson, Rockspring i samband med förvärv och DD-processer. Carl är certifierad medlem Royal Institute of Chartered Surveyors, (RICS).

Ulf Westerberg

Ulf Westerberg

Tel-0709-29 33 99

Auktoriserad revisor, FAR Licensierad revisor för finansiella företag och rådgivning.

Ulf Westerberg har en unik kunskap om branschen efter mer än 25 års erfarenhet av revision och rådgivning till fastighetsbolag. Ulf ingår i ledningsgruppen för PwC:s branschsatsning Fastighet och Entreprenad.

Ulf har även stor vana att leda projekt med kollegor från våra avdelningar för skatt och fastighetsrådgivning och har även varit byråns representant i PwC:s europeiska nätverk för revision och rådgivning till fastighetsbolag.

Kontakta oss

Arne Engvall

Ansvarig partner Real Estate, PwC Sverige

Tel 0709-29 37 25

Katarina Menzel

Partner Tax, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 75

Helena Ehrenborg

Partner Revision, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 08

Patrik Texell

Ansvarig fastighetsekonomisk rådgivning, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 91

Johan Björk

Head of Real Estate M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 53

Följ oss i sociala medier