Referenser

PwC Real Estate Corporate Finance grundades för ca. 25 år sedan. Från starten till idag har vi varit involverade i flera av de allra största transaktionerna på både den svenska och nordiska fastighetsmarknaden.

Säljrådgivning

Ett urval av nyligen genomförda transaktioner inkluderar:

 • Rådgivning till privat aktör som under 2020 avyttrade samhällsfastighet i Dalarna till ett noterat fastighetsbolag.
 • Rådgivning till privat fastighetsbolag som under 2020 avyttrade samhällsfastighet om ca 9 000 m² i centrala Borås.
 • Rådgivning till privat aktör som under 2020 avyttrade industrifastighet om 41 000 m² i Ljungby.
 • Rådgivning till familjeägt fastighetsbolag vid avyttring av anrikt hotell i Stockholms skärgård under 2019
 • Rådgivning till familjeägt fastighetsbolag som under 2018 avyttrade en centralt belägen bostads- och kontorsfastighet på Kungsholmen i Stockholm till noterat fastighetsbolag.
 • Rådgivning till familjeägt bolag som under 2019 avyttrade handels-och lagerfastighet om 50 000 m² i Stockholm. 
 • Rådgivning till privat aktör som under 2018 ombildade en bostadsfastighet i centrala Göteborg till en lokal bostadsrättsförening.

Förvärvsrådgivning / Due Diligence / Vendor Assistance

Ett urval av nyligen genomförda transaktioner inkluderar:

 • Rådgivning till internationellt private equity-bolag vid förvärv av logistikfastigheter på flertalet orter i Sverige.
 • Rådgivning till internationell fastighetsfond vid förvärv av fyra logistikfastigheter om drygt 120 000 m² i Mellansverige. 
 • Rådgivning till internationell fastighetsfond vid förvärv av centralt belägen kontorsfastighet i Stockholm till ett pris om 750 mkr. 
 • Rådgivning till svenskt fastighetsbolag med institutionellt kapital vid förvärv av handelsområde i Stockholm till ett pris om ca 4 000 mkr. 
 • Rådgivning till svenskt fastighetsbolag vid förvärv av kontorsfastighet i Uppsala om drygt 23 000 m². 
 • Vendor Due Diligence åt internationellt bostadsfastighetsbolag vid en riktad nyemission inför europeisk expansion. 
 • Rådgivning till svensk fastighetsfond vid förvärv av kontorsfastigheter i Solna och centrala Stockholm om ca 9 400 m² respektive 6 200 m².  
 • Rådgivning till JV-bolag vid forward funding-affär av drygt 300 hyresrätter i södra Sverige. 
 • Rådgivning till brittisk fastighetsbolag vid köp av kontors- och bostadsfastighet i centrala Stockholm. 
 • Rådgivning till noterat fastighetsbolag vid förvärv av kontorsfastighet om 7 600 m² på Kungsholmen i Stockholm.  
 • Vendor Due Diligence åt nordisk fastighetsfond inför avyttring av elva logistikfastigheter om ca 300 000 m² runt om i Norden.

Kontakta oss

Helena Ehrenborg

Helena Ehrenborg

Real Estate Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 08

Patrik Texell

Patrik Texell

Ansvarig Real Estate Deals, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 91

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Tax Real Estate Leader, partner, PwC Sverige

Tel 0728-80 96 50

Erika Nettrander

Erika Nettrander

Ansvarig Real Estate Legal, PwC Sverige

Tel 0738-60 18 52

Följ oss i sociala medier