Fastighetsmarknaden - Real Estate

Fastighetsmarknaden – framgångsrika transaktioner med pålitlig partner

När det gäller nya investeringsmöjligheter i fastighetsbranschen krävs en tydlig strategi, noggrann analys, innovationsförmåga och sist men inte minst, en pålitlig partner.

Sveriges främsta fastighetsspecialist som partner

I en affärsmiljö som fastighetsbranschens krävs det kloka och snabba lösningar – dem kan du få av oss! Tack vare gedigen praktiskt kunskap och ett helhetstänkande kan våra välmeriterade konsulter och revisorer ge dig just den hjälp du behöver. Det innebär att du alltid kan ligga ett steg före i komplexa beslutssituationer som rör transaktioner, fastighetsekonomi, skatt, redovisning och verksamhetsstyrning. Till ditt förfogande står både Sveriges främsta fastighetsspecialister och ett världsledande, globalt nätverk.

Det här händer på fastighetsmarknaden

För närvarande har vi i Sverige en aktiv fastighetsmarknad med ökande transaktionsvolymer och stort intresse för de flesta fastighetssegmenten. Vi noterar också en ökad vilja bland banker och andra finansiella aktörer att finansiera fastighetstransaktioner.

En stor del av intresset genereras från många aktörer som allokerar större del av sina placeringar till fastigheter. En attraktiv börs möjliggör också emissioner av såväl aktier som obligationer vilket skapar ökat intresse för förvärv från bolag med noterade instrument.

Efter sommaren noterar vi också ett flertal utomnordiska aktörer som visar närvaro och aktivitet på den svenska marknaden vilket med största säkerhet leder till fler avslut Q4 2014.

Vid sidan av transaktionsmarknaden fortsätter fastighetsägarna att arbeta med effektivitet i förvaltningen men också med att hitta nya projekt i befintliga fastigheter för att på så sätt arbeta med såväl löpande kassaflöde som värdetillväxt.

Förslaget från Företagsskatteutredningen med förändrade möjligheter avseende avdrag för finansiella kostnader är dock något som branschen följer med intresse och vars slutliga utformning kan komma att påverka underliggande kalkyler.

Kontakta oss

Arne Engvall

Ansvarig partner Real Estate, PwC Sverige

Tel 0709-29 37 25

Katarina Menzel

Partner Tax, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 75

Helena Ehrenborg

Partner Revision, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 08

Patrik Texell

Ansvarig fastighetsekonomisk rådgivning, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 91

Johan Björk

Head of Real Estate M&A, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 53

Följ oss i sociala medier